Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RkZO9sJGHPXWy1

Abstrakcja geometryczna. Projektujemy odzież i akcesoria.

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Ważne daty

1915 – opublikowanie przez Kazimierza Malewicza broszury Od kubizmu i futuryzmu do suprematyzmu, w której artysta po raz pierwszy przedstawił teorię suprematyzmu

1917 – założenie w Holandii grupy arystycznej De Stijl oraz pisma pod tą samą nazwą

1872‑1944 – lata życia holenderskiego malarza Pieta Mondriana, współzałożyciela grupy De Stijl, twórcy neoplastycyzmu

1883‑1931 – lata życia holenderskiego malarza Theo van Doesburga, współzałożyciela grupy De Stijl

1879‑1935 – lata życia rosyjskiego malarza Kazimierza Malewicza, twórcy suprematyzmu

1890‑1941 – lata życia rosyjskiego malarza El Lissitzky’ego, przedstawiciela konstruktywizmu

1895‑1946 – lata życia węgierskiego malarza László Moholy‑Nagy, przedstawiciela konstruktywizmu

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RrVTKD4rkEL4p1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury);

6) rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż).

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

7) podejmuje działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia; projektuje i realizuje formy dekoracyjne, podnoszące estetykę otoczenia (wykorzystuje elementy gotowe, aranżując własny pokój, np. projektując nakrycie stołu na uroczystość rodzinną z wykorzystaniem m.in. dekoracji kwiatowej; uwzględnia zasady estetyki podawania potraw).

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów.

Nauczysz się

definiować abstrakcję geometryczną;

wymieniać główne kierunki abstrakcji geometrycznej;

wymieniać najważniejszych przedstawicieli omawianego stylu;

projektować odzież i akcesoria w oparciu o dzieła twórców abstrakcji geometrycznej.

Abstrakcja geometryczna jako nurt sztuki abstrakcyjnej

Abstrakcja geometrycznaAbstrakcja geometrycznaAbstrakcja geometryczna jest jednym z dwóch głównych nurtów sztuki abstrakcyjnejAbstrakcjonizm, sztuka abstrakcyjnasztuki abstrakcyjnej (obok abstrakcji organicznej). Polega na operowaniu różnymi formami geometrycznymi w kompozycjach plastycznych. Dominowała w sztuce w latach 1918‑1939. Najważniejsze kierunki abstrakcji geometrycznej to: suprematyzmSuprematyzmsuprematyzm, neoplastycyzmNeoplastycyzmneoplastycyzm, konstruktywizmKonstruktywizmkonstruktywizm oraz elementaryzmElementaryzmelementaryzm.

Suprematyzm

RKcdnMiDsbgci1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Kazimierza Malewicza pt. „Czarny kwadrat na białym polu. Ukazuje on ciemny kwadrat na jasnym tle. Wewnątrz kwadratu znajdują się białe rysy. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Kazimierz Malewicz, „Czarny kwadrat na białym polu”, 1913-1915, kolekcja Inkombanku, Moskwa, Rosja, wikimedia.org, domena publiczna

Konstruktywizm

R15QmMHqZVcxV1
Ilustracja przedstawia obraz Ela Lissitzky'ego pt. „Proun 19D”. Ukazuje on różne, kolorowe geometryczne kształty. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
El Lissitzky, „Proun 19D”, 1922, Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA), Nowy Jork, USA, moma.org, CC BY 3.0

Neoplastycyzm i abstrakcjonizm geometryczny

Neoplastycyzm

R1TSFMycHGif21
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Pieta Mondriana pt. „Kompozycja z czerwonym, niebieskim i żółtym”. Ukazuje on czarne pionowe i poziome linie tworzące kolorowe prostokąty. XIV wieku. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Piet Mondrian, „Kompozycja z czerwonym, niebieskim i żółtym”, 1930, Muzeum Sztuki, Zurych, Szwajcaria, wikimedia.org, domena publiczna
R2ID7WwSKrIXP1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Pieta Mondriana pt. „Rombowa kompozycja z czerwonym, czarnym, niebieskim i żółtym”. Ukazuje on czarne pionowe i poziome linie tworzące romb. Wewnątrz znajdują się kolorowe trójkąty. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Piet Mondrian, „Rombowa kompozycja z czerwonym, czarnym, niebieskim i żółtym”, 1925, kolekcja prywatna, wikiart.org, domena publiczna

Abstrakcjonizm geometryczny

R1awxAbSKYgaJ1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Theo van Doesburga pt. „Rosyjski taniec”. Ukazuje on kolorowe pionowe i poziome prostokąty. Tworzą one labirynt. Na ilustracji umieszczony jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Theo van Doesburg, „Rosyjski taniec”, 1918, Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA), Nowy Jork, USA, wikiart.org, domena publiczna

Zadania

classicmobile
Ćwiczenie 1
RXcFdGGx1D6sO1
Polecenie do zadania brzmi: Abstrakcja geometryczna to odmiana sztuki abstrakcyjnej polegająca na operowaniu różnorodnymi formami:. Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 2
R14HNfYtBjDcU1
Polecenie do zadania brzmi: Do głównych kierunków abstrakcji geometrycznej zalicza się:. Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3
R1eRYx08Ct54l1
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj imię i nazwisko twórcy do reprezentowanego przez niego kierunku abstrakcji geometrycznej:. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć, aby dobrać parami pasujące do siebie odpowiedzi. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

