Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RVc0GC9qoaM3O1

E-resource INLAND WATERWAY TRANSPORT

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

INLAND WATERWAYS

1. Film in the standard version.

R49i87IMRfosk1
In the film you will see a conversation between a ship captain and an apprentice sailor. The subject of the conversation are inland waterways. Film przedstawia rozmowę kapitana statku z marynarzem - praktykantem. Tematem rozmowy są śródlądowe drogi wodne.

2. Film with subtitles.

m4ea005b1d1f762f7_1497373101641_0
Rhd739DEV24a71
In the film you will see a conversation between a ship captain and an apprentice sailor. The subject of the conversation are inland waterways. Film przedstawia rozmowę kapitana statku z marynarzem - praktykantem. Tematem rozmowy są śródlądowe drogi wodne.
m4ea005b1d1f762f7_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m4ea005b1d1f762f7_1497350678958_0
R12FWuGlZae7m1
In the film you will see a conversation between a ship captain and an apprentice sailor. The subject of the conversation are inland waterways. Film przedstawia rozmowę kapitana statku z marynarzem - praktykantem. Tematem rozmowy są śródlądowe drogi wodne.
m4ea005b1d1f762f7_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m4ea005b1d1f762f7_1497373163121_0
RoY0rQhlFNQRb1
In the film you will see a conversation between a ship captain and an apprentice sailor. The subject of the conversation are inland waterways. Film przedstawia rozmowę kapitana statku z marynarzem - praktykantem. Tematem rozmowy są śródlądowe drogi wodne.
m4ea005b1d1f762f7_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
R1W5N4Piy9G0N1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
R12Sw7OLrj7j71
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
R3snVou4B0U5q1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1497275655300_0

THE WROCŁAW‑GDAŃSK WATERWAY CONNECTION

R1PQC8U4K3SvK1
The animation illustrates the inland waterways across which a ship has to sail to travel from Wrocław to Gdańsk along with their navigation features and the total distance. Animacja przedstawia śródlądowe drogi wodne, którymi popłynie statek z Wrocławia do Gdańska, ich charakterystykę nawigacyjną oraz długość trasy.
classicmobile
Exercise 4
RpHgvwMjbUoUt1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
RYf70tudc4Csm1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
RE8aherOKDlyU1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1497275861398_0

Navigation and communication

The hypertext illustrates a conversation between a captain and a helmsman during the preparation to enter a lock. The captain uses a two way radio and gives instructions to a sailor.

Hipertekst przedstawia rozmowę kapitana ze sternikiem podczas przygotowania statku do wprowadzenia do śluzy. Kapitan kontaktuje się także przez radiotelefon ze śluzą oraz wydaje polecenia marynarzowi.

m4ea005b1d1f762f7_1534850852187_0

Captain: Helmsman, we are now in conditions of limited visibilitym4ea005b1d1f762f7_1497279637332_0limited visibility. Keep the course in line with radar indicationsm4ea005b1d1f762f7_1497279718401_0radar indications.

Helmsman: Reach set at 500 m. We're approaching the bridge.

Captain: Make the course goodm4ea005b1d1f762f7_1497279733582_0Make the course goodon the centre of the navigable span.

Helmsman: I'm keeping the course. Distance 200 m.

Captain: I'm increasing the speedm4ea005b1d1f762f7_1497279738479_0increasing the speed to 1600 rotations. Helmsman, strike the mastm4ea005b1d1f762f7_1497279743621_0strike the mast, lower the wheelhousem4ea005b1d1f762f7_1497279748379_0lower the wheelhouse.

Helmsman: Mast struck, wheelhouse lowered.

Captain: „This is Bizon 115, I'm at the 617 km, I'm approaching the road bridge. When I pass the bridge, I'm going to enter the lockm4ea005b1d1f762f7_1497279753543_0lock in Berent”.

Helmsman: We've passed the bridge. I can see the lock echo. Bearing 067, distance 1.5 km.

Captain: Set the course towards the lock. Speed down to 10 km. Channel VHF 74.

Helmsman: I'm keeping the course in line with radar indications.

