Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Przekrój kuli

Siatka sześcianu

Siatka sześcianu

Siatka sześcianu

Sześcian

Siatka prostopadłościanu

Siatka prostopadłościanu

Siatka prostopadłościanu. Wzór na pole prostopadłościanu.

Siatka stożka

Siatka stożka

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka graniastosłupa

Siatka ostrosłupa

Siatka ostrosłupa

Siatka walca

Siatka walca

Walec

Walec

Stożek

Siatka sześcianu