Program do tworzenia prezentacji umożliwia modyfikację wstawionych obiektów. Po zaznaczeniu dowolnego elementu umieszczonego na slajdzie, uaktywnią się narzędzia do jego formatowania. Możesz między innymi dodać obramowanie, artystyczne efekty, zmienić kolorystykę.

W przykładowej prezentacji o witaminach do rysunku dołączono obramowanie i zmieniono jego kolor.

Ćwiczenie 1

Dodaj obramowanie do ilustracji w twojej prezentacji oraz zmień jego kolorystykę. Możesz również wykorzystać inne narzędzia do formatowania obiektów. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania przeczytaj instrukcję i obejrzyj pokaz w wybranym środowisku.

Wskazówka

Aby zmodyfikować obiekt na slajdzie:

  • Zaznacz element.

  • Odszukaj narzędzia do formatowania obiektów.

  • Zmodyfikuj według własnego uznania obrazki w twojej prezentacji, np.: dodaj obramowanie. zmień kolorystykę.

  • Zapisz zmiany.

Obejrzyj pokaz w wybranym środowisku.
Program MS PowerPoint
Program LibreOffice Impress

Zapamiętaj!

W programie do tworzenia prezentacji możesz formatować wstawione obiekty. Między innymi zmienić kolorystykę, dodać obramowanie lub artystyczne efekty.