Rr4gr9oK3v6pLma50ff9bf7532f6ac_00000000000071
Ćwiczenie 4
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5
RZrijmPiXfEd11
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj imię i nazwisko artysty do jego dzieła:. Poniżej polecenia znajdują się zdjęcia dzieł oraz szare pola, w których należy umieścić elementy z poprawnymi odpowiedziami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W zadaniu wykorzystano dzieła: „Kompozycja suprematyczna: niebieski prostokąt ponad czerwonym promieniem” - ukazuje on kolorowe figury geometryczne na białym tle, „A 18” - ukazuje on różne, kolorowe geometryczne kształty, u dołu znajduje się czarny trójkat mogący symbolizować podłogę, z kolei jasne tło ścianę, „New York City I” - ukazuje on kolorowe pionowe i poziome linie tworzące kolorowe prostokąty - przeważa kolor żółty, „Counter Composition XV” - ukazuje on różne, kolorowe geometryczne kształty.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RfkvIS9b115mWma50ff9bf7532f6ac_00000000000081
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6
R1c8CD1VshD4H1
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj nazwy kierunków sztuki abstrakcynej do właściwych ilustracji:. Poniżej polecenia znajdują się zdjęcia dzieł oraz szare pola, w których należy umieścić elementy z poprawnymi odpowiedziami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W zadaniu wykorzystano dzieła: Theo van Doesburga pt. „Simultaneous Counter Composition”, Theo van Doesburga pt. „Counter Composition V”, Ela Lissitzky'ego pt. „Proun 19D”, Kazimierza Malewicza pt. „Kompozycja suprematyczna: białe na białym”.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R1EkokcNcOKIRma50ff9bf7532f6ac_00000000000091
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 7
R6p9kERdl8DWl1
Polecenie do zadania brzmi: Przeciągając podane elementy połącz w pary kierunek abstrakcji geometrycznej z jego cechami charakterystycznymi. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć, aby dobrać parami pasujące do siebie odpowiedzi. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RDsxlrePDK54xma50ff9bf7532f6ac_00000000000101
Ćwiczenie 8
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 9
R9rB7H8JHC1oL1
Polecenie do zadania brzmi: Kierunek abstrakcji geometrycznej rozwijany przez twórców holenderskiej grupy artystycznej De Stijl to:. Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 10
RXTECtz9SJfQX1
Polecenie do zadania brzmi: Oceń prawdziwość podanych zdań:. Poniżej podane są stwierdzenia, dla których należy wybrać opcję „Prawda” lub „Fałsz”. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
static
Polecenie 1

Zaprojektuj strój szkolny wraz z akcesoriami w oparciu o dzieła w stylu abstrakcji geometrycznej.

ma50ff9bf7532f6ac_0000000000007
ma50ff9bf7532f6ac_0000000000008
ma50ff9bf7532f6ac_0000000000009
ma50ff9bf7532f6ac_0000000000010
ma50ff9bf7532f6ac_0000000000230

Słownik pojęć

Abstrakcja geometryczna
Abstrakcja geometryczna

odmiana sztuki abstrakcyjnej polegająca na operowaniu (w kompozycjach malarskich, rzeźbiarskich, graficznych) różnorodnymi formami geometrycznymi.

Abstrakcjonizm, sztuka abstrakcyjna
Abstrakcjonizm, sztuka abstrakcyjna

termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości. Dzieło abstrakcyjne jest autonomiczną, odrębną rzeczywistością, zbudowaną z układów linii, form, barw lub brył. W XX wieku sztuka abstrakcyjna stała się jednym z najważniejszych nurtów artystycznych epoki.

Elementaryzm
Elementaryzm

tendencja w sztuce nowoczesnej, która opieraja się na teorii Th. van Doesburga, wg której podstawą dzieła sztuki jest zawsze stosunek elementów nie zaś form. Elementarne składniki dzieła w malarstwie, to barwy, w rzeźbie bryły, a w architekturze materiały budowlane.

Konstruktywizm
Konstruktywizm

kierunek w sztukach plastycznych i architekturze rozwijający się głównie na terenie Rosji w latach 20. XX wieku. Główne cechy konstruktywizmu: analiza elementów budowy plastycznej (linia, barwa, masa, ruch, rytm, ciężar), analiza jakości materiałów(metali, szkła, drewna), geometryzacja kształtów, konstrukcja, aktywizacja powierzchni brył i płaszczyzn.

Neoplastycyzm
Neoplastycyzm

kierunek w sztuce XX wieku zainicjowany w latach 1914‑1917 przez Pieta Mondriana, a rozwinięty przez Theo van Doesburga i grupę artystów holenderskich skupionych wokół pisma De Stijl. Cechy, to odejście współczesnego człowieka od myślenia przedmiotowego w zamian za myślenie abstrakcyjne. Sztuka miała obrazować prawa rządzące wszechświatem. Wyrazem tego jest zestawienie dwóch kierunków: pionu i poziomu, które tworzą kąt prosty. Grę barwną wyrażają trzy kolory zasadnicze - żółty, czerwony i błękitny, symbolizujące materię, barwy neutralne natomiast - czerń, biel i szarość - wyrażają przestrzeń.

Suprematyzm
Suprematyzm

[łac. supremus – najwyższy] Kierunek w sztuce abstrakcyjnej, którego twórcą i głównym przedstawicielem był Kazimierz Malewicz. Suprematyzm polegał na całkowitym oderwaniu sztuki od rzeczywistości, dążeniu do maksymalnego uproszczenia form oraz do zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce.

Źródła:

artzonestudio.pl

encyklopedia.pwn.pl

ma50ff9bf7532f6ac_0000000000263

Galeria dzieł sztuki