Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Rozpoznawanie walców, stożków i kul

W naszym otoczeniu znajdziemy wiele przedmiotów i obiektów w kształcie figur przestrzennych, w których nie da się wyróżnić wierzchołków, prostokątnych lub trójkątnych ścian, ani nawet krawędzi będących odcinkami. Przyjrzyjmy się takim figurom.

Przekrój kuli

Siatka walca

Siatka walca

Siatka stożka

Siatka stożka

Kula, walec, stożek

Walec

Stożek

Kula, walec, stożek – modele z papieru

Ćwiczenie 1

Z prostokątnej kartki sklej uproszczony model walca.

Ćwiczenie 2

Wytnij z papieru fragment koła. Sklej z niego uproszczony model stożka.

Ćwiczenie 3

Wytnij z papieru trzy jednakowe paski i sklej z nich trzy wstęgi. Połącz te wstęgi w taki sposób, aby otrzymać uproszczony model kuli.

Ćwiczenie 4

Zgadnij, jaki przedmiot codziennego użytku składa się jednocześnie z kuli, walca i stożka.

Ćwiczenie 5

Z dwóch jednakowych prostokątnych grubszych kartek sklej dwa różne uproszczone modele walca.
W którym modelu zmieści się więcej ryżu (lub innej suchej substancji), w wyższym, czy w niższym? A może zmieści się go tyle samo? Sprawdź swoje przypuszczenie wykonując eksperyment.