Captain: Helmsman, keep the course towards the white flashing light. „Lock in Berent, this is Bizon 115”.

Berent lock: Berent to Bizon 115.

Captain: Good evening, I've passed the bridge at 617, I'm moving upstream.

Berent lock: Good evening. What type of cargo, where to, where from?

Captain: Push convoym4ea005b1d1f762f7_1497279762480_0Push convoy Bizon 115, coal, 800 tons from Minden to Welwet.

Berent lock: Ship data, please?

Captain: Length 112 m, width 8.20 m, 1200 tons.

Berent lock: Good, right lock, second ship.

Captain: Very well. Thank you.

Helmsman: We're entering the outportm4ea005b1d1f762f7_1497279767416_0outport. Speed down to 4 km.

Captain: Access to lock granted. Keep the course on the centre of the lock.

Helmsman: Which board are we docking on, sir?

Captain: Dock on the starboardm4ea005b1d1f762f7_1537963854988_0Dock on the starboard**. **Fendersm4ea005b1d1f762f7_1537964781819_0Fenders to starboard. Ready the lines.

Sailor: Fenders out, lines ready.

Captain: Pass the lines to the lock crew.

Sailor: Lines passed. We're going through the lock.

Captain: Helmsman, wind from port side.

Helmsman: I'm going upwind.

Captain: We're heading towards a branch. The main trail goes right.

Helmsman: We're going to the left. We're leaving the main trailm4ea005b1d1f762f7_1537964768496_0main trail.

Captain: To all ships, this is Bizon 115, I'm at the 585 km. I'm leaving the main trail. I'm heading towards the Canal to Welwet.

classicmobile
Exercise 7
R1233hzc0zq3Q1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1497279637332_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279718401_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279733582_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279738479_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279743621_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279748379_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279753543_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279762480_0
m4ea005b1d1f762f7_1497279767416_0
m4ea005b1d1f762f7_1537963854988_0
m4ea005b1d1f762f7_1537964781819_0
m4ea005b1d1f762f7_1537964768496_0
m4ea005b1d1f762f7_1497304185623_0

WATERWAY MARKING SYSTEM

RV9YVx9sNYqbx1
The conversation is between a captain and a helmsman. The topic of the conversation concerns the waterway marking system. Rozmowa toczy się pomiędzy kapitanem i sternikiem. Dialog dotyczy oznakowania szlaku żeglownego.
classicmobile
Exercise 8
RjX2IgqlyF1581
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
R1KokYOXrmuo51
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
RrR05wpjj0yU01
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m4ea005b1d1f762f7_1498417118468_0

OPERATIONAL PARAMETERS OF INLAND WATERWAYS

R1cVMj6cnqXIO1
The document includes a table of operational parameters of inland waterways.
R8aqTP0eszIZa1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m4ea005b1d1f762f7_1497304846190_0

Gallery

m4ea005b1d1f762f7_1497587668988_0

CROSSWORD AND TYPOS

RzaukyulzuNYT11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RuJwOBJAUhDNF11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m4ea005b1d1f762f7_1497304851566_0

Dictionary

anchor, anchors [ˈæŋ.kə, ˈæŋ.kəz] [n. C]
anchor, anchors [ˈæŋ.kə, ˈæŋ.kəz] [n. C]

kotwica

m4ea005b1d1f762f7_1497305024756_0
average water, average waters [ˈæv.ər.ɪdʒ ˈwɔː.tə, ˈæv.ər.ɪdʒ ˈwɔː.təz] [n. C or U]
average water, average waters [ˈæv.ər.ɪdʒ ˈwɔː.tə, ˈæv.ər.ɪdʒ ˈwɔː.təz] [n. C or U]

