Zajęcia komputerowe

Edukacja
Podstawowa
Zajęcia komputerowe

Klasa V

Treści
Problem, algorytm, program
Pojęcia

Autor:
Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Jacek Lipecki, Sławomir Szaruga