Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18
Ćwiczenie 19
Ćwiczenie 20

W konkursie na najlepiej zaprojektowane logo szkoły wzięło udział 97 uczniów, którzy pracowali w parach lub grupach trzyosobowych. Wszystkich grup (dwu - lub trzyosobowych) było 36. Ile osób pracowało w parach, a ile w grupach trzyosobowych?

Ćwiczenie 21

Wazon ma kształt walca o średnicy 6 cm. Wysokość wazonu jest równa 28 cm. Do wazonu nalano wody, która sięga do 34 wysokości. Oblicz, ile cm3 wody znajduje się w wazonie. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Ćwiczenie 22

W trapezie trzy boki są równe i każdy z nich ma długość a. Uzasadnij, że trzeci bok nie może mieć długości 3a.

Ćwiczenie 23

W trójkącie EWA wysokość WK jest równa 4. Wysokość ta dzieli bok EA na dwa odcinki takie, że odcinek KA jest trzy razy dłuższy od odcinka EK. Pole trójkąta WKA jest o 24 większe od pola trójkąta WKE. Oblicz długość odcinka KE .