Przykład 1
Ćwiczenie 1

Wykonaj dodawanie sposobem pisemnym. Wpisz w kratki odpowiednie liczby.

 1. 21 + 34

 1. 76 + 22

 1. 165 + 14

 1. 61+243

 1. 232 + 667

 1. 424 + 374

Ćwiczenie 2
Przykład 2
Ćwiczenie 3

Oblicz, wpisując w kratki odpowiednie liczby.

 1. 137 + 248

 1. 148 + 346

 1. 154 + 387

 1. 596 + 397

 1. 348 + 276 + 193

 1. 386 +194 + 678 + 92

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Ile zapłacimy za zakup wszystkich produktów? Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym.