Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1Idqi2jKjeN71

E-resource OPERATING AIRPORTS

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

AIRPORT EQUIPMENT

1. Film in the standard version.

Rbf7C2H9F3E7B1
An employee of airport operations department meets his colleague from his previous job. They are talking about airport equipment.Pracownik działu eksploatacji lotniska spotyka swojego kolegę z poprzedniej pracy. Rozmawiają o sprzęcie lotniskowym.

2. Film with subtitles.

m9cf58b87e3078859_1497373101641_0
RmHXbNrdJUkuw1
An employee of airport operations department meets his colleague from his previous job. They are talking about airport equipment.Pracownik działu eksploatacji lotniska spotyka swojego kolegę z poprzedniej pracy. Rozmawiają o sprzęcie lotniskowym.
m9cf58b87e3078859_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m9cf58b87e3078859_1497350678958_0
R1A3Hd8lZDfid1
An employee of airport operations department meets his colleague from his previous job. They are talking about airport equipment.Pracownik działu eksploatacji lotniska spotyka swojego kolegę z poprzedniej pracy. Rozmawiają o sprzęcie lotniskowym.
m9cf58b87e3078859_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m9cf58b87e3078859_1497373163121_0
R1EQ7Pl4pSRtL1
An employee of airport operations department meets his colleague from his previous job. They are talking about airport equipment.Pracownik działu eksploatacji lotniska spotyka swojego kolegę z poprzedniej pracy. Rozmawiają o sprzęcie lotniskowym.
m9cf58b87e3078859_1497373168117_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RNgQtLmAihtRP1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Ćwiczenie 2
RjotX9RNyXaQi1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3
Rci1F315jv5rl1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1497275655300_0

AIRPORT DUTY OFFICER

RvAaorC6OBoCD1
The animation presents the responsibilities of an airport duty officer. Animacja opisuje obowiązki Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego.
classicmobile
Ćwiczenie 4
Rvpx5FWy6gtBR1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Ćwiczenie 5
R1JoYI2bv5mAB1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 6
R1Y5qH62h1gEE1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1497275861398_0

AIRPLANE DEICING

The hypertext material is a dialogue between the captain and the first officer of an airplane.

Hipertekst przedstawia rozmowę między kapitanem a pierwszym oficerem.

m9cf58b87e3078859_1534850852187_0

Captain: We're not going anywhere for now. The wings are covered in ice. I have to make the decision to deicem9cf58b87e3078859_1497279637332_0deice the airplane.

First officer: We’re going to have quite a big delay. We probably won’t make it for Christmas.

Captain: We can’t put the life and health of the passengers and the crewm9cf58b87e3078859_1497279718401_0crew at risk.

First officer: Of course. Airplane icingm9cf58b87e3078859_1497279733582_0icing is very dangerous. It results in incorrect data readingsm9cf58b87e3078859_1497279738479_0readings and ineffective ***steering.***m9cf58b87e3078859_1497279743621_0***steering.*** Such consequences are too serious to be ignored.

Captain: We must find the deicing area. From what I remember, it’s on apronm9cf58b87e3078859_1497279748379_0apron number 4 here, near the Golf ***taxiway.***m9cf58b87e3078859_1497279753543_0***taxiway.***

First officer: Did you know that airports are obliged to have a deicing aream9cf58b87e3078859_1497279762480_0deicing area based on the regulations of the International Civil Aviation Organization?

Captain: No, and I’m not really interested in these interesting facts you keep giving me. Great, the deicing vehiclem9cf58b87e3078859_1497279767416_0deicing vehicle is coming.

First officer: I think the handling servicesm9cf58b87e3078859_1498481495468_0handling services here are the best. It takes much more time to do all of this at other airports.

Captain: That’s true. The deicing will be over soon for sure.

First officer: Do you remember what ADF they use here?

