Kultura i życie

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Język polski

Klasa I

ŚREDNIOWIECZE
ŚREDNIOWIECZE: Rozwinięcie
Bóg (i Matka)
Memento mori
Inne gatunki piśmiennictwa średniowiecznego
Spotkania ze sztuką
RENESANS
Wprowadzenie do epoki
RENESANS: Rozwinięcie
Renesansowa miłość
Żywoty...
Poetycki renesans
Ojczyzna
Ziemskie lęki
Spotkania ze sztuką
BAROK
Wprowadzenie do epoki
Rozwinięcie
Barokowa fantazja
Poetycki barok
Sarmaci
Spotkania ze sztuką
OŚWIECENIE
Wprowadzenie do epoki
Rozwinięcie
Bawić i uczyć
Sentymentalna wiara
Ojczyzna
Spotkania ze sztuką
1. KOMUNIKACJA I ŻYCIE

Autorzy:
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Dariusz Dybek, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Marcin Poprawa

Koordynator prac zespołu autorów:
Joanna Bajda, Tomasz Piekot

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Jadwiga Bednarek, dr Magdalena Trysińska

Opinia językowa:
dr Tomasz Karpowicz

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Adam Pietrasiewicz