Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18
Ćwiczenie 19
Ćwiczenie 20
Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że jeśli w liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa sumie cyfr jedności i setek, to ta liczba jest podzielna przez 11.

Ćwiczenie 22

W szkolnym klubie sportowym są trzy sekcje: piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Członków sekcji piłki nożnej jest o 25% więcej niż członków sekcji koszykówki, ale o 20% mniej niż członków sekcji siatkówki, których jest 50. Ile osób należy do sekcji koszykówki, a ile do sekcji piłki nożnej?

Ćwiczenie 23

Rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa prawidłowego.

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 36a2. Wysokość ściany bocznej jest równa 4a. Oblicz pole powierzchni podstawy.

Ćwiczenie 24

Średnica koła roweru Anki jest równa 18 cali. Natomiast średnica koła roweru Marcela stanowi 11119% średnicy koła roweru Anki. Oblicz skalę podobieństwa większego koła do mniejszego.