Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1Idqi2jKjeN71

E-resource OPERATING AIRPORTS

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

AIRPLANE DEICING

1. Film in the standard version.

ROsCWN3z5AD1I1
The video presents a conversation between two members of airport crew talking about de-icing an airplane. Film przedstawia rozmowę pomiędzy dwoma pracownikami obsługi lotniskowej i dotyczy odladzania samolotu.

2. Film with subtitles.

m9046ba5378112e64_1497373101641_0
R1GRvc51aPed71
The video presents a conversation between two members of airport crew talking about de-icing an airplane. Film przedstawia rozmowę pomiędzy dwoma pracownikami obsługi lotniskowej i dotyczy odladzania samolotu.
m9046ba5378112e64_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m9046ba5378112e64_1497350678958_0
RfawAgp362P3E1
The video presents a conversation between two members of airport crew talking about de-icing an airplane. Film przedstawia rozmowę pomiędzy dwoma pracownikami obsługi lotniskowej i dotyczy odladzania samolotu.
m9046ba5378112e64_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m9046ba5378112e64_1497373163121_0
RWlAjxU8TPIcL1
The video presents a conversation between two members of airport crew talking about de-icing an airplane. Film przedstawia rozmowę pomiędzy dwoma pracownikami obsługi lotniskowej i dotyczy odladzania samolotu.
m9046ba5378112e64_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
R1XQMvbTfl7nm1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
RKMEsGxRphxSM1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
R1A4A4eFeVtCZ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1497275655300_0

AIRPORT EQUIPMENT

RxuShpKnkRMcL1
The animation presents examples of airport equipment used to transport passengers between terminals and airplanes. Animacja przedstawia przykładu sprzętu lotniskowego, którego celem jest transport pasażerów między terminalem i pokładem samolotu.
classicmobile
Exercise 4
R15mu58FKwWx01
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
RoPZ0abQO0c5I1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
RlyS9tpPTddQe1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1497275861398_0

TYPES OF AIRCRAFT

The hypertext material presents an interview with an aviation specialist on the basic types of aircraft.

Hipertekst przedstawia wywiad ze specjalistą w dziedzinie lotnictwa. Dialog dotyczy podstawowego podziału statków powietrznych.

m9046ba5378112e64_1534850852187_0

Journalist: Welcome, dear listeners. Please, welcome our today’s guest, Mister Adam Smith. He is an aviation specialist.

Aviation specialist: Good day.

Journalist: Mister Smith, could you tell us what an aircraftm9046ba5378112e64_1497279637332_0aircraft is?

Aviation specialist: According to the Aviation Law of July 3, 2002, an aircraft is a device which can float in the atmosphere thanks to the forces of air different from the force of the air pushed back from the ground.

Journalist: I see. And what types of aircraft are there?

Aviation specialist: There are two main types: aerodynesm9046ba5378112e64_1497279718401_0aerodynes and ***aerostats.***m9046ba5378112e64_1497279733582_0***aerostats.*** Aerodynes are heavier than air, and aerostats are lighter. Balloonsm9046ba5378112e64_1497279738479_0Balloons and airshipsm9046ba5378112e64_1497279743621_0airships are examples of aerostats.

Journalist: I’ve always wanted to go on a balloon ride… And what about the first group?

Aviation specialist: Aerodynes may be ***unpowered,***m9046ba5378112e64_1497279748379_0***unpowered,*** for example gliders and kites, or ***powered,***m9046ba5378112e64_1497279753543_0***powered,*** for example rotorcraftm9046ba5378112e64_1497279762480_0rotorcraft and ***airplanes,***m9046ba5378112e64_1497279767416_0***airplanes,*** with which we are all so familiar.

Journalist: That’s true. Airplanes have become a part of our lives. Could you please give us a few examples of rotorcraft? The name itself says little.

Aviation specialist: Rotorcraft include ***helicopters,***m9046ba5378112e64_1498481495468_0***helicopters,*** cyclocoptersm9046ba5378112e64_1535629883948_0cyclocopters and ***gyrocopters.***m9046ba5378112e64_1535629905730_0***gyrocopters.***

Journalist: The division of aircraft is much more complex than I thought. Before our conversation, I knew about airplanes, balloons and helicopters only. I hope to learn more during the second part of our interview.