średnia woda

m4ea005b1d1f762f7_1497305028963_0
axis, axes [ˈæk.sɪs, ˈæk.sɪz] [n. C]
axis, axes [ˈæk.sɪs, ˈæk.sɪz] [n. C]

m4ea005b1d1f762f7_1497335091175_0
axis of the navigable trail, axes of the navigable trails [ˈæk.sɪs əv ðə ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl treɪl, ˈæk.sɪz əv ðə ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl treɪlz] [n. C]
axis of the navigable trail, axes of the navigable trails [ˈæk.sɪs əv ðə ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl treɪl, ˈæk.sɪz əv ðə ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl treɪlz] [n. C]

oś toru wodnego

m4ea005b1d1f762f7_1497335096649_0
bank, banks [bæŋk, bæŋks] [n. C]
bank, banks [bæŋk, bæŋks] [n. C]

brzeg

m4ea005b1d1f762f7_1497335101839_0
barrage, barrages [ˈbær.ɑːʒ, ˈbær.ɑːʒɪz] [n. C]
barrage, barrages [ˈbær.ɑːʒ, ˈbær.ɑːʒɪz] [n. C]

stopień wodny

m4ea005b1d1f762f7_1497336395332_0
binocular, binoculars [bɪˈnɒk.jə.ləz] [n. plural]
binocular, binoculars [bɪˈnɒk.jə.ləz] [n. plural]

lornetka

m4ea005b1d1f762f7_1497336402048_0
bottom of a ship, bottoms of ships [ˈbɒt.əm əv ə ʃɪp, ˈbɒt.əmz əv ʃɪps] [n. C]
bottom of a ship, bottoms of ships [ˈbɒt.əm əv ə ʃɪp, ˈbɒt.əmz əv ʃɪps] [n. C]

dno statku

m4ea005b1d1f762f7_1497336417468_0
breakwater, breakwaters [ˈbreɪkˌwɔː.tə, ˈbreɪkˌwɔː.təz] [n. C]
breakwater, breakwaters [ˈbreɪkˌwɔː.tə, ˈbreɪkˌwɔː.təz] [n. C]

falochron

m4ea005b1d1f762f7_1497336426296_0
buoy with a top mark, buoys with a top mark [bɔɪ wɪð ə tɒp mɑːk, bɔɪz wɪð ə tɒp mɑːk] [n. C]
buoy with a top mark, buoys with a top mark [bɔɪ wɪð ə tɒp mɑːk, bɔɪz wɪð ə tɒp mɑːk] [n. C]

pława ze znakiem szczytowym

m4ea005b1d1f762f7_1497336435646_0
can buoy, can buoys [kən bɔɪ, kən bɔɪz] [n. C]
can buoy, can buoys [kən bɔɪ, kən bɔɪz] [n. C]

pława walcowa

m4ea005b1d1f762f7_1497951440522_0
canal, canals [kəˈnæl, kəˈnælz] [n. C]
canal, canals [kəˈnæl, kəˈnælz] [n. C]

kanał

m4ea005b1d1f762f7_1498200392889_0
cardinal mark, cardinal marks [ˈkɑː.dɪ.nəl mɑːk, ˈkɑː.dɪ.nəl mɑːks] [n. C]
cardinal mark, cardinal marks [ˈkɑː.dɪ.nəl mɑːk, ˈkɑː.dɪ.nəl mɑːks] [n. C]

znak kardynalny

m4ea005b1d1f762f7_1498200534880_0
cargo ship, cargo ships [ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp, ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪps] [n. C]
cargo ship, cargo ships [ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp, ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪps] [n. C]

statek transportowy

m4ea005b1d1f762f7_1498200615979_0
classification, classifications [ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən, ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C or U]
classification, classifications [ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən, ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C or U]

klasyfikacja

m4ea005b1d1f762f7_1498200694347_0
closed for navigation [kləʊzd fə ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] [adj.]
closed for navigation [kləʊzd fə ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] [adj.]

