Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Strażak Strażak Źródło: domena publiczna.
Strażak
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Dzieci często zastanawiają się, kim będą w przyszłości. Niektórzy mają już konkretne wyobrażenia na temat swojego przyszłego zawodu. Porozmawiajcie w parach o tym, kim chcecie zostać za 10–20 lat. Następnie zapiszcie tutaj lub w zeszycie notatkę ze swoimi spostrzeżeniami z rozmowy.

Ćwiczenie 2

Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Józefa Ratajczaka pt. „Kto zliczy”. Zwróć uwagę na intonację aktora.

Józef Ratajczak Kto zliczy

Od ilu zależę ludzi,
Kto się zliczyć potrudzi?

Od tych, co sieją, co orzą,
Co w niebie, na lądzie, na morzu...

Od lekarzy, murarzy, budowniczych.
Któż to potrafi zliczyć?

Bez nich, bez wszystkich razem –
Żyć bym się nie odważył.

Józef Ratajczak, Kto zliczy, [w:] tegoż, Zamki na lodzie, Warszawa 1966, s. 7.
Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz Józefa Ratajczaka, a następnie odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.

 • Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Uzasadnij swoje zdanie.

 • Jakie pytania zadaje postać mówiąca w wierszu? Przeczytaj je i na ich podstawie powiedz, jakimi cechami można ją określić.

Ćwiczenie 4

Nazwijcie ludzi, którzy swoją pracą sprawiają, że możecie:

 • grupa I: mieszkać w domu.

 • grupa II: zażyć lekarstwo.

 • grupa III: założyć koszulę.

 • grupa IV: obejrzeć film.

 • grupa V: zapalić światło.

Wzór:
przeczytać książkę: pisarz, korektor, drukarz, księgarz, sprzedawca, bibliotekarz

Zaprezentujcie swoje wnioski pozostałym grupom.

Ćwiczenie 5

Porozmawiajcie o współpracy między ludźmi różnych zawodów. Na czym polega i w czym się przejawia taka postawa?

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Masz pomysł na nowe zajęcie? W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej można złożyć wniosek o uznanie nowego zawodu. Spróbuj przygotować taki wniosek. W tym celu:

 • wymyśl nowy zawód,

 • zaproponuj jego nazwę,

 • uzasadnij swój wniosek: dlaczego zgłaszany zawód jest potrzebny,

 • wymień zadania, jakie będą wykonywane w ramach zawodu,

 • napisz, jakie wykształcenie jest niezbędne do wykonywania zgłaszanego zawodu. Wybierz: podstawowe (mówimy o nim, kiedy ktoś ukończył tylko szkołę podstawową), średnie (kiedy ktoś ukończył szkołę średnią, czyli liceum lub technikum), wyższe (kiedy ktoś ukończył szkołę wyższą, np. uniwersytet).
  Zapisz swój wniosek tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 9

Znajdź w internecie stronę poświęconą projektowi „Dawne zawody”. Dowiedz się, jakie zawody próbują wskrzesić autorzy projektu. Przygotuj informacje na temat jednego z nich, posługując się metodą mapy myśli.