Aviation specialist: I’ll be happy to tell you more.

classicmobile
Exercise 7
RaV3SJxfepZpH1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1497279637332_0
m9046ba5378112e64_1497279718401_0
m9046ba5378112e64_1497279733582_0
m9046ba5378112e64_1497279738479_0
m9046ba5378112e64_1497279743621_0
m9046ba5378112e64_1497279748379_0
m9046ba5378112e64_1497279753543_0
m9046ba5378112e64_1497279762480_0
m9046ba5378112e64_1497279767416_0
m9046ba5378112e64_1498481495468_0
m9046ba5378112e64_1535629883948_0
m9046ba5378112e64_1535629905730_0
m9046ba5378112e64_1497304185623_0

HANDLING SERVICES

R1NfscRGR5hXf1
The audio material is a fragment of a local radio program, whose guest is the owner of a handling company. Nagranie przedstawia fragment lokalnej audycji radiowej, w której gościem jest właściciel firmy handlingowej.
classicmobile
Exercise 8
R46G7ZKo9ulaO1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
RbcH3zPcf96ed1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
R14pFsptFjsct1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9046ba5378112e64_1498417118468_0

SELF‑PROPELLED PASSENGER BOARDING STAIRS

R4Ft58jGmw3xy1
The document presents the minimal requirements of self-propelled passenger boarding stairs made as part of a EU-funded project.
R1JXaDOgqVXOP1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9046ba5378112e64_1497304846190_0

Gallery

m9046ba5378112e64_1497587668988_0

Part of speech and Word search

RMfzrimGIPUOz11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RHzUucnO37iuy11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9046ba5378112e64_1497304851566_0

Dictionary

Aerodrome of Departure [ADEP]/Aerodromes of Departure [ˈeə.rə.drəʊm əv dɪˈpɑː.tʃə/ˈeə.rə.drəʊmz əv dɪˈpɑː.tʃə] [n. C]
Aerodrome of Departure [ADEP]/Aerodromes of Departure [ˈeə.rə.drəʊm əv dɪˈpɑː.tʃə/ˈeə.rə.drəʊmz əv dɪˈpɑː.tʃə] [n. C]

lotnisko startu

m9046ba5378112e64_1497305024756_0
Aerodrome of Destination [ADES]/Aerodromes of Destination [ˈeə.rə.drəʊm əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊmz əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən] [n. C]
Aerodrome of Destination [ADES]/Aerodromes of Destination [ˈeə.rə.drəʊm əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊmz əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən] [n. C]

lotnisko lądowan

m9046ba5378112e64_1497305028963_0
air traffic [eə ˈtræf.ɪk] [n.U]
air traffic [eə ˈtræf.ɪk] [n.U]

ruch lotniczy

m9046ba5378112e64_1497335091175_0
Aircraft Anti‑icing Fluid [AAF] /Aircraft Anti‑icing Fluids [ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]
Aircraft Anti‑icing Fluid [AAF] /Aircraft Anti‑icing Fluids [ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]

płyn zapobiegawczy zamarzaniu

m9046ba5378112e64_1497335096649_0
Aircraft De‑Icing Fluid [ADF]/Aircraft De‑Icing Fluids [ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]
Aircraft De‑Icing Fluid [ADF]/Aircraft De‑Icing Fluids [ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]

płyn odladzający

m9046ba5378112e64_1497335101839_0
aircraft registration/aircraft registration [ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən/ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən] [n.C]
aircraft registration/aircraft registration [ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən/ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən] [n.C]

znak rejestracyjny

m9046ba5378112e64_1497336395332_0
airplane/airplanes [ˈeə.pleɪn/ˈeə.pleɪnz] [n.C]
airplane/airplanes [ˈeə.pleɪn/ˈeə.pleɪnz] [n.C]

samolot

m9046ba5378112e64_1497336402048_0
airport /airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C]
airport /airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C]

port lotniczy

m9046ba5378112e64_1497336417468_0
airport duty officer/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n. C]
airport duty officer/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n. C]

Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego

m9046ba5378112e64_1497336426296_0
airport status/airport statuses [ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təs/ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təsɪz] [n.C]
airport status/airport statuses [ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təs/ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təsɪz] [n.C]

stan lotniska

m9046ba5378112e64_1497336435646_0
approach/approaches [əˈprəʊtʃ/əˈprəʊtʃɪz] [n.C]
approach/approaches [əˈprəʊtʃ/əˈprəʊtʃɪz] [n.C]

podejście

m9046ba5378112e64_1497951440522_0
apron /aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]
apron /aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]

płyta postojowa

m9046ba5378112e64_1498200392889_0
board [bɔːd] [v.]
board [bɔːd] [v.]

wchodzić na pokład

m9046ba5378112e64_1498200534880_0
climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C]
climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C]

wznoszenie

m9046ba5378112e64_1498200615979_0
crew/crews [kruː/kruːz] [n.C]
crew/crews [kruː/kruːz] [n.C]

załoga

m9046ba5378112e64_1498200694347_0
crisis situation/crisis situations [ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃənz] [n.C]
crisis situation/crisis situations [ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃənz] [n.C]

sytuacja kryzysowa

m9046ba5378112e64_1498200790392_0
icing [ˈaɪ.sɪŋ] [n. U]
icing [ˈaɪ.sɪŋ] [n. U]

oblodzenie

m9046ba5378112e64_1498200850227_0
de‑icing [diːˈʌɪsɪŋ] [n. U]
de‑icing [diːˈʌɪsɪŋ] [n. U]

odladzanie

m9046ba5378112e64_1498200941146_0
de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]
de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]

płyta do odladzania statków powietrznych

m9046ba5378112e64_1498201014271_0
de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n. C]
de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n. C]

odladzarka

m9046ba5378112e64_1498201078358_0
de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n.C]
de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n.C]

pojazd do odladzania

m9046ba5378112e64_1498201193546_0
descent [dɪˈsent] [n. usually singular]
descent [dɪˈsent] [n. usually singular]

zniżanie

m9046ba5378112e64_1498201269495_0
en route [ˌɒn ˈruːt] [phrase]
en route [ˌɒn ˈruːt] [phrase]

przelot

m9046ba5378112e64_1498201341977_0
engine/engines [ˈen.dʒɪn/ˈen.dʒɪnz] [n.C]
engine/engines [ˈen.dʒɪn/ˈen.dʒɪnz] [n.C]

silnik

m9046ba5378112e64_1498201410061_0
flight engineer/flight engineers [flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪə/flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪəz] [n. C]
flight engineer/flight engineers [flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪə/flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪəz] [n. C]

mechanik pokładowy

m9046ba5378112e64_1498201527177_0
Flight No./Flight Nos. [flaɪt ˌnʌm.bə/flaɪt ˌnʌm.bəz] [n.U]
Flight No./Flight Nos. [flaɪt ˌnʌm.bə/flaɪt ˌnʌm.bəz] [n.U]

numer rejsu

m9046ba5378112e64_1498201595904_0
flight supervisor/flight supervisors [flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zə/flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zəz] [n. C]
flight supervisor/flight supervisors [flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zə/flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zəz] [n. C]

koordynator rejsu

m9046ba5378112e64_1498201684168_0
fuselage/fuselages [ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ˈfjuː.zəl.ɑːʒɪz] [n. C]
fuselage/fuselages [ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ˈfjuː.zəl.ɑːʒɪz] [n. C]

kadłub

m9046ba5378112e64_1498201747556_0
ground communication [ɡraʊnd kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən] [n.U]
ground communication [ɡraʊnd kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən] [n.U]

