Piksel

Najmniejszy jednokolorowy element obrazu cyfrowego wyświetlanego na monitorze komputera.

Bitmapa

Obraz cyfrowy składający się z pikseli.