Przykład 1
Ćwiczenie 1

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 78  64

 1. 376  125

 1. 865 -43

 1. 893  160

 1. 2589 -1467

 1. 4204  3103

Ćwiczenie 2
Przykład 2
Przykład 3

Poniżej zamieszczony jest przykład odejmowania z zerami w zapisie odjemnej.
Przyjrzyj się kolejnym etapom odejmowania.

Ćwiczenie 3

Oblicz sposobem pisemnym, wpisując w kartki odpowiednie liczby.

 1. 437  245

 1. 648  376

 1. 954  387

 1. 596  397

 1. 3090  2701

 1. 3000  1887

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Uzupełnij brakujące cyfry.

Ćwiczenie 7

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 10101010-1010101

 2. 100100-9999

 3. 1000000-989898

 4. 800900-111111