Captain: The usual, I guess. ***Glycol‑water solution.***m9cf58b87e3078859_1535629883948_0***Glycol‑water solution.***

First officer: Well, anyway, I can’t wait for spring to come.

classicmobile
Ćwiczenie 7
RHbeK8XzeTThz1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1497279637332_0
m9cf58b87e3078859_1497279718401_0
m9cf58b87e3078859_1497279733582_0
m9cf58b87e3078859_1497279738479_0
m9cf58b87e3078859_1497279743621_0
m9cf58b87e3078859_1497279748379_0
m9cf58b87e3078859_1497279753543_0
m9cf58b87e3078859_1497279762480_0
m9cf58b87e3078859_1497279767416_0
m9cf58b87e3078859_1498481495468_0
m9cf58b87e3078859_1535629883948_0
m9cf58b87e3078859_1497304185623_0

FLIGHT SUPERVISOR

R1M53pVI3dlWu1
The audio material is a dialogue between the owner of a handling company and an employee of a job agency. They talk about a vacancy for a flight supervisor. Nagranie przedstawia rozmowę właściciela firmy handlingowej z pracownikiem Urzędu Pracy. Dialog dotyczy zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika na stanowisku koordynatora rejsu.
classicmobile
Ćwiczenie 8
RgDi6Qvn0XgSf1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Ćwiczenie 9
R1BHxmSYOB5Ka1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 10
R1LhbLV3rW42M1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m9cf58b87e3078859_1498417118468_0

BIRD/ANIMAL STRIKE REPORTING FORM

R3gwerFELJZBK1
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RpnfHa5mq0h2z1
The document presents a bird or animal strike reporting form.
Rn8EoZBIRHWEM1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9cf58b87e3078859_1497304846190_0

Gallery

m9cf58b87e3078859_1497587668988_0

Memory and Type a word

RnEt1V0hdBz0T11
Play the game. Zagraj w grę.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1LhL506s7tgF11
Play the game. Zagraj w grę.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9cf58b87e3078859_1497304851566_0

Dictionary

Aerodrome of Departure [ADEP]/Aerodromes of Departure [ˈeə.rə.drəʊm əv dɪˈpɑː.tʃə/ˈeə.rə.drəʊmz əv dɪˈpɑː.tʃə] [n. C]
Aerodrome of Departure [ADEP]/Aerodromes of Departure [ˈeə.rə.drəʊm əv dɪˈpɑː.tʃə/ˈeə.rə.drəʊmz əv dɪˈpɑː.tʃə] [n. C]

lotnisko startu

m9cf58b87e3078859_1497305024756_0
Aerodrome of Destination [ADES]/Aerodromes of Destination [ˈeə.rə.drəʊm əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊmz əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən] [n. C]
Aerodrome of Destination [ADES]/Aerodromes of Destination [ˈeə.rə.drəʊm əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊmz əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən] [n. C]

lotnisko lądowania

m9cf58b87e3078859_1497305028963_0
air traffic [eə ˈtræf.ɪk [n.U]
air traffic [eə ˈtræf.ɪk [n.U]

ruch lotniczy

m9cf58b87e3078859_1497335091175_0
Aircraft Anti‑icing Fluid [AAF] /Aircraft Anti‑icing Fluids [ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]
Aircraft Anti‑icing Fluid [AAF] /Aircraft Anti‑icing Fluids [ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]

płyn zapobiegający zamarzaniu

m9cf58b87e3078859_1497335096649_0
Aircraft De‑Icing Fluid [ADF] /Aircraft De‑Icing Fluids [ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]
Aircraft De‑Icing Fluid [ADF] /Aircraft De‑Icing Fluids [ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U]

płyn odladzający

m9cf58b87e3078859_1497335101839_0
aircraft registration /aircraft registration [ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən/ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən] [n. C]
aircraft registration /aircraft registration [ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən/ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən] [n. C]

znak rejestracyjny

m9cf58b87e3078859_1497336395332_0
airplane/airplanes [ˈeə.pleɪn/ˈeə.pleɪnz] [n.C]
airplane/airplanes [ˈeə.pleɪn/ˈeə.pleɪnz] [n.C]

samolot

m9cf58b87e3078859_1497336402048_0
airport /airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C]
airport /airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C]

port lotniczy

m9cf58b87e3078859_1497336417468_0
airport duty officer [DO]/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n. C]
airport duty officer [DO]/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n. C]

Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego

m9cf58b87e3078859_1497336426296_0
airport status /airport statuses [ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təs/ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təsɪz] [n.C]
airport status /airport statuses [ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təs/ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təsɪz] [n.C]

stan lotniska

m9cf58b87e3078859_1497336435646_0
approach/approaches [əˈprəʊtʃ/əˈprəʊtʃɪz] [n. C]
approach/approaches [əˈprəʊtʃ/əˈprəʊtʃɪz] [n. C]

podejście

m9cf58b87e3078859_1497951440522_0
apron /aprons [eɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]
apron /aprons [eɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]

płyta postojowa

m9cf58b87e3078859_1498200392889_0
board [bɔːd] [v.]
board [bɔːd] [v.]

wchodzić na pokład

m9cf58b87e3078859_1498200534880_0
climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C]
climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C]

wznoszenie

m9cf58b87e3078859_1498200615979_0
crew/crews [kruː/kruːz] [n.C]
crew/crews [kruː/kruːz] [n.C]

załoga

m9cf58b87e3078859_1498200694347_0
crisis situation/crisis situations [ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃənz] [n.C]
crisis situation/crisis situations [ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃənz] [n.C]

sytuacja kryzysowa

m9cf58b87e3078859_1498200790392_0
de‑icing [diːˈʌɪsɪŋ] [n. U]
de‑icing [diːˈʌɪsɪŋ] [n. U]

odladzanie

m9cf58b87e3078859_1498200850227_0
de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]
de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]

płyta do odladzania statków powietrznych

m9cf58b87e3078859_1498200941146_0
de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n.C]
de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n.C]

odladzarka, pojazd do odladzania

m9cf58b87e3078859_1498201014271_0
m9cf58b87e3078859_1498201078358_0
descent [dɪˈsent] [n. usually singular]
descent [dɪˈsent] [n. usually singular]

zniżanie

m9cf58b87e3078859_1498201193546_0
en route [ˌɒn ˈruːt] [phrase]
en route [ˌɒn ˈruːt] [phrase]

przelot

m9cf58b87e3078859_1498201269495_0
engine /engines [ˈen.dʒɪn/ˈen.dʒɪnz] [n.C]
engine /engines [ˈen.dʒɪn/ˈen.dʒɪnz] [n.C]

silnik

m9cf58b87e3078859_1498201341977_0
flight engineer/flight engineers [flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪə/flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪəz] [n. C]
flight engineer/flight engineers [flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪə/flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪəz] [n. C]

mechanik pokładowy

m9cf58b87e3078859_1498201410061_0
Flight No./Flight Nos. [flaɪt ˌnʌm.bə/flaɪt ˌnʌm.bəz] [n. C]
Flight No./Flight Nos. [flaɪt ˌnʌm.bə/flaɪt ˌnʌm.bəz] [n. C]

numer rejsu

m9cf58b87e3078859_1498201527177_0
flight supervisor/flight supervisors [laɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zə/flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zəz] [n. C]
flight supervisor/flight supervisors [laɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zə/flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zəz] [n. C]

koordynator rejsu

m9cf58b87e3078859_1498201595904_0
fuselage/fuselages [ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ˈfjuː.zəl.ɑːʒɪz] [n. C]
fuselage/fuselages [ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ˈfjuː.zəl.ɑːʒɪz] [n. C]

kadłub

m9cf58b87e3078859_1498201684168_0
ground communication [ɡraʊnd kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən] [n. U]
ground communication [ɡraʊnd kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən] [n. U]

łączność naziemna

m9cf58b87e3078859_1498201747556_0
ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

obsługa naziemna, służba handlingowa

m9cf58b87e3078859_1498201818702_0
hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n. C]
hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n. C]

hangar

m9cf58b87e3078859_1498202010448_0
headlights [ˈhed.laɪts] [n. plural]
headlights [ˈhed.laɪts] [n. plural]

reflektor

m9cf58b87e3078859_1498202174480_0
heating [ˈhiː.tɪŋ] [n. U]
heating [ˈhiː.tɪŋ] [n. U]

podgrzewacz

m9cf58b87e3078859_1498202235942_0
height [haɪt/haɪts [n. C or U]
height [haɪt/haɪts [n. C or U]

