Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Idqi2jKjeN71

E-resource OPERATING AIRPORTS

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

AVIATION NOTICES

1. Film in the standard version.

R1SeRogo4ySaU1
The video presents types of notices used in aviation. The employees exchange information on aviation notices. Film dotyczy rodzajów depesz używanych w lotnictwie. Pracownicy wymieniają się informacjami odnośnie depesz.

2. Film with subtitles.

mf2cfa5a16f75408a_1497373101641_0
R6e4s7oSRsSYr1
The video presents types of notices used in aviation. The employees exchange information on aviation notices. Film dotyczy rodzajów depesz używanych w lotnictwie. Pracownicy wymieniają się informacjami odnośnie depesz.
mf2cfa5a16f75408a_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

mf2cfa5a16f75408a_1497350678958_0
RTdGKyZYfUCNM1
The video presents types of notices used in aviation. The employees exchange information on aviation notices. Film dotyczy rodzajów depesz używanych w lotnictwie. Pracownicy wymieniają się informacjami odnośnie depesz.
mf2cfa5a16f75408a_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

mf2cfa5a16f75408a_1497373163121_0
R1Dfh8pClydtN1
The video presents types of notices used in aviation. The employees exchange information on aviation notices. Film dotyczy rodzajów depesz używanych w lotnictwie. Pracownicy wymieniają się informacjami odnośnie depesz.
mf2cfa5a16f75408a_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RxAsWrKLgVBKQ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
R1anlTDkt3eOe1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
R1CNEHq08dBQR1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1497275655300_0

APPROACH PROCEDURES

RZMNQV8vFmITe1
The animation presents approach procedures. Animacja przedstawia procedury podejścia do lądowania.
classicmobile
Exercise 4
R1Tn96VHpYD8F1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
R12xQ2X1TyuHn1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
R1J1JKxSehWj51
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1497275861398_0

AIRPORT SECURITY SERVICES

The hypertext material is a fragment of a newspaper article on aviation. The fragment presents the duties of the airport security services.

Hipertekst to fragment gazety o problematyce lotniczej. Ta część przedstawia obowiązki Służby Ochrony Lotniska.

mf2cfa5a16f75408a_1534850852187_0

Airport security servicesmf2cfa5a16f75408a_1497279718401_0Airport security services are responsible for the securitymf2cfa5a16f75408a_1497279733582_0security of all airplanes on airport ***aprons,***mf2cfa5a16f75408a_1497279637332_0***aprons,*** both in domesticmf2cfa5a16f75408a_1497279738479_0domestic and ***international traffic.***mf2cfa5a16f75408a_1497279743621_0***international traffic.*** The employees of airport security services inspect passengers, as well as captains, ***first officers,***mf2cfa5a16f75408a_1497279748379_0***first officers,***and cabin crew members; in other words all mobile staff. The main tasks of airport security services include checking ***access passes,***mf2cfa5a16f75408a_1497279753543_0***access passes,*** performing baggage control and ***passenger screening,***mf2cfa5a16f75408a_1497279762480_0***passenger screening,*** and checking items for ***explosives.***mf2cfa5a16f75408a_1497279767416_0***explosives.*** The employees of airport security services must complete specialist training in order to perform these tasks. They can also obtain a security guard licensemf2cfa5a16f75408a_1498481495468_0security guard license and a firearms license free of charge.

classicmobile
Exercise 7
RjcugVRaboyFK1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1497279637332_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279718401_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279733582_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279738479_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279743621_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279748379_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279753543_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279762480_0
mf2cfa5a16f75408a_1497279767416_0
mf2cfa5a16f75408a_1498481495468_0
mf2cfa5a16f75408a_1497304185623_0

AIRPORT SECURITY

R1azVNIwaHJBz1
The audio material presents an interview with an airport security officer on the TV show Breakfast on the Set. Prowadząca program „Śniadanie na planie” przeprowadza wywiad z komendantem Służby Ochrony Lotniska.
classicmobile
Exercise 8
ROEDPGYOQ8c5l1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
RTO3XXSMUFP3m1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
R1JzqP71fHkhT1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mf2cfa5a16f75408a_1498417118468_0

