Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ważne!

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Może przydać się również kalkulator.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Polecenie 1

Narysuj schemat obwodu, jaki należy zbudować, aby wyznaczyć moc żarówki. Użyj właściwych symboli graficznych oraz sporządź spis użytych elementów i przyrządów.

Polecenie 2

Na czajniku elektrycznym znajduje się napis: „230 V, 2 kW”.

  1. Zapisz nazwy wielkości fizycznych, których wartość podana jest w tym opisie.

  2. Oblicz energię (w kWh) pobraną przez ten czajnik w ciągu 5 minut.

  3. Oblicz natężenie prądu płynącego przez grzałkę czajnika.

Polecenie 3

Do źródła napięcia 12 V przyłączono dwie jednakowe żarówki połączone szeregowo. W żarówkach tych popłynął prąd o natężeniu 0,5 A.

  1. Oblicz opór układu żarówek.

  2. Jaką wartość osiągnie prąd w tym obwodzie, gdy pozostawimy w nim tylko jedną żarówkę? Odpowiedź uzasadnij.