Multimedia

Połączenie w jednym programie tekstu z grafiką, dźwiękiem i animacją. Dzięki temu oddziałujemy jednocześnie na wzrok i słuch.