closed for navigation

m4ea005b1d1f762f7_1498200790392_0
conical buoy, conical buoys [ˈkɒn.ɪ.kəl bɔɪ, ˈkɒn.ɪ.kəl bɔɪz] [n. C]
conical buoy, conical buoys [ˈkɒn.ɪ.kəl bɔɪ, ˈkɒn.ɪ.kəl bɔɪz] [n. C]

pława stożkowa

m4ea005b1d1f762f7_1498200850227_0
curve radius, curve radii [kɜːv ˈreɪ.di.əs, kɜːv ˈreɪdɪaɪ*] [n. C]*
curve radius, curve radii [kɜːv ˈreɪ.di.əs, kɜːv ˈreɪdɪaɪ*] [n. C]*

promień łuku

m4ea005b1d1f762f7_1498200941146_0
danger, dangers [ˈdeɪn.dʒə, ˈdeɪn.dʒəz] [n. C or U]
danger, dangers [ˈdeɪn.dʒə, ˈdeɪn.dʒəz] [n. C or U]

miejsce niebezpieczne

m4ea005b1d1f762f7_1498201014271_0
difference of levels, differences of levels [ˈdɪf.ər.əns əv ˈlev.əlz, ˈdɪf.ər.ənsɪz əv ˈlev.əlz] [n. C]
difference of levels, differences of levels [ˈdɪf.ər.əns əv ˈlev.əlz, ˈdɪf.ər.ənsɪz əv ˈlev.əlz] [n. C]

różnica poziomów

m4ea005b1d1f762f7_1498201078358_0
dock on the starboard [dɒk ɒn ðə ˈstɑː.bəd] [phrase]
dock on the starboard [dɒk ɒn ðə ˈstɑː.bəd] [phrase]

cumować prawą burtą

m4ea005b1d1f762f7_1498201193546_0
draught, draughts [drɑːft, drɑːfts] [n. C]
draught, draughts [drɑːft, drɑːfts] [n. C]

głębokość tranzytowa

m4ea005b1d1f762f7_1498201269495_0
east side [Iːst saɪd] [n. usually singular]
east side [Iːst saɪd] [n. usually singular]

strona wschodnia

m4ea005b1d1f762f7_1498201341977_0
entry into port, entries into ports [ˈen.tri ˈɪn.tuː pɔːt, ˈen.triz ˈɪn.tuː pɔːts] [n. C]
entry into port, entries into ports [ˈen.tri ˈɪn.tuː pɔːt, ˈen.triz ˈɪn.tuː pɔːts] [n. C]

wejście do portu

m4ea005b1d1f762f7_1498201410061_0
estuary, mouth of the river, estuaries, mouths of the rivers [ˈes.tʃu.ə.ri maʊθ əv ðə ˈrɪv.ə, ˈes.tʃu.ə.riz maʊθs əv ðə ˈrɪv.əz] [n. C]
estuary, mouth of the river, estuaries, mouths of the rivers [ˈes.tʃu.ə.ri maʊθ əv ðə ˈrɪv.ə, ˈes.tʃu.ə.riz maʊθs əv ðə ˈrɪv.əz] [n. C]

ujście

m4ea005b1d1f762f7_1498201527177_0
fender, fenders [ˈfen.də, ˈfen.dəz] [n. C]
fender, fenders [ˈfen.də, ˈfen.dəz] [n. C]

odbijacz

m4ea005b1d1f762f7_1498201595904_0
floating mark, floating marks [ˈfləʊ.tɪŋ mɑːk, ˈfləʊ.tɪŋ mɑːks] [n. C]
floating mark, floating marks [ˈfləʊ.tɪŋ mɑːk, ˈfləʊ.tɪŋ mɑːks] [n. C]

znak pływający

m4ea005b1d1f762f7_1498201684168_0
floodgate, floodgates [ˈflʌd.ɡeɪt, ˈflʌd.ɡeɪts] [n. C]
floodgate, floodgates [ˈflʌd.ɡeɪt, ˈflʌd.ɡeɪts] [n. C]

śluza

m4ea005b1d1f762f7_1498201747556_0
free flowing [friː ˈfləʊ.ɪŋ] [adj.]
free flowing [friː ˈfləʊ.ɪŋ] [adj.]