AVIATION ACCIDENTS AND INCIDENTS

R12jai0nUx9cX1
The document presents a fragment of the Regulation of the Minister of Transport of January 18, 2007, on aviation accidents and incidents.
R19rN7VnaL2I91
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mf2cfa5a16f75408a_1497304846190_0

Gallery

mf2cfa5a16f75408a_1497587668988_0

Crossword and Typos

R182RtBl7qIUQ11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
ROSI4y2JRgmdL11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mf2cfa5a16f75408a_1497304851566_0

Dictionary

access pass/access passes [ˈæk.ses pɑːs/ˈæk.ses pɑːsɪz] [n. C]
access pass/access passes [ˈæk.ses pɑːs/ˈæk.ses pɑːsɪz] [n. C]

przepustka

mf2cfa5a16f75408a_1497305024756_0
aerodrome traffic [ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk] [n. U]
aerodrome traffic [ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk] [n. U]

ruch nadlotniskowy

mf2cfa5a16f75408a_1497305028963_0
Airport Security Service/Airport Security Services [ˈeə.pɔːt sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsɜː.vɪs/ˈeə.pɔːt sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]
Airport Security Service/Airport Security Services [ˈeə.pɔːt sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsɜː.vɪs/ˈeə.pɔːt sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C]

Służba Ochrony Lotniska

mf2cfa5a16f75408a_1497335091175_0
airport/airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C]
airport/airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C]

port lotniczy

mf2cfa5a16f75408a_1497335096649_0
airspeed/airspeeds [ˈeə.spiːd/ˈeə.spiːdz] [n. C or U]
airspeed/airspeeds [ˈeə.spiːd/ˈeə.spiːdz] [n. C or U]

prędkość lotu

mf2cfa5a16f75408a_1497335101839_0
alternate aerodrome/alternate aerodromes [ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊm/ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]
alternate aerodrome/alternate aerodromes [ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊm/ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]

lotnisko zapasowe

mf2cfa5a16f75408a_1497336395332_0
another circuit [əˈnʌð.ə ˈsɜː.kɪt] [phrase]
another circuit [əˈnʌð.ə ˈsɜː.kɪt] [phrase]

drugie okrążenie

mf2cfa5a16f75408a_1497336402048_0
approach procedure/approach procedures [əˈprəʊtʃ prəˈsiː.dʒə/əˈprəʊtʃ prəˈsiː.dʒəz] [n.C]
approach procedure/approach procedures [əˈprəʊtʃ prəˈsiː.dʒə/əˈprəʊtʃ prəˈsiː.dʒəz] [n.C]

procedura podejścia

mf2cfa5a16f75408a_1497336417468_0
approach segment/approach segments [əˈprəʊtʃ ˈseɡ.mənt/əˈprəʊtʃ ˈseɡ.mənts] [n.C]
approach segment/approach segments [əˈprəʊtʃ ˈseɡ.mənt/əˈprəʊtʃ ˈseɡ.mənts] [n.C]

segment podejścia

mf2cfa5a16f75408a_1497336426296_0
apron/aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]
apron/aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C]

płyta postojowa

mf2cfa5a16f75408a_1497336435646_0
arrival segment/arrival segments [əˈraɪ.vəl ˈseɡ.mənt/əˈraɪ.vəl ˈseɡ.mənts] [n.C]
arrival segment/arrival segments [əˈraɪ.vəl ˈseɡ.mənt/əˈraɪ.vəl ˈseɡ.mənts] [n.C]

segment dolotu

mf2cfa5a16f75408a_1497951440522_0
ASHTAM ['æʃtæm] [abbreviation]
ASHTAM ['æʃtæm] [abbreviation]

