Przykład 1
Przykład 2

Aby przeczytać liczbę większą niż czterocyfrowa, dobrze jest ją zapisać, grupując jej cyfry po trzy, zaczynając od prawej strony i pomiędzy każdą grupą zostawić nieduży odstęp.
Na przykład: zamiast 1789005897 możemy napisać 1 789 005 897.
Wtedy liczbę tę czytamy: 1 miliard 789 milionów 5 tysięcy 897.
Każda grupa trzech cyfr ma swoją nazwę.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Popraw błędy w zapisie słownym liczb.

Tabela. Dane
Liczba Zapis słowny (z błędem)
80 104
osiem tysięcy sto cztery
50 505
pięćdziesiąt pięćset pięć
1 110 890
sto jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
4 400 050 040
czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści
200 006
dwadzieścia tysięcy sześć
66 008 000
sześćset sześćdziesiąt milionów osiem tysięcy
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Uzupełnij tabelę.

Tabela. Dane
  setki milionów dziesiątki milionów miliony setki tysięcy dziesiątki tysięcy tysiące setki dziesiątki jedności
sto dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
1
2
3
4
5
6
8
9
0
  –-- –--
6
8
9
5
4
8
0
 
4
4
4
6
7
8
4
4
4
  –--
5
6
7
8
9
7
5
6
trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto –-- –-- –--            
milion osiem tysięcy –-- –--              
siedem tysięcy siedemnaście –-- –-- –-- –-- –--        
 
6
7
0
0
0
7
0
0
3
  –--
6
8
0
0
0
1
9
6
osiemdziesiąt milionów osiemnaście tysięcy osiemset pięć –--                

Czasami w tekstach duże liczby zapisujemy używając słów: tysiąc, milion, miliard lub ich odpowiednich skrótów: tys., mln., mld.

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Przeczytaj liczby i zapisz je słowami.

  1. 200 605

  2. 50 500

  3. 13 899

  4. 789

  5. 6780

  6. 1 234 987

  7. 45 679

  8. 23 089 045

  9. 451 987 567

Ćwiczenie 11

Znajdź druk na przekaz pieniężny. Wypełnij go na kwotę 134 567 zł. Pamiętaj o zapisie słownym liczby.