swobodnie płynąca

m4ea005b1d1f762f7_1498201813446_0
full draught [fʊl drɑːft] [n. U]
full draught [fʊl drɑːft] [n. U]

pełne zanurzenie

m4ea005b1d1f762f7_1498201818702_0
groyne, groynes [ɡrɔɪn, ɡrɔɪnz] [n. C]
groyne, groynes [ɡrɔɪn, ɡrɔɪnz] [n. C]

ostroga

m4ea005b1d1f762f7_1498202010448_0
highest navigable water level [haɪ ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈwɔː.tə ˈlev.əl] [phrase]
highest navigable water level [haɪ ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈwɔː.tə ˈlev.əl] [phrase]

najwyższa woda żeglowna

m4ea005b1d1f762f7_1498202174480_0
increase the speed [ɪnˈkriːs ðə spiːd] [phrase]
increase the speed [ɪnˈkriːs ðə spiːd] [phrase]

zwiększać prędkość

m4ea005b1d1f762f7_1498202235942_0
informative signs [ɪnˈfɔː.mə.tɪv saɪnz] [n. plural]
informative signs [ɪnˈfɔː.mə.tɪv saɪnz] [n. plural]

znak informacyjny

m4ea005b1d1f762f7_1498202331235_0
inland [ˈɪn.lənd] [adj.]
inland [ˈɪn.lənd] [adj.]

śródlądowy

m4ea005b1d1f762f7_1498202432362_0
inland mark, inland marks [ˈɪn.lənd mɑːk, ˈɪn.lənd mɑːks] [n. C]
inland mark, inland marks [ˈɪn.lənd mɑːk, ˈɪn.lənd mɑːks] [n. C]

znak brzegowy

m4ea005b1d1f762f7_1498202568651_0
inland waterway, inland waterways [ˈɪn.lənd ˈwɔː.tə.weɪ, ˈɪn.lənd ˈwɔː.tə.weɪz] [n. C]
inland waterway, inland waterways [ˈɪn.lənd ˈwɔː.tə.weɪ, ˈɪn.lənd ˈwɔː.tə.weɪz] [n. C]

śródlądowa droga wodna

m4ea005b1d1f762f7_1498202635073_0
keel, keels [kiːl, kiːlz] [n. C]
keel, keels [kiːl, kiːlz] [n. C]

stępka

m4ea005b1d1f762f7_1498202697265_0
keep the course [kiːp ðə kɔːs] [phrase]
keep the course [kiːp ðə kɔːs] [phrase]

trzymać kurs

m4ea005b1d1f762f7_1498202760465_0
lateral marks [ˈlæt.ər.əl mɑːks] [n. plural]
lateral marks [ˈlæt.ər.əl mɑːks] [n. plural]

brama torowa

m4ea005b1d1f762f7_1498202833122_0
lead away from [liːd əˈweɪ frəm] [v.]
lead away from [liːd əˈweɪ frəm] [v.]

oddalać się

m4ea005b1d1f762f7_1498202891013_0
lead towards [liːd təˈwɔːdz] [v.]
lead towards [liːd təˈwɔːdz] [v.]

przybliżać się

m4ea005b1d1f762f7_1498202955129_0
leading lights [ˈliː.dɪŋ laɪts] [n. plural]
leading lights [ˈliː.dɪŋ laɪts] [n. plural]

nabieżnik

m4ea005b1d1f762f7_1498203026625_0
limited visibility [ˈlɪm.ɪ.tɪd ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U]
limited visibility [ˈlɪm.ɪ.tɪd ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U]

ograniczona widzialność

m4ea005b1d1f762f7_1498203095432_0
lower the wheelhouse [ˈləʊ.ə ðə ˈwiːlhaʊs] [phrase]
lower the wheelhouse [ˈləʊ.ə ðə ˈwiːlhaʊs] [phrase]

obniżać sterówkę

m4ea005b1d1f762f7_1498203151584_0
main trail, main trails [meɪn treɪl, meɪn treɪlz] [n. C]
main trail, main trails [meɪn treɪl, meɪn treɪlz] [n. C]

główny tor

m4ea005b1d1f762f7_1498203230112_0
mandatory sign, mandatory signs [ˈmæn.də.tər.i saɪn, ˈmæn.də.tər.i saɪnz] [n. C]
mandatory sign, mandatory signs [ˈmæn.də.tər.i saɪn, ˈmæn.də.tər.i saɪnz] [n. C]