ASHTAM

mf2cfa5a16f75408a_1498200392889_0
assigned cruise altitude/assigned cruise altitudes [əˈsaɪnd kruːz ˈæl.tɪ.tjuːd/əˈsaɪnd kruːz ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n. C or U]
assigned cruise altitude/assigned cruise altitudes [əˈsaɪnd kruːz ˈæl.tɪ.tjuːd/əˈsaɪnd kruːz ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n. C or U]

planowana wysokość

mf2cfa5a16f75408a_1498200534880_0
avoidance manoeuvre /avoidance manoeuvres [əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.və/əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.vəz] [n.C]
avoidance manoeuvre /avoidance manoeuvres [əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.və/əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.vəz] [n.C]

manewr unikania

mf2cfa5a16f75408a_1498200615979_0
baggage screening /baggage screenings [ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋ/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋz] [n. C or U]
baggage screening /baggage screenings [ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋ/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋz] [n. C or U]

kontrola bezpieczeństwa bagażu

mf2cfa5a16f75408a_1498200694347_0
BIRDTAM ['bɜːdtæm] [abbreviation]
BIRDTAM ['bɜːdtæm] [abbreviation]

BIRDTAM

mf2cfa5a16f75408a_1498200790392_0
Border Guard /Border Guards [ˈbɔː.də ɡɑːd/ˈbɔː.də ɡɑːdz] [n.C]
Border Guard /Border Guards [ˈbɔː.də ɡɑːd/ˈbɔː.də ɡɑːdz] [n.C]

Straż Graniczna

mf2cfa5a16f75408a_1498200850227_0
CCTV/CCTVs [ˌsiː.siː.tiːˈviː/ˌsiː.siː.tiːˈviːz] [n. C]
CCTV/CCTVs [ˌsiː.siː.tiːˈviː/ˌsiː.siː.tiːˈviːz] [n. C]

telewizja dozorowa

mf2cfa5a16f75408a_1498200941146_0
centre line of the runway [ˈsen.tə laɪn əv ðə ˈrʌn.weɪ] [phrase]
centre line of the runway [ˈsen.tə laɪn əv ðə ˈrʌn.weɪ] [phrase]

oś pasa startowego

mf2cfa5a16f75408a_1498201014271_0
climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C]
climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C]

wznoszenie

mf2cfa5a16f75408a_1498201078358_0
climbing flight [ˈklaɪ.mɪŋ flaɪt] [n. U]
climbing flight [ˈklaɪ.mɪŋ flaɪt] [n. U]

lot wznoszący

mf2cfa5a16f75408a_1498201193546_0
collision/collisions [kəˈlɪʒ.ən/kəˈlɪʒ.ənz] [n. C or U]
collision/collisions [kəˈlɪʒ.ən/kəˈlɪʒ.ənz] [n. C or U]

kolizja

mf2cfa5a16f75408a_1498201269495_0
compacted snow [kəmˈpæktɪd snəʊ] [n.U]
compacted snow [kəmˈpæktɪd snəʊ] [n.U]

ubity śnieg

mf2cfa5a16f75408a_1498201341977_0
control stick /control sticks [kənˈtrəʊl stɪk/kənˈtrəʊl stɪks] [n. C]
control stick /control sticks [kənˈtrəʊl stɪk/kənˈtrəʊl stɪks] [n. C]

drążek

mf2cfa5a16f75408a_1498201410061_0
control system/control systems [kənˈtrəʊl ˈsɪs.təm/kənˈtrəʊl ˈsɪs.təmz] [n. C]
control system/control systems [kənˈtrəʊl ˈsɪs.təm/kənˈtrəʊl ˈsɪs.təmz] [n. C]

system kontroli

mf2cfa5a16f75408a_1498201595904_0
controlled aerodrome /controlled aerodrome [kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊm/kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]
controlled aerodrome /controlled aerodrome [kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊm/kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C]

lotnisko kontrolowane

mf2cfa5a16f75408a_1498201684168_0
cruising altitude/cruising altitudes [ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːd/ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n. C or U]
cruising altitude/cruising altitudes [ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːd/ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n. C or U]

wysokość przelotowa

mf2cfa5a16f75408a_1498201747556_0
cruising speed/cruising speeds [ˈkruː.zɪŋ spiːd/ˈkruː.zɪŋ spiːdz] [n. C or U]
cruising speed/cruising speeds [ˈkruː.zɪŋ spiːd/ˈkruː.zɪŋ spiːdz] [n. C or U]

prędkość przelotowa

mf2cfa5a16f75408a_1498201813446_0
decision height/decision heights [dɪˈsɪʒ.ən haɪt/dɪˈsɪʒ.ən haɪts] [n.C]
decision height/decision heights [dɪˈsɪʒ.ən haɪt/dɪˈsɪʒ.ən haɪts] [n.C]

wysokość decyzji

mf2cfa5a16f75408a_1498201818702_0
descent [dɪˈsent] [n.usually singular]
descent [dɪˈsent] [n.usually singular]

zniżanie

mf2cfa5a16f75408a_1498202010448_0
deviation/deviations [ˌdiː.viˈeɪ.ʃən/ˌdiː.viˈeɪ.ʃənz] [n. C or U]
deviation/deviations [ˌdiː.viˈeɪ.ʃən/ˌdiː.viˈeɪ.ʃənz] [n. C or U]

odchylenie

mf2cfa5a16f75408a_1498202174480_0
domestic traffic [dəˈmes.tɪk ˈtræf.ɪk] [n. U]
domestic traffic [dəˈmes.tɪk ˈtræf.ɪk] [n. U]

ruch krajowy

mf2cfa5a16f75408a_1498202235942_0
dry snow [draɪ snəʊ] [n. U]
dry snow [draɪ snəʊ] [n. U]

suchy śnieg

mf2cfa5a16f75408a_1498202331235_0
elevator/elevators [ˈel.ɪ.veɪ.tə/ˈel.ɪ.veɪ.təz] [n.C]
elevator/elevators [ˈel.ɪ.veɪ.tə/ˈel.ɪ.veɪ.təz] [n.C]

ster wysokości

mf2cfa5a16f75408a_1498202432362_0
engine speed /engine speeds [ˈen.dʒɪn spiːd/ˈen.dʒɪn spiːdz] [n. C or U]
engine speed /engine speeds [ˈen.dʒɪn spiːd/ˈen.dʒɪn spiːdz] [n. C or U]

obroty silnika

mf2cfa5a16f75408a_1498202568651_0
explosive/explosives [ɪkˈspləʊ.sɪv/ɪkˈspləʊ.sɪvz] [n.C]
explosive/explosives [ɪkˈspləʊ.sɪv/ɪkˈspləʊ.sɪvz] [n.C]

materiał wybuchowy

mf2cfa5a16f75408a_1498202635073_0
final approach/final approaches [ˈfaɪ.nəl əˈprəʊtʃ/ˈfaɪ.nəl əˈprəʊtʃɪz] [n.C]
final approach/final approaches [ˈfaɪ.nəl əˈprəʊtʃ/ˈfaɪ.nəl əˈprəʊtʃɪz] [n.C]

podejście końcowe

mf2cfa5a16f75408a_1498202697265_0
first officer /first officers [ˈfɜːst ˈɒf.ɪ.sə/ˈfɜːst ˈɒf.ɪ.səz] [n.C]
first officer /first officers [ˈfɜːst ˈɒf.ɪ.sə/ˈfɜːst ˈɒf.ɪ.səz] [n.C]

drugi pilot

mf2cfa5a16f75408a_1498202760465_0
forced landing /forced landings [fɔːst ˈlæn.dɪŋ/fɔːst ˈlæn.dɪŋz] [n. C or U]
forced landing /forced landings [fɔːst ˈlæn.dɪŋ/fɔːst ˈlæn.dɪŋz] [n. C or U]

lądowanie przymusowe

mf2cfa5a16f75408a_1498202833122_0
fuel/fuels [ˈfjuː.əl/ˈfjuː.əlz] [n. C or U]
fuel/fuels [ˈfjuː.əl/ˈfjuː.əlz] [n. C or U]

paliwo

mf2cfa5a16f75408a_1498202891013_0
go around [ɡəʊ əˈraʊnd] [v.]
go around [ɡəʊ əˈraʊnd] [v.]

