Ćwiczenie 1

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4