Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Rzym - miasto, które stało się imperium – powtórzenie

Koloseum w Rzymie
Fczarnowski, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0
Polecenie 1

Rozpoznaj i nazwij charakterystyczne obiekty budowane przez starożytnych Rzymian.

Ćwiczenie 1

Scharakteryzuj najważniejsze bunty skierowane przeciw rzymskiemu porządkowi. Wymień ich przywódców.

Ćwiczenie 2

Wymień przykłady dokonań starożytnych Rzymian, z których korzystasz na co dzień.

Polecenie 2

Przyjrzyj się poniższej ilustracji. Powiedz, do jakiego wydarzenia z historii starożytnego Rzymu nawiązuje. Podaj datę tego wydarzenia, przyczyny i skutki.

Renesansowy fresk przedstawiający wojska Hannibala
Niccolò Possino, Hannibal podróżujący przez Alpy na słoniu, domena publiczna
Ćwiczenie 3
Polecenie 3

Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej obrady jednego z organów władzy w starożytnym Rzymie. Nazwij go i przedstaw jego kompetencje.

Cyceron oskarża Katylinę
Cesare Maccari, Cyceron oskarża Katylinę, domena publiczna
Ćwiczenie 4

Porównaj warunki naturalne panujące w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie. Wytłumacz, jaki miały wpływ na kształt obu cywilizacji antycznych.

Ćwiczenie 5

Wylicz największe przegrane bitwy w historii Rzymu. Jak myślisz, która z nich była najbardziej katastrofalna w skutkach i dlaczego?

Ćwiczenie 6

Przedstaw w punktach najważniejsze wydarzenia związane z legendarnym założeniem Rzymu.

Ćwiczenie 7

Wytłumacz, na czym polega znaczenie rzymskiego prawa dla współczesnego prawodawstwa.

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11