łączność naziemna

m9046ba5378112e64_1498201813446_0
ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n. C]
ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n. C]

obsługa naziemna

m9046ba5378112e64_1498201818702_0
ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

służba handlingowa

m9046ba5378112e64_1498202010448_0
hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n. C]
hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n. C]

hangar

m9046ba5378112e64_1498202174480_0
headlights [ˈhed.laɪts] [n. plural]
headlights [ˈhed.laɪts] [n. plural]

reflektor

m9046ba5378112e64_1498202235942_0
heating [ˈhiː.tɪŋ] [n. U]
heating [ˈhiː.tɪŋ] [n. U]

podgrzewacz

m9046ba5378112e64_1498202331235_0
height [haɪt/haɪts] [n. C or U]
height [haɪt/haɪts] [n. C or U]

wysokość

m9046ba5378112e64_1498202432362_0
hose/hoses [həʊz/həʊzɪz] [n.C]
hose/hoses [həʊz/həʊzɪz] [n.C]

wąż

m9046ba5378112e64_1498202568651_0
ice forming [aɪs fɔːmɪŋ] [n. C]
ice forming [aɪs fɔːmɪŋ] [n. C]

osiadanie lodu

m9046ba5378112e64_1498202635073_0
infrared illuminator/infrared illuminators [ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtə/ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtəz] [n.C]
infrared illuminator/infrared illuminators [ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtə/ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtəz] [n.C]

promiennik podczerwieni

m9046ba5378112e64_1498202697265_0
irregularity/irregularities [ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.ti/ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.tiz] [n. C or U]
irregularity/irregularities [ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.ti/ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.tiz] [n. C or U]

nieregularność

m9046ba5378112e64_1498202760465_0
jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/ dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C]
jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/ dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C]

silnik odrzutowy

m9046ba5378112e64_1498202833122_0
landing gear/landing gears [ˈlæn.dɪŋ ɡɪə/ˈlæn.dɪŋ ɡɪəz] [n.C]
landing gear/landing gears [ˈlæn.dɪŋ ɡɪə/ˈlæn.dɪŋ ɡɪəz] [n.C]

podwozie

m9046ba5378112e64_1498202891013_0
landing roll/landing rolls [ˈlæn.dɪŋ rəʊl/ˈlæn.dɪŋ rəʊlz] [n. C]
landing roll/landing rolls [ˈlæn.dɪŋ rəʊl/ˈlæn.dɪŋ rəʊlz] [n. C]

dobieg

m9046ba5378112e64_1498202955129_0
load sheet /load sheets [ləʊd ʃiːt/ləʊd ʃiːts] [n. C]
load sheet /load sheets [ləʊd ʃiːt/ləʊd ʃiːts] [n. C]

arkusz wyważania

m9046ba5378112e64_1498203026625_0
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]

pole manewrowe

m9046ba5378112e64_1498203095432_0
meteorological flight documentation [ˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl flaɪt ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən] [n. U]
meteorological flight documentation [ˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl flaɪt ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən] [n. U]

dokumentacja meteorologiczna

m9046ba5378112e64_1498203151584_0
nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n. C]
nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n. C]

dziób

m9046ba5378112e64_1498203230112_0
obstacle/obstacles [ˈɒb.stə.kəl/ˈɒb.stə.kəlz] [n.C]
obstacle/obstacles [ˈɒb.stə.kəl/ˈɒb.stə.kəlz] [n.C]

przeszkoda

m9046ba5378112e64_1498205986222_0
operational conditions [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural]
operational conditions [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural]

zdolność operacyjna

m9046ba5378112e64_1498206050067_0
parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n. U]
parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n. U]

postój

m9046ba5378112e64_1498206109100_0
potential hazard [pəˈten.ʃəl ˈhæz.əd/pəˈten.ʃəl ˈhæz.ədz] [n. C or U]
potential hazard [pəˈten.ʃəl ˈhæz.əd/pəˈten.ʃəl ˈhæz.ədz] [n. C or U]

potencjalne zagrożenie

m9046ba5378112e64_1498206186240_0
propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n.C]
propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n.C]

śmigło

m9046ba5378112e64_1498206382138_0
pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n.C]
pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n.C]

pompa

m9046ba5378112e64_1498206443694_0
pushback [ˈpʊʃ.bæk] [v.]
pushback [ˈpʊʃ.bæk] [v.]