drugi krąg

mf2cfa5a16f75408a_1498202955129_0
heavy traffic [ˈhev.i ˈtræf.ɪk] [n.U]
heavy traffic [ˈhev.i ˈtræf.ɪk] [n.U]

wzmożony ruch

mf2cfa5a16f75408a_1498203026625_0
international traffic [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈtræf.ɪk] [n. U]
international traffic [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈtræf.ɪk] [n. U]

ruch międzynarodowy

mf2cfa5a16f75408a_1498203095432_0
landing descent [ˈlæn.dɪŋ dɪˈsent] [n.usually singular]
landing descent [ˈlæn.dɪŋ dɪˈsent] [n.usually singular]

zniżenie do lądowania

mf2cfa5a16f75408a_1498203151584_0
level flight [ˈlev.əl flaɪt] [n. U]
level flight [ˈlev.əl flaɪt] [n. U]

lot poziomy

mf2cfa5a16f75408a_1498203230112_0
licenced security guard /licenced security guards [ˈlaɪsənst sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːd/ˈlaɪsənst sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːdz] [n.C]
licenced security guard /licenced security guards [ˈlaɪsənst sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːd/ˈlaɪsənst sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːdz] [n.C]

kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

mf2cfa5a16f75408a_1498205986222_0
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n. C]
manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n. C]

pole manewrowe

mf2cfa5a16f75408a_1498206050067_0
mud [mʌd] [n. U]
mud [mʌd] [n. U]

błoto

mf2cfa5a16f75408a_1498206109100_0
natural hazard/natural hazards [ˈnætʃ.ər.əl ˈhæz.əd/ˈnætʃ.ər.əl ˈhæz.ədz] [n.C or U]
natural hazard/natural hazards [ˈnætʃ.ər.əl ˈhæz.əd/ˈnætʃ.ər.əl ˈhæz.ədz] [n.C or U]

zagrożenie naturalne

mf2cfa5a16f75408a_1498206186240_0
non‑precision approach/non‑precision approaches [ˌnɒn‑prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃ/ˌnɒn‑prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃɪz] [n.C]
non‑precision approach/non‑precision approaches [ˌnɒn‑prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃ/ˌnɒn‑prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃɪz] [n.C]

podejście nieprecyzyjne

mf2cfa5a16f75408a_1498206382138_0
NOTAM ['nɒtæm] [abbreviation]
NOTAM ['nɒtæm] [abbreviation]

NOTAM

mf2cfa5a16f75408a_1498206443694_0
notice /notices [ˈnəʊ.tɪs/ˈnəʊ.tɪsɪz] [n. C]
notice /notices [ˈnəʊ.tɪs/ˈnəʊ.tɪsɪz] [n. C]

depesza

mf2cfa5a16f75408a_1498206536769_0
occurrence/occurrences [əˈkʌr.əns/əˈkʌr.ənsɪz] [n. C]
occurrence/occurrences [əˈkʌr.əns/əˈkʌr.ənsɪz] [n. C]

zdarzenie

mf2cfa5a16f75408a_1498206600710_0
officer /officers [ˈɒf.ɪ.sə/ˈɒf.ɪ.səz] [n. C]
officer /officers [ˈɒf.ɪ.sə/ˈɒf.ɪ.səz] [n. C]

komendant

mf2cfa5a16f75408a_1498207000360_0
perimeter security [pəˈrɪm.ɪ.tə sɪˈkjʊə.rə.ti] [n. U]
perimeter security [pəˈrɪm.ɪ.tə sɪˈkjʊə.rə.ti] [n. U]

ochrona perymetryczna

mf2cfa5a16f75408a_1498207071237_0
personal screening /personal screenings [ˈpɜː.sən.əl ˈskriː.nɪŋ/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋz] [n. C or U]
personal screening /personal screenings [ˈpɜː.sən.əl ˈskriː.nɪŋ/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋz] [n. C or U]

kontrola osobista

mf2cfa5a16f75408a_1498207140266_0
position/positions [pəˈzɪʃ.ən/pəˈzɪʃ.ənz] [n. C or U]
position/positions [pəˈzɪʃ.ən/pəˈzɪʃ.ənz] [n. C or U]

połozenie

mf2cfa5a16f75408a_1498207241174_0
precautionary landing /precautionary landings [prɪˈkɔːʃənəri ˈlæn.dɪŋ/prɪˈkɔːʃənəri ˈlæn.dɪŋz] [n. C or U]
precautionary landing /precautionary landings [prɪˈkɔːʃənəri ˈlæn.dɪŋ/prɪˈkɔːʃənəri ˈlæn.dɪŋz] [n. C or U]

lądowanie zapobiegawcze

mf2cfa5a16f75408a_1498207362598_0
precision approach/precision approaches [prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃ/prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃɪz] [n.C]
precision approach/precision approaches [prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃ/prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃɪz] [n.C]

podejście precyzyjne

mf2cfa5a16f75408a_1498209690251_0
reduce [rɪˈdjuːs] [v.]
reduce [rɪˈdjuːs] [v.]

