Odczytywanie i interpretowanie danych o prostokątach i trójkątach

Odczytywanie informacji z tabel i wykresów to praca przypominająca zadanie detektywa. Będziemy uczyć się dostrzegać wiadomości częściowo zaszyfrowane lub ukryte przed niewtajemniczonymi.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 3

W jaki sposób zostały obliczone wartości w kolumnach oznaczonych PL?

Tabela. Dane
Nr prostokąta Wymiary Parametry
a
b
P
L
1
2
3
6
10
2
2
4
8
12
3
2
5
10
14
4
2
6
12
16
5
2
7
14
18
6
2
8
16
20

Wskaż odpowiednie wzory.

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Odczytywanie i interpretowanie danych o Polsce

Ćwiczenie 6

Rysunek przedstawia długości granic lądowych i morskich Polski.

Uzupełnij tabelę.

Tabela. Dane
Długość granicy lądowej Polski z
Rosją Litwą Białorusią Ukrainą Słowacją Rep. Czeską Niemcami
             
Ćwiczenie 7
 1. Z którym krajem mamy najdłuższą granicą, a z którym najkrótszą?

 2. Jaka jest różnica między najkrótszą a najdłuższą granicą?

 3. Z którymi krajami długość granicy przekracza 450 km?

 4. Długość całkowita granic Polski wynosi 3511 km. Jaką długość ma granica morska naszego kraju?

 5. Jaką kolejność państw graniczących z Polską otrzymamy, gdy uporządkujemy długości granic od najkrótszej do najdłuższej?

Ćwiczenie 8

W tabeli zamieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwy i wysokości najwyższych polskich szczytów w wybranych pasmach górskich. Wybierz taki wykres, który Twoim zdaniem najlepiej pomaga odpowiedzieć na pytania.

 • Tabela 1

  Tabela. Dane
  Pasmo górskie Szczyt Wysokość n.p.m. [m]
  Beskid Żywiecki Babia Góra
  1723
  Beskid Niski Lackowa
  997
  Łysogóry Łysica
  612
  Beskid Sądecki Radziejowa
  1267
  Tatry Rysy
  2499
  Karkonosze Śnieżka
  1602
  Masyw Śnieżnika Śnieżnik
  1425
  Bieszczady Tarnica
  1346
  Góry Sowie Wielka Sowa
  1015
  Góry Izerskie Wysoka Kopa
  1126
  Pieniny Wysokie Skałki
  1050
 • Wykres 2

 1. W jakich pasmach górskich najwyższy szczyt przekracza wysokość 1350 m n.p.m.?

 2. Jak nazywają się cztery najwyższe polskie szczyty wymienione w tabeli?

 3. W jakich pasmach górskich znajdują się następujące szczyty: Tarnica, Radziejowa, Wysokie Skałki?

 4. Jaka jest różnica wysokości między Rysami a Śnieżką?

 5. Między którymi szczytami różnica wysokości jest większa: między Wysokimi Skałkami a Wielką Sową, czy między Wielką Sową a Lackową?

Ćwiczenie 9

Diagram przedstawia minimalne i maksymalne temperatury w wybranych miastach Polski, zmierzone w latach 1971-2011.

Odpowiedz na pytania.

 1. W którym mieście zanotowano najwyższą, a w którym najniższą temperaturę?

 2. O ile stopni najwyższa temperatura w Łebie była wyższa niż najwyższa temperatura w Zakopanem?

 3. O ile stopni najniższa temperatura w Helu była wyższa niż najniższa w Białymstoku?

 4. Jakie działanie trzeba było wykonać, aby otrzymać dane do diagramu zamieszczonego poniżej?

 5. W którym mieście różnica między najwyższą a najniższą temperaturą była największa, a w którym najmniejsza?

Odczytywanie i interpretowanie danych z Internetu

Ćwiczenie 10

Znajdź w Internecie stronę www z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej.
Znajdź rozkład jazdy na wybranej linii z wybranego przystanku.
Odpowiedz na pytania.

 1. Jakiej linii i jakiego rodzaju dnia tygodnia dotyczy tabela?

 2. O której godzinie powinien przyjechać najbliższy, względem aktualnej godziny, wybrany środek komunikacji?

 3. Ile czasu najczęściej trwa podróż między przystankami?

 4. Jak zmieniają się czasy oczekiwania na środek komunikacji w różnych porach dnia?

 5. O której godzinie odjeżdża pierwszy, a o której ostatni środek komunikacji miejskiej z wybranego przystanku danego dnia tygodnia?

 6. Jakich innych informacji dostarcza ten rozkład jazdy?