wysokość

m9cf58b87e3078859_1498202331235_0
hose/hoses [həʊz/həʊzɪz] [n.C]
hose/hoses [həʊz/həʊzɪz] [n.C]

wąż

m9cf58b87e3078859_1498202432362_0
ice forming [aɪs fɔːmɪŋ] [n.C]
ice forming [aɪs fɔːmɪŋ] [n.C]

osiadanie lodu

m9cf58b87e3078859_1498202568651_0
icing [ˈaɪ.sɪŋ] [n. U]
icing [ˈaɪ.sɪŋ] [n. U]

odlodzenie

m9cf58b87e3078859_1498202635073_0
infrared illuminator/infrared illuminators [ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtə/ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtəz] [n.C]
infrared illuminator/infrared illuminators [ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtə/ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtəz] [n.C]

promiennik podczerwieni

m9cf58b87e3078859_1498202697265_0
irregularity /irregularities [ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.ti/ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.tiz [n. C or U]
irregularity /irregularities [ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.ti/ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.tiz [n. C or U]

nieregularność

m9cf58b87e3078859_1498202760465_0
jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/ dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C]
jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/ dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C]

silnik odrzutowy

m9cf58b87e3078859_1498202833122_0
landing gear/landing gears [ˈlæn.dɪŋ ɡɪə/ˈlæn.dɪŋ ɡɪəz] [n.C]
landing gear/landing gears [ˈlæn.dɪŋ ɡɪə/ˈlæn.dɪŋ ɡɪəz] [n.C]

podwozie

m9cf58b87e3078859_1498202891013_0
landing roll/landing rolls [ˈlæn.dɪŋ rəʊl/ˈlæn.dɪŋ rəʊlz] [n. C]
landing roll/landing rolls [ˈlæn.dɪŋ rəʊl/ˈlæn.dɪŋ rəʊlz] [n. C]

dobieg

m9cf58b87e3078859_1498202955129_0
load sheet/load sheets [ləʊd ʃiːt/ləʊd ʃiːts] [n. C]
load sheet/load sheets [ləʊd ʃiːt/ləʊd ʃiːts] [n. C]

arkusz wyważania

m9cf58b87e3078859_1498203026625_0
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C]

pole manewrowe

m9cf58b87e3078859_1498203095432_0
meteorological flight documentation [ˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl flaɪt ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən] [n. U]
meteorological flight documentation [ˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl flaɪt ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən] [n. U]

dokumentacja meteorologiczna

m9cf58b87e3078859_1498203151584_0
nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n. C]
nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n. C]

dziób

m9cf58b87e3078859_1498203230112_0
obstacle/obstacles [ˈɒb.stə.kəl/ˈɒb.stə.kəlz] [n.C]
obstacle/obstacles [ˈɒb.stə.kəl/ˈɒb.stə.kəlz] [n.C]

przeszkoda

m9cf58b87e3078859_1498205986222_0
operational conditions [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural]
operational conditions [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural]

zdolność operacyjna

m9cf58b87e3078859_1498206050067_0
parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n.U]
parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n.U]

postój

m9cf58b87e3078859_1498206109100_0
potential hazard [pəˈten.ʃəl ˈhæz.əd/pəˈten.ʃəl ˈhæz.ədz] [n. C or U]
potential hazard [pəˈten.ʃəl ˈhæz.əd/pəˈten.ʃəl ˈhæz.ədz] [n. C or U]

potencjalne zagrożenie

m9cf58b87e3078859_1498206186240_0
propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n.C]
propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n.C]

śmigło

m9cf58b87e3078859_1498206382138_0
pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n.C]
pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n.C]

pompa

m9cf58b87e3078859_1498206443694_0
pushback [ˈpʊʃ.bæk] [v.]
pushback [ˈpʊʃ.bæk] [v.]

