System operacyjny

Oprogramowanie uruchamiane po włączeniu komputera. System operacyjny zarządza komputerem i urządzeniami do niego podłączonymi oraz jest odpowiedzialny, między innymi, za uruchamianie i wykonywanie programów. Podstawową funkcją systemu operacyjnego jest zarządzanie plikami na dyskach, to jest: zapisywaniem, kopiowaniem, usuwaniem, rozmieszczaniem i uruchamianiem plików.

Aplikacja internetowa

Program komputerowy pracujący na serwerze WWW i komunikujący się przez Internet z przeglądarką internetową.

Katalogi internetowe

Listy stron internetowych podzielone tematycznie.

Menu komputerowe

Lista możliwości (opcji) dla wybranego obiektu.

On‑line

Aktywny dostęp do sieci internetowej (przeciwieństwo off‑line).

Portal internetowy

Serwis informacyjny poszerzony o różnorodne usługi internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego.

Wirus

Program komputerowy, którego celem jest niszczenie lub uszkadzanie danych, aplikacji i systemu, mający zdolność samodzielnego powielania się i przenoszenia na inne komputery.

Wortal

Wyspecjalizowany portal oferujący usługi oraz publikujący informacje związane z określoną dziedziną.

Wyszukiwarka

Program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienia informacji w sieci.

Piksel

Najmniejszy jednokolorowy element obrazu cyfrowego wyświetlanego na monitorze komputera.

Bitmapa

Obraz cyfrowy składający się z pikseli.

Blok tekstu

Zaznaczony fragment tekstu.

Clipart

Prosty plik graficzny w postaci obrazka lub zdjęcia, wstawiany do dokumentu w celu ozdobienia go. W internecie możesz znaleźć wiele bogatych zbiorów clipartów.

Edytor tekstu

Program komputerowy, służący do tworzenia i modyfikacji dokumentów tekstowych.

Formatowanie tekstu

Nadanie dokumentowi czytelnego i estetycznego wyglądu, zgodnego z treścią.

Menu podręczne

Lista często wykorzystywanych opcji (inna nazwa to menu kontekstowe). Aby je uruchomić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu.

Punktor

Symbol stosowany w liście wypunktowanej.

Redagowanie tekstu

Poprawianie jego treści oraz wprowadzanie zmian w wyglądzie, zmierzające do osiągnięcia ostatecznej postaci dokumentu, zgodnej z jego treścią.

Schowek

Część pamięci komputera, która służy do przechowywania informacji (tekstu lub grafiki), które mają zostać wstawione w inne miejsce.

Multimedia

Połączenie w jednym programie tekstu z grafiką, dźwiękiem i animacją. Dzięki temu oddziałujemy jednocześnie na wzrok i słuch.

Chat

Forma wirtualnej internetowej pogawędki na żywo. Przykłady programów oferujących chat to IRC, ICQ, NetMeeting.

MMS

Usługa dostępna w telefonii komórkowej pozwalająca na przesyłanie pomiędzy telefonami (lub pomiędzy telefonem a adresem poczty elektronicznej) wiadomości, które oprócz tekstu mogą zawierać również zdjęcia, klipy wideo lub nagrania dźwiękowe.

SMS

Serwis krótkich wiadomości tekstowych, które można wysyłać innym użytkownikom sieci komórkowej bezpośrednio z telefonu komórkowego lub też ze specjalnego serwisu internetowego.

Telekomunikacja

Dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość.