Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Starożytna Grecja – powtórzenie

Malowidło greckie z ok. 490 r. p.n.e.
490 p.n.e., British Museum, domena publiczna
Polecenie 1

Przyjrzyj się mapie przedstawiającej obszary skolonizowane przez Greków. Jaki wpływ miały warunki naturalne na wybór miejsc, w których zakładano kolonie? Wskaż tereny, na których Grecy założyli ich najwięcej.

Mapa przedstawiająca basem Morza śródziemnego i Morza Czarnego. Różnymi kolorami oznaczone są wokół tych mórz miejsca, w których Grecy zakładali swoje kolonie
Kolonizacja  grecka i fenicka
Krystian Chariza i zespół,
Polecenie 2

Poniżej zamieszczono plan Efezu na wybrzeżu Azji Mniejszej. Przeanalizuj plan i wskaż na nim co najmniej trzy elementy charakterystyczne dla położenia i kształtu greckich miast.

Plan Efezu
Marsyas, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0
Polecenie 3

Na poniższej ilustracji znajdują się trzy znane ci elementy starożytnego teatru greckiego. Nazwij je. Opowiedz, w jaki sposób starożytni Grecy przygotowywali się do wystawienia sztuki i jak wyglądała gra aktorów w takim teatrze.

Tak mogło wyglądać przedstawienie w starożytnym teatrze greckim Tak mogło wyglądać przedstawienie w starożytnym teatrze greckim Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Sol90, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Tak mogło wyglądać przedstawienie w starożytnym teatrze greckim
Contentplus.pl sp. z o.o., Sol90, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Polecenie 4

Przeczytaj poniższy tekst. Powiedz, którego miasta‑państwa greckiego dotyczy i jak do dziś nazywamy opisany w nim model wychowania.

Podstawowym celem wychowania w tym mieście było jak najlepsze przygotowanie militarne. Wszyscy obywatele podlegali tej samej dyscyplinie. Mieli być bezwzględnie posłuszni i lojalni względem swojego państwa. Prawdopodobnie w wieku 12 lub nawet 7 lat przyszli chłopcy opuszczali rodzinne domy i przenosili się do koszar, w których mieszkali do trzydziestego roku życia. Nad ich edukacją, wychowaniem i wyszkoleniem czuwało państwo. Celem było uczynienie z nich jak najlepszych żołnierzy. Warunki panujące w koszarach były wymagające, a zasady tam panujące – bardzo surowe.

Polecenie 5

Powiedz, jak nazywa się przedmiot przedstawiony na ilustracji oraz gdzie i do czego był używany.

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 3

Wytłumacz, co oznacza stwierdzenie, że religia grecka była politeistyczna.

Ćwiczenie 4