W poniższych zadaniach są wykorzystane różne informacje dotyczące Polski w roku 2013, opracowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ćwiczenie 1

Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół podstawowych w wybranych latach (dane z „Rocznika statystycznego”).

LICZBA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Rok szkolny
2005/2006
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Liczba szkół
14 572
13 922
13 772
13 550

Wykorzystaj dane z tabeli i oblicz.

 1. O ile zmniejszyła się liczba szkół podstawowych w Polsce od roku szkolnego 2005/2006 do roku szkolnego 2012/2013?

 2. O ile zmniejszyła się liczba szkół podstawowych w Polsce od roku szkolnego 2010/2011 do roku szkolnego 2012/2013?

Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z wysokościami siedmiu szczytów w polskich Tatrach (wzniesienie nad poziom morza podane jest w metrach).

 1. Wielka Koszysta 2193 m n.p.m.

 2. Żółta Turnia 2087 m n.p.m.

 3. Kozi Wierch 2291 m n.p.m.

 4. Świnica 2301 m n.p.m.

 5. Kasprowy Wierch 1987 m n.p.m.

 6. Giewont 1894 m n.p.m.

 7. Małołączniak 2096 m n.p.m.

 1. Wykorzystaj powyższe dane i oblicz.

 2. O ile metrów Kozi Wierch jest wyższy od Kasprowego Wierchu?

 3. O ile metrów Giewont jest niższy od Świnicy?

 4. O ile metrów Małołączniak jest wyższy od Żółtej Turni?

 5. O ile metrów niższa jest Wielka Koszysta od Gerlacha (2655 m n.p.m.) najwyższego szczytu Tatr słowackich?

Ćwiczenie 3

W końcu 2012 r. w ewidencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑Krajoznawczego znajdowało się 67 375 km szlaków turystycznych, w tym między innymi: pieszych na terenach nizinnych — 37 534 km i na terenach górskich — 10 827 km, rowerowych — 13 927 km, konnych — 3019 km, kajakowych — 1113 km, narciarskich — 349 km.
Oblicz.

 1. O ile kilometrów długość szlaków pieszych na terenach nizinnych była większa od długości szlaków pieszych na terenach górskich?

 2. O ile kilometrów długość szlaków pieszych na terenach górskich była większa od długości szlaków narciarskich?

 3. Jaką łączną długość miały pozostałe, niewymienione w treści zadania szlaki szlaki turystyczne?

Ćwiczenie 4

Tabela przedstawia liczbę wybranych sekcji i dyscyplin sportowych oraz liczbę osób trenujących w danych sekcjach (według danych z 2012).

wybrane dyscypliny sportowe
Dyscyplina Liczba sekcji Liczba osób trenujących
piłka nożna
4649
274 777
piłka siatkowa
729
26 212
koszykówka
333
15 857
hokej na lodzie
49
2395

Wykorzystaj dane z tabeli i odpowiedz na pytania. Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym.

 1. Jaka była łączna liczba sekcji w wymienionych dyscyplinach sportowych?

 2. Ile osób łącznie trenowało wymienione dyscypliny?

 3. O ile więcej osób trenowało piłkę nożną niż razem: piłkę siatkową, koszykówkę i hokej na lodzie?

 4. O ile mniej osób trenowało koszykówkę niż piłkę siatkową?

 5. O ile więcej było sekcji piłki siatkowej niż koszykówki?

Ćwiczenie 5

Najdłuższe rzeki Polski to kolejno: Wisła, Odra, Warta, Bug i Narew.
Rozwiąż zadania, wykonując trudniejsze obliczenia sposobem pisemnym.

 1. Łączna długość Wisły i Odry wynosi 1862 km. Wisła jest o 182 km dłuższa od Odry. Oblicz długości Odry i Wisły.

 2. Rzeka Bug ma długość 774 km. Warta jest o 21 km dłuższa od Bugu, a Narew jest 275 km krótsza od Bugu. Oblicz długości Warty i Narwi.

 3. Wpisz do tabeli obliczone długości rzek i sprawdź, czy zgadza się suma ich długości.

  długości rzek
  Nazwa rzeki Długość rzeki (w km)
  Wisła  
  Odra  
  Warta  
  Bug
  774
  Narew  
  Suma długości
  3930
Ćwiczenie 6

W miejscowości Łosośno są 4 szkoły podstawowe. Tabela przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych szkołach.

numer szkoły
Numer szkoły Liczba uczniów
SP nr 1
236
SP nr 2
375
SP nr 3  
SP nr 4
392
Razem
1417
 1. Wykonaj obliczenia i uzupełnij liczbę uczniów w SP nr 3.

 2. Oblicz różnicę liczby uczniów: w najliczniejszej szkole i w najmniej licznej.

 3. W sąsiedniej miejscowości Sarno w szkołach podstawowych uczy się o 799 uczniów więcej niż w Łosośnie. Oblicz liczbę uczniów szkół podstawowych w Sarnie.

Ćwiczenie 7

Na podstawie najnowszego „Rocznika statystycznego” oblicz, jaki jest przyrost naturalny w ostatnim roku.