Systemy operacyjne są wyposażone w narzędzia diagnostyczne pomagające w naprawie uszkodzonego systemu operacyjnego. Narzędzia te najlepiej działają w trybie specjalnym.
Wybierz system operacyjny, aby zapoznać się z jego narzędziami diagnostycznymi.
Windows
Mac OS X
Linux Ubuntu

Ćwiczenie 1

Znajdź w sieci Internet więcej informacji na temat , co sprawdzają narzędzia diagnostyczne systemu Mac OS X.