Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Polecenie 1

Szklana płytka potarta o suchy papier naelektryzowała się dodatnio.

  1. Napisz, jakie cząstki zostały wymienione między papierem a szkłem.

  2. Czy zostały one przeniesione z papieru na szkło, czy – ze szkła na papier?

  3. Czy papier też się naelektryzował?

Polecenie 2

Na metalowej płycie zgromadzono ładunek q1=+5 mC. Na tę płytę spadło ziarenko ryżu obdarzone ładunkiem q2=-200 μC. Oblicz całkowity ładunek płyty i ziarenka. Wskazówka: zwróć uwagę na jednostki ładunku.

Polecenie 3

Podczas projektowania obudowy urządzenia elektrycznego należy zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Spośród wymienionych substancji wskaż dwie, z których można wykonać taką obudowę: żelazo, guma, plastik, bawełna, bibuła, miedź, porcelana, aluminium. Uzasadnij swój wybór. Odwołaj się do właściwości wybranego materiału.