Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Kowalstwo Kowalstwo Źródło: Jeff Kubina, licencja: CC BY-SA 2.0.
Kowalstwo
Jeff Kubina, licencja: CC BY-SA 2.0

Zapewne znajdziesz w swoim otoczeniu przedmioty stare, które teraz często pełnią funkcje dekoracyjne. Czy wiesz, kto je wykonał i jakie miały przeznaczenie?

Ćwiczenie 1

Rozejrzyj się wokół siebie lub przypomnij sobie swój dom.Które przedmioty z twojego otoczenia w szkole lub w domu są wykonane z drewna? Wybierz jeden z nich i opisz jego:

 • barwę,

 • kształt,

 • zapach,

 • fakturę, czyli powierzchnię w dotyku,

 • przeznaczenie.

W opisie faktury możesz się posłużyć określeniami: zimny – ciepły, szorstki – gładki, miły – nieprzyjemny, twardy – miękki, suchy – mokry. Zapisz swój opis tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 2

Obejrzyj zdjęcia. Czym zajmują się sportretowani ludzie? Podaj nazwy ich zawodów.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Utwórz żeńskie nazwy zawodów wymienionych w poprzednich ćwiczeniach. Czy zawsze da się utworzyć żeńską formę? Dlaczego?

Ciekawostka

Do niedawna w nazwach zawodów i tytułów dominowały nazwy męskie i nawet jeśli dany zawód wykonywała kobieta, mówiono na nią np. pani pilot, pani premier, pani psycholog, pani profesor. Dziś coraz częściej są używane żeńskie formy: profesorka, ministra, psycholożka, marszałkini, inżynierka, docentka, a nawet pilotka (nie czapka, ale kobieta sterująca samolotem).

Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Ułóż pięć zdań z wybranymi nazwami narzędzi, w których wyjaśnisz ich przeznaczenie.

Ćwiczenie 9

Obejrzyj film z nagraniem recytacji wiersza Wincentego Fabera. Zwróć uwagę na nazwy wymienionych narzędzi.

Wincenty Faber Rzecz

Jak długo trzeba patrzeć na szafę
żeby spostrzec
drewnianą fakturę rąk
stolarza
owo
przekazywanie kształtu aż po połysk
ślady hebla i tartacznej piły
ślady
topora
pień
zgadywać smukłość i zieloność
nasłonecznienie liści
według powikłań słojów
I żeby szafa wzbogacona
o ślady tych wszystkich
wywołujących ją dłoni
zaszumiała

Wincenty Faber, Rzecz, [w:] tegoż, Próba porównania, Kraków 1962, s. 32.
Ćwiczenie 10

Zastanów się i powiedz:

 • Jakie skojarzenia wywołała szafa u osoby mówiącej w wierszu? Zacytuj odpowiednie fragmenty utworu pt. „Rzecz”.

 • Sformułuj temat wiersza Wincentego Fabera.

Ćwiczenie 11

Wyjaśnij, jak rozumiesz metaforę zawartą w ostatnich czterech linijkach wiersza Wincentego Fabera. Jakie refleksje przekazuje odbiorcy podmiot liryczny na temat rzeczy wykonanych z drewna?

Ćwiczenie 12

Sporządźcie instrukcję wykonania szafy. Uwzględnijcie etapy, które ukryte są w wierszu w słowach:

 • szum,

 • nasłonecznienie liści,

 • pień,

 • topór,

 • hebel i piła,

 • ręce stolarza.

Ćwiczenie 13

Dokończ poetycko – tutaj lub w zeszycie – wybrany fragment tekstów wzorowanych na wierszu pt. „Rzecz”.
Jak długo trzeba patrzeć na suknię, żeby spostrzec...
Jak długo trzeba patrzeć na dzban, żeby spostrzec...