Zamienialiśmy już wyrażenia dwumianowane na jednomianowane, np. 1 kg 25 dag=125 dag. Ale jak wyrazić 1 kg 25 dag za pomocą kilogramów? Nauczymy się za pomocą liczb dziesiętnych przedstawiać wyrażenia dwumianowane. Najpierw jednak przypomnijmy sobie jednostki długości, masy, pojemności oraz jednostki pieniężne.

Ćwiczenie 1

Przypomnijmy podstawowe jednostki.

 • 1 km= 1000 m

 • 1kg=1000 g

 • 1 zł=100 gr

 • 1 m=10 dm

 • 1 kg=100 dag

 • 1 dm=10 cm

 • 1 dag=10 g

 • 1 l=1000 ml

 • 1 cm=10 mm

 • 1 t=1000 kg

Ćwiczenie 2
Ważne!

Wyrażenia mianowane można zapisywać różnymi sposobami, na przykład

 • 525 cm=5 m 25 cm=5 25100 m=5,25 m

 • 78 g=7 dag 8 g=7 810 dag=7,8 dag

 • 1090 m=1 km 90 m=1 901000 km=1,090 m

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12

Uzupełnij tabelę, przedstawiając podane wyniki trójskoku mężczyzn w postaci wyrażeń dwumianowanych.

Tabela. Dane
Lekkoatletyka, Halowe Mistrzostwa Świata 2014, Sopot Trójskok mężczyzn
Miejsce Imię i nazwisko Kraj Wynik w metrach Wynik w postaci wyrażenia dwumianowanego
I Lyukman Adams Rosja
17,37 m
 
II Ernesto Reve Kuba
17,33 m
 
III Pedro Pablo Pichardo Kuba
17,24 m
 
IV Marian Oprea Rumunia
17,21 m
 
V Karol Hoffmann Polska
16,89 m
 
VI Chris Cartner USA
16,74 m
 
Ćwiczenie 13

Uzupełnij tabelę, przedstawiając podane wyniki skoku wzwyż kobiet w postaci liczb dziesiętnych. Zastanów się, dlaczego nie przyznano drugiego miejsca. Co oprócz uzyskanego wyniku ma wpływ na klasyfikację medalową?

Tabela. Dane
Lekkoatletyka, Halowe Mistrzostwa Świata 2014, Sopot, Skok wzwyż kobiet
Miejsce Imię i nazwisko Kraj Wynik w metrach Wynik w postaci wyrażenia dwumianowanego
IV Justyna Kasprzycka Polska  
1 m 97 cm
V Emma Green Tregaro Szwecja  
1 m 94 cm
VI Blanka Vlasic Chorwacja   1 m 94 cm i jedna zrzutka
Przykład 1

Piramida zdrowego żywienia przedstawia grupy produktów szczególnie wartościowych, które powinniśmy spożywać codziennie. W naszym dziennym jadłospisie powinien występować przynajmniej jeden produkt z każdej grupy. Produkty zbożowe powinny dostarczać ponad połowę potrzebnych kalorii.

Ćwiczenie 14

Na podstawie Piramidy zdrowego żywienia sprawdź, których produktów trzeba jeść najwięcej, a których mniej. Jak myślisz, czy Polacy odżywiają się zdrowo?
Uzupełnij tabelę, przedstawiając podane ilości produktów w różnych, wskazanych jednostkach.

Tabela. Dane
Przeciętne miesięczne spożycie artykułów żywnościowych na 1 osobę w Polsce w 2012 roku
Produkt Ilość produktu
kg kg i/lub dag kg i/lub g
Ryż
0,18 kg
   
Pieczywo    
4 kg 350 g
Kasze i płatki
0,19 kg
   
Mięso  
5 kg 38 dag
 
Ryby
0,41 kg
   
Sery  
94 dag
 
Owoce
3,41 kg
   
Warzywa    
9 kg 490 g
Cukier
1,18 kg
   
Oleje i pozostałe tłuszcze  
1kg 30 dag