redukować

mf2cfa5a16f75408a_1498209749262_0
reference/references [ˈref.ər.əns/ˈref.ər.ənsɪz] [n. C]
reference/references [ˈref.ər.əns/ˈref.ər.ənsɪz] [n. C]

punkt odniesienia

mf2cfa5a16f75408a_1498209928963_0
runway safety area/runway safety areas [ˈrʌn.weɪ ˈseɪf.ti ˈeə.ri.ə/ˈrʌn.weɪ ˈseɪf.ti ˈeə.ri.əz] [n. C]
runway safety area/runway safety areas [ˈrʌn.weɪ ˈseɪf.ti ˈeə.ri.ə/ˈrʌn.weɪ ˈseɪf.ti ˈeə.ri.əz] [n. C]

pas startowy

mf2cfa5a16f75408a_1498210013956_0
runway side /runway sides [ˈrʌn.weɪ saɪd/ˈrʌn.weɪ saɪdz] [n.C]
runway side /runway sides [ˈrʌn.weɪ saɪd/ˈrʌn.weɪ saɪdz] [n.C]

krawędź drogi startowej

mf2cfa5a16f75408a_1498210490667_0
security [sɪˈkjʊə.rə.ti] [n. U]
security [sɪˈkjʊə.rə.ti] [n. U]

bezpieczeństwo

mf2cfa5a16f75408a_1498210576520_0
slush [slʌʃ] [n. U]
slush [slʌʃ] [n. U]

roztajały śnieg

mf2cfa5a16f75408a_1498210657168_0
snowfall /snowfalls [ˈsnəʊ.fɔːl/ˈsnəʊ.fɔːlz] [n. C or U]
snowfall /snowfalls [ˈsnəʊ.fɔːl/ˈsnəʊ.fɔːlz] [n. C or U]

śnieg

mf2cfa5a16f75408a_1498210726695_0
SNOWTAM ['snəʊtæm] [abbreviation]
SNOWTAM ['snəʊtæm] [abbreviation]

SNOWTAM

storm /storms [stɔːm/stɔːmz] [n. C]
storm /storms [stɔːm/stɔːmz] [n. C]

burza

mf2cfa5a16f75408a_1498211088963_0
surface movement/surface movements [ˈsɜː.fɪs ˈmuːv.mənt/ˈsɜː.fɪs ˈmuːv.mənts] [n. C or U]
surface movement/surface movements [ˈsɜː.fɪs ˈmuːv.mənt/ˈsɜː.fɪs ˈmuːv.mənts] [n. C or U]

ruch naziemny

terrorist attack /terrorist attacks [ˈter.ə.rɪst əˈtæk/ˈter.ə.rɪst əˈtæks] [n. C]
terrorist attack /terrorist attacks [ˈter.ə.rɪst əˈtæk/ˈter.ə.rɪst əˈtæks] [n. C]

atak terrorystyczny

trim the aircraft [trɪm ðə ˈeə.krɑːft] [phrase]
trim the aircraft [trɪm ðə ˈeə.krɑːft] [phrase]

trymować samolot

vertical speed/vertical speeds [ˈvɜː.tɪ.kəl spiːd/ˈvɜː.tɪ.kəl spiːdz] [n. C or U]
vertical speed/vertical speeds [ˈvɜː.tɪ.kəl spiːd/ˈvɜː.tɪ.kəl spiːdz] [n. C or U]

prędkość opadania

volcanic ash/ volcanic ashes [vɒlˈkæn.ɪk æʃ/vɒlˈkæn.ɪk æʃɪz] [n. C or U]
volcanic ash/ volcanic ashes [vɒlˈkæn.ɪk æʃ/vɒlˈkæn.ɪk æʃɪz] [n. C or U]

pył wulkaniczny

wet snow [wet snəʊ] [n. U]
wet snow [wet snəʊ] [n. U]

mokry śnieg