Własności trójkątów

Ćwiczenie 1

Przesuń wierzchołki trójkąta tak, aby powstał

 1. trójkąt rozwartokątny o kącie rozwartym 135°.

 2. trójkąt o kącie prostym i kącie 30°.

 3. trójkąt o kątach 35° i 27°.

Ważne!

Ze względu na boki wyróżniamy trójkąty: równoboczne, równoramienne i różnoboczne. Trójkąty równoboczne są także trójkątami równoramiennymi.

Ćwiczenie 2

Narysuj dowolny trójkąt, a następnie przesuń jego wierzchołki tak, aby powstał

 1. trójkąt równoramienny o ramionach długości 5 cm i podstawie długości 3 cm

 2. trójkąt prostokątny równoramienny o ramionach długości 4 cm

 3. trójkąt równoramienny rozwartokątny o kącie 120° i podstawie długości 6 cm

 4. trójkąt równoramienny o bokach długości 5 cm, 5 cm, 5 cm

Ćwiczenie 3

Korzystając z linijki i kratek w zeszycie, narysuj

 1. trójkąt równoramienny o podstawie 3 cm

 2. trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 5 cm

 3. trójkąt równoramienny rozwartokątny o ramionach długości 512 cm

 4. trójkąt równoboczny o bokach długości 6 cm

Ćwiczenie 4

Dany jest trójkąt. Dorysuj do niego taki trójkąt, aby powstał trójkąt

 1. prostokątny

 2. rozwartokątny

 3. równoramienny

Ćwiczenie 5

Narysuj trzy jednakowe trójkąty prostokątne, a następnie podziel jeden z nich na 2 trójkąty prostokątne, drugi – na 3 trójkąty prostokątne, a trzeci - na 4 trójkąty prostokątne.

Ćwiczenie 6

Narysuj trójkąt rozwartokątny, a następnie podziel go na 4 trójkąty rozwartokątne.

Ćwiczenie 7

Wytnij z papieru 15 jednakowych trójkątów różnobocznych (mogą być w trzech kolorach), a następnie ułóż z nich mozaikę wypełniającą fragment stolika. Przykładaj do siebie boki trójkątów o tej samej długości.

Ćwiczenie 8

Wskaż zdania prawdziwe.