wypychać samolot

m9cf58b87e3078859_1498206536769_0
radio station [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n. C]
radio station [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n. C]

radiostacja

m9cf58b87e3078859_1498206600710_0
radome/radomes [ˈreɪdəʊm/ˈreɪdəʊmz] [n.C]
radome/radomes [ˈreɪdəʊm/ˈreɪdəʊmz] [n.C]

osłona radaru

m9cf58b87e3078859_1498207000360_0
reading/readings [ˈriː.dɪŋ/ˈriː.dɪŋz] [n. C or U]
reading/readings [ˈriː.dɪŋ/ˈriː.dɪŋz] [n. C or U]

odczyt

m9cf58b87e3078859_1498207071237_0
reverse thrust/reverse thrusts [rɪˈvɜːs θrʌst/rɪˈvɜːs θrʌsts] [n.C]
reverse thrust/reverse thrusts [rɪˈvɜːs θrʌst/rɪˈvɜːs θrʌsts] [n.C]

odwracacz ciągu

m9cf58b87e3078859_1498207140266_0
rotor/rotors [ˈrəʊ.tə/ˈrəʊ.təz] [n.C]
rotor/rotors [ˈrəʊ.tə/ˈrəʊ.təz] [n.C]

wirnik

m9cf58b87e3078859_1498207241174_0
runway sweeper/runway sweepers [ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pə/ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pəz] [n.C]
runway sweeper/runway sweepers [ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pə/ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pəz] [n.C]

oczyszczarka

m9cf58b87e3078859_1498207362598_0
runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n. C]
runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n. C]

droga startowa

m9cf58b87e3078859_1498209690251_0
speed/speeds [spiːd/spiːdz] [n. C or U]
speed/speeds [spiːd/spiːdz] [n. C or U]

prędkość

m9cf58b87e3078859_1498209749262_0
sprayer /sprayers [ˈspreɪ.ə/ˈspreɪ.əz] [n.C]
sprayer /sprayers [ˈspreɪ.ə/ˈspreɪ.əz] [n.C]

pistolet natryskowy

m9cf58b87e3078859_1498209928963_0
steering [stɪərɪŋ] [n. U]
steering [stɪərɪŋ] [n. U]

sterowanie

m9cf58b87e3078859_1498210013956_0
storage tank /storage tanks [ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/ˈstɔː.rɪdʒ tæŋks] [n.C]
storage tank /storage tanks [ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/ˈstɔː.rɪdʒ tæŋks] [n.C]

zbiornik

m9cf58b87e3078859_1498210490667_0
tail /tails [teɪl/teɪz] [n.C]
tail /tails [teɪl/teɪz] [n.C]

usterzenie

m9cf58b87e3078859_1498210576520_0
take‑off run /take‑off runs [teɪk‑ɒf rʌn/teɪk‑ɒf rʌnz] [n.C]
take‑off run /take‑off runs [teɪk‑ɒf rʌn/teɪk‑ɒf rʌnz] [n.C]

start

m9cf58b87e3078859_1498210657168_0
take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C]
take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C]

wylot

m9cf58b87e3078859_1498210726695_0
taxing [ˈtaksɪŋ] [n. U]
taxing [ˈtaksɪŋ] [n. U]

kołowanie

m9cf58b87e3078859_1498210794840_0
taxiway /taxiways [ˈtæk.si.weɪ/ˈtæk.si.weɪz] [n. C]
taxiway /taxiways [ˈtæk.si.weɪ/ˈtæk.si.weɪz] [n. C]

droga kołowania

m9cf58b87e3078859_1498211088963_0
transmission/transmissions [rænzˈmɪʃ.ən/trænzˈmɪʃ.ənz] [n.C]
transmission/transmissions [rænzˈmɪʃ.ən/trænzˈmɪʃ.ənz] [n.C]

przekładnia

water‑glycol solution /water‑glycol solutions [ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃən/ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃənz] [n.C]
water‑glycol solution /water‑glycol solutions [ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃən/ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃənz] [n.C]

wodny roztwór glikolu

windshield/windshields [ˈwɪndˌʃild/ˈwɪndˌʃildz] [n.C]
windshield/windshields [ˈwɪndˌʃild/ˈwɪndˌʃildz] [n.C]

szyba

wing/wings [wɪŋ/wɪŋz] [n.C]
wing/wings [wɪŋ/wɪŋz] [n.C]

skrzydło

Zgłoś problem