Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Polecenie 1

Narysuj linie pola magnetycznego wokół Ziemi. Podpisz bieguny magnetyczne oraz geograficzne. Zaznacz zwrot linii pola magnetycznego.

Polecenie 2

Wymień po trzy różne zastosowania fal radiowych oraz promieniowania gamma.

Polecenie 3

Czy elektromagnes można wykorzystać w składzie złomu metali kolorowych (nieżelaznych)? Jeśli tak, to do jakich celów? Odpowiedź uzasadnij.