Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18
Ćwiczenie 19
Ćwiczenie 20
Ćwiczenie 21

W sklepie odzieżowym obniżono cenę spodni o 10 %, a cenę marynarki o 5%. Jacek kupił przed obniżką cen spodnie oraz marynarkę i zapłacił 360 zł, Andrzej kupił taki sam komplet po obniżce i zapłacił o 26 zł mniej. Jaka jest cena spodni i marynarki po obniżce? Ile teraz kosztują spodnie, a ile marynarka? Ułóż odpowiedni układ równań i zapisz obliczenia.

Ćwiczenie 22

Uzasadnij, że średnia arytmetyczna trzech kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.

Ćwiczenie 23

Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 18 cm3. Wysokość ostrosłupa jest równa 9 cm. Oblicz obwód podstawy ostrosłupa.

Ćwiczenie 24

W prostopadłościanie jedna ze ścian ma wymiary 45, druga 34. Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu.