Suma kątów trójkąta

Ćwiczenie 1

Wytnij z papieru trzy dowolne trójkąty. Niech wśród nich będą różne rodzaje trójkątów, na przykład: trójkąt prostokątny, rozwartokątny, różnoboczny, równoramienny.
Każdy trójkąt zegnij, tak jak pokazano na zdjęciach.

Jaki wniosek dotyczący kątów trójkąta nasuwa się po wykonaniu tych czynności?

editor.block.RuleProperty: Suma kątów wewnętrznych w trójkącie

Suma kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie równa jest kątowi półpełnemu, czyli suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180°.

Ćwiczenie 2

Zmierz kąty w każdym papierowym trójkącie wyciętym w poprzednim zadaniu. Dodaj otrzymane miary. Wpisz wynik dodawania na każdym trójkącie. Porównaj wyniki. Czy zawsze wynik wyniósł 180°?

Ćwiczenie 3

Zmieniaj miary kątów wewnętrznych trójkąta, przesuwając wierzchołki. Sprawdź, że suma kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi 180°.

Ćwiczenie 4

Przesuń wierzchołki trójkąta tak, by powstał trójkąt prostokątny. Oblicz sumę miar kątów ostrych tego trójkąta.

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych wielokąta przedstawionego na rysunku? Uzupełnij nazwę wielokąta i liczbę stopni.