wypychać samolot

m9046ba5378112e64_1498206536769_0
radio station [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n.C]
radio station [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n.C]

radiostacja

m9046ba5378112e64_1498206600710_0
radome/radomes [ˈreɪdəʊm/ˈreɪdəʊmz] [n. C]
radome/radomes [ˈreɪdəʊm/ˈreɪdəʊmz] [n. C]

osłona radaru

m9046ba5378112e64_1498207000360_0
reading/readings [ˈriː.dɪŋ/ˈriː.dɪŋz] [n. C or U]
reading/readings [ˈriː.dɪŋ/ˈriː.dɪŋz] [n. C or U]

odczyt

m9046ba5378112e64_1498207071237_0
storage building [ˈstɔː.rɪdʒ ˈbɪld.ɪŋ] [noun, countable]
storage building [ˈstɔː.rɪdʒ ˈbɪld.ɪŋ] [noun, countable]

budynek magazynowy

m9046ba5378112e64_1498207140266_0
reverse thrust/reverse thrusts [rɪˈvɜːs θrʌst/rɪˈvɜːs θrʌsts] [n. C]
reverse thrust/reverse thrusts [rɪˈvɜːs θrʌst/rɪˈvɜːs θrʌsts] [n. C]

odwracacz ciągu

m9046ba5378112e64_1498207241174_0
rotor/rotors [ˈrəʊ.tə/ˈrəʊ.təz] [n.C]
rotor/rotors [ˈrəʊ.tə/ˈrəʊ.təz] [n.C]

wirnik

m9046ba5378112e64_1498207362598_0
runway sweeper/runway sweepers [ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pə/ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pəz] [n. C]
runway sweeper/runway sweepers [ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pə/ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pəz] [n. C]

oczyszczarka

m9046ba5378112e64_1498209690251_0
runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n.C]
runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n.C]

droga startowa

m9046ba5378112e64_1498209749262_0
speed /speeds [spiːd/spiːdz] [n. C or U]
speed /speeds [spiːd/spiːdz] [n. C or U]

prędkość

m9046ba5378112e64_1498209928963_0
sprayer/sprayers [ˈspreɪ.ə/ˈspreɪ.əz] [n. C]
sprayer/sprayers [ˈspreɪ.ə/ˈspreɪ.əz] [n. C]

pistolet natryskowy

m9046ba5378112e64_1498210013956_0
steering [stɪərɪŋ] [n.U]
steering [stɪərɪŋ] [n.U]

sterowanie

m9046ba5378112e64_1498210490667_0
storage tank /storage tanks [ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/ˈstɔː.rɪdʒ tæŋks] [n.C]
storage tank /storage tanks [ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/ˈstɔː.rɪdʒ tæŋks] [n.C]

zbiornik

m9046ba5378112e64_1498210576520_0
tail/tails [teɪl/teɪz] [n.C]
tail/tails [teɪl/teɪz] [n.C]

usterzenie

m9046ba5378112e64_1498210657168_0
take‑off run/take‑off runs [teɪk‑ɒf rʌn/teɪk‑ɒf rʌnz] [n.C]
take‑off run/take‑off runs [teɪk‑ɒf rʌn/teɪk‑ɒf rʌnz] [n.C]

start

m9046ba5378112e64_1498210726695_0
take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C]
take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C]

wylot

m9046ba5378112e64_1498210794840_0
taxing [ˈtaksɪŋ] [n.U]
taxing [ˈtaksɪŋ] [n.U]

kołowanie

m9046ba5378112e64_1498211088963_0
taxiway/taxiways [ˈtæk.si.weɪ/ˈtæk.si.weɪz] [n. C]
taxiway/taxiways [ˈtæk.si.weɪ/ˈtæk.si.weɪz] [n. C]

droga kołowania

transmission/transmissions [trænzˈmɪʃ.ən/trænzˈmɪʃ.ənz] [n.C]
transmission/transmissions [trænzˈmɪʃ.ən/trænzˈmɪʃ.ənz] [n.C]

przekładni

water‑glycol solution/water‑glycol solutions [ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃən/ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃənz] [n.C]
water‑glycol solution/water‑glycol solutions [ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃən/ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃənz] [n.C]

wodny roztwór glikolu

windshield/windshields [ˈwɪndˌʃild/ˈwɪndˌʃildz] [n.C]
windshield/windshields [ˈwɪndˌʃild/ˈwɪndˌʃildz] [n.C]

szyba

wing/wings [wɪŋ/wɪŋz] [n.C]
wing/wings [wɪŋ/wɪŋz] [n.C]

skrzydło

Zgłoś problem