znak nakazu

m4ea005b1d1f762f7_1498205986222_0
maximum carrying capacity [ˈmæk.sɪ.məm ˈkær.i kəˈpæs.ə.ti] [n. U]
maximum carrying capacity [ˈmæk.sɪ.məm ˈkær.i kəˈpæs.ə.ti] [n. U]

dopuszczalna ładowność

m4ea005b1d1f762f7_1498206050067_0
minimum height under a bridge [ˈmɪn.ɪ.məm haɪt ˈʌn.dər ə brɪdʒ] [phrase]
minimum height under a bridge [ˈmɪn.ɪ.məm haɪt ˈʌn.dər ə brɪdʒ] [phrase]

minimalny prześwit pod mostem

m4ea005b1d1f762f7_1498206109100_0
motor barge, motor barges [ˈməʊ.tə bɑːdʒ, ˈməʊ.tə bɑːdʒɪz] [n. C]
motor barge, motor barges [ˈməʊ.tə bɑːdʒ, ˈməʊ.tə bɑːdʒɪz] [n. C]

barka motorowa

m4ea005b1d1f762f7_1498206186240_0
navigable river trail, navigable river trails [ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈrɪv.ə treɪl, ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈrɪv.ə treɪlz] [n. C]
navigable river trail, navigable river trails [ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈrɪv.ə treɪl, ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈrɪv.ə treɪlz] [n. C]

szlak żeglowny

m4ea005b1d1f762f7_1498206382138_0
navigation sign, navigation signs [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən saɪn, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən saɪnz] [n. C]
navigation sign, navigation signs [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən saɪn, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən saɪnz] [n. C]

znak nawigacyjny

m4ea005b1d1f762f7_1498206443694_0
navigational warning, navigational warnings [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋ, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋz] [n. C]
navigational warning, navigational warnings [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋ, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋz] [n. C]

ostrzeżenie nawigacyjne

m4ea005b1d1f762f7_1498206536769_0
operational parameter, operational parameters [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl pəˈræm.ɪ.tə, ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl pəˈræm.ɪ.təz] [n. C]
operational parameter, operational parameters [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl pəˈræm.ɪ.tə, ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl pəˈræm.ɪ.təz] [n. C]

parametr eksploatacyjny

m4ea005b1d1f762f7_1498206600710_0
outport, outports [ˈaʊtpɔːt, ˈaʊtpɔːts] [n. C]
outport, outports [ˈaʊtpɔːt, ˈaʊtpɔːts] [n. C]

awanport

m4ea005b1d1f762f7_1498207000360_0
pillar with a top mark, pillars with a top mark [ˈpɪl.ə wɪð ə tɒp mɑːk, ˈpɪl.əz wɪð ə tɒp mɑːk] [n. C]
pillar with a top mark, pillars with a top mark [ˈpɪl.ə wɪð ə tɒp mɑːk, ˈpɪl.əz wɪð ə tɒp mɑːk] [n. C]

tyka ze znakiem szczytowym

m4ea005b1d1f762f7_1498207071237_0
position, positions [pəˈzɪʃ.ən, pəˈzɪʃ.ənz] [n. C or U]
position, positions [pəˈzɪʃ.ən, pəˈzɪʃ.ənz] [n. C or U]

położenie

m4ea005b1d1f762f7_1498207140266_0
prohibitory sign, prohibitory signs [prəʊˈhɪbɪtəri saɪn, prəʊˈhɪbɪtəri saɪnz] [n. C]
prohibitory sign, prohibitory signs [prəʊˈhɪbɪtəri saɪn, prəʊˈhɪbɪtəri saɪnz] [n. C]

znak zakazu

m4ea005b1d1f762f7_1498207241174_0
push convoy, push convoys [pʊʃ ˈkɒn.vɔɪ, pʊʃ ˈkɒn.vɔɪz] [n. C]
push convoy, push convoys [pʊʃ ˈkɒn.vɔɪ, pʊʃ ˈkɒn.vɔɪz] [n. C]

zestaw pchany

m4ea005b1d1f762f7_1498207362598_0
radar indication, radar indications [ˈreɪ.dɑːˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən, ˈreɪ.dɑːˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C or U]
radar indication, radar indications [ˈreɪ.dɑːˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən, ˈreɪ.dɑːˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C or U]

wskazanie radaru

m4ea005b1d1f762f7_1498209690251_0
radar reflector, radar reflectors [ˈreɪ.dɑːr rɪˈflek.tə, ˈreɪ.dɑːr rɪˈflek.təz] [n. C]
radar reflector, radar reflectors [ˈreɪ.dɑːr rɪˈflek.tə, ˈreɪ.dɑːr rɪˈflek.təz] [n. C]

reflektor radarowy

m4ea005b1d1f762f7_1498209749262_0
rhythmic light, rhythmic lights [ˈrɪð.mɪk laɪt, ˈsek.tə laɪts] [n. C or U]
rhythmic light, rhythmic lights [ˈrɪð.mɪk laɪt, ˈsek.tə laɪts] [n. C or U]

światło rytmiczne

m4ea005b1d1f762f7_1498209928963_0
river bed, river beds [ˈrɪv.ə bed, ˈrɪv.ə bedz] [n. C]
river bed, river beds [ˈrɪv.ə bed, ˈrɪv.ə bedz] [n. C]

koryto rzeki

m4ea005b1d1f762f7_1498210013956_0
river trail, river trails [ˈrɪv.ə treɪl, ˈrɪv.ə treɪlz] [n. C]
river trail, river trails [ˈrɪv.ə treɪl, ˈrɪv.ə treɪlz] [n. C]

tor wodny

m4ea005b1d1f762f7_1498210490667_0
river, rivers [ˈrɪv.ə, ˈrɪv.əz] [n. C]
river, rivers [ˈrɪv.ə, ˈrɪv.əz] [n. C]

rzeka

m4ea005b1d1f762f7_1498210576520_0
sector light, sector lights [ˈsek.tə laɪt, ˈsek.tə laɪts] [n. C or U]
sector light, sector lights [ˈsek.tə laɪt, ˈsek.tə laɪts] [n. C or U]

światło sektorowe

m4ea005b1d1f762f7_1498210657168_0
ship's position, ship's positions [ʃɪp pəˈzɪʃ.ən, ʃɪp pəˈzɪʃ.ənz] [n. C]
ship's position, ship's positions [ʃɪp pəˈzɪʃ.ən, ʃɪp pəˈzɪʃ.ənz] [n. C]

pozycja statku

m4ea005b1d1f762f7_1498210726695_0
shoal, shoals [ʃəʊl, ʃəʊlz] [n. C]
shoal, shoals [ʃəʊl, ʃəʊlz] [n. C]

mielizna

m4ea005b1d1f762f7_1498210794840_0
signal station, signal stations [ˈsɪɡ.nəl ˈsteɪ.ʃən, ˈsɪɡ.nəl ˈsteɪ.ʃənz] [n. C]
signal station, signal stations [ˈsɪɡ.nəl ˈsteɪ.ʃən, ˈsɪɡ.nəl ˈsteɪ.ʃənz] [n. C]

stacja odezwowa

m4ea005b1d1f762f7_1498211088963_0
strike the mast [straɪk ðə mɑːst] [phrase]
strike the mast [straɪk ðə mɑːst] [phrase]

kłaść maszt

the Oder Waterway [ðə ˈəʊdə ˈwɔːtəweɪ] [proper noun]
the Oder Waterway [ðə ˈəʊdə ˈwɔːtəweɪ] [proper noun]

Odrzańska Droga Wodna

waterway, waterways [ˈwɔː.tə.weɪ, ˈwɔː.tə.weɪz] [n. C]
waterway, waterways [ˈwɔː.tə.weɪ, ˈwɔː.tə.weɪz] [n. C]

droga wodna

west side [west saɪd] [n. usually singular]
west side [west saɪd] [n. usually singular]

strona zachodnia