Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18
Ćwiczenie 19
Ćwiczenie 20
Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że liczba podzielna przez 6 i podzielna przez 35 jest podzielna przez 10.

Ćwiczenie 22

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 50. Stosunek długości przyprostokątnych jest równy 7 :24. Oblicz pole koła wpisanego w ten trójkąt.

Ćwiczenie 23

Długość krawędzi czworościanu foremnego zmniejszono dwukrotnie. Oblicz, o ile procent zmniejszyło się pole tego czworościanu.

Ćwiczenie 24

Kwadrat obrócono wokół jednego z boków, otrzymując bryłę, której objętość wynosi 1π2. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły.