Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1Fuf5KAS4lBo1

Autorski film animowany – wybrani artyści polskiej animacji

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Ważne daty

1957 – powstaje pierwszy polski autorski film animowany pt. Był sobie raz… w reżyserii Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka.

1958 – film Dom Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka otrzymał Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Filmów Eksperymentalnych w Brukseli.

1977 – powstaje pierwszy polski film techniką non‑camerową pt. Słońce autorstwa Juliana Antonisza.

m9df5030a3474bce1_0000000000017
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela.

RuHxqRC0xiJO81
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół symbolizująca pobieranie pliku. Obok strzałki umieszczony jest napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.
Źródło: online skills, cc0.
m9df5030a3474bce1_0000000000020

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury);

6) rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

2) wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

5) podejmuje próby integracji sztuk tworząc zespołowo teatr plastyczny (animacja form plastycznych w przestrzeni plus światło i dźwięk ) oraz realizując inne rodzaje kreacji z pogranicza plastyki i pokrewnych dziedzin jak pantomima, taniec, film animowany;

6) stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych);

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

6) rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce.

m9df5030a3474bce1_0000000000029
Nauczysz się

wyjaśniać czym jest autorski film animowany;

wymieniać znanych polskich twórców autorskich filmów animowanych i ich główne dzieła;

wskazywać główne cechy stylu animacji wskazanych twórców;

objaśniać i wskazywać techniki plastyczne wykorzystywane do produkcji filmu animowanego, takie jak: kolaż, wycinanki, animacje w mokrej farbie;

wyjaśniać czym jest metafora wizualna, scenopis obrazkowy (storyboard), gag;

wyjaśniać na czym polega technika non‑camera;

tworzyć prace plastyczne na zadany temat: stworzyć techniką kolażu plan zdjęciowy i wykonać prosty film poklatkowy, stworzyć krótki scenopis obrazkowy z plam barwnych, stworzyć animację karteczkową.

m9df5030a3474bce1_0000000000047

Autorski film animowany

Autorski film animowany to taki, w którym autor sam wymyśla historię, tworzy rysunki, scenografię, reżyseruje i animuje. W Polsce ten rodzaj filmu zapoczątkowała animacja Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka pt. Był sobie raz… z 1957 r.

Do znanych polskich twórców autorskich filmów animowanych można zaliczyć:

  • Jana Lenicę

  • Witolda Giersza

  • Juliana Antonisza

Zapoznaj się z portretami tych artystów. Gdy klikniesz w fotografie poznasz ich krótkie noty biograficzne.

RtayhmtRnDGMB1
Ilustracja interaktywna przedstawia Jana Lenicę na czarno - białej fotografii. Mężczyznę widać z profilu, ma zamyśloną twarz, rękę trzyma na brodzie. Ubrany jest w marynarkę i białą koszulę w czarne linie tworzące kratkę. Na ilustarcji Jan Lenica jest w średnim wieku, ma czarne włosy, wysokie czoło. Po kliknięciu kursorem myszy na grafikę, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa.
Jan Lenica, culture.pl, CC BY 3.0
R1AnUVwMCLru51
Ilustracja interaktywna przedstawia Juliana Antoniszczaka na kolorowej fotografii. Mężczyzna stoi przy ścianie z czerwonych cegieł. Ma długą brodę i okulary. W buzi trzyma fajkę. Ubrany jest w fioletową koszulę. Po kliknięciu kursorem myszy na grafikę, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa.
Julian Antonisz, Autoportret Polaroidem, ok. 1980, antonisz.pl, CC BY 3.0
R1CaekBLONXGc1
Ilustracja interaktywna przedstawia Witolda Giersza na czarno - białej fotografii. Widzimy siwiejącego mężczyznę w dojrzałym wieku. Ubrany jest w białą koszulę i sweter. Mężczyzna ma wysokie czoło, krzaczaste, czarne brwi i wąskie usta. Na fotografii zwrócony jest twarzą na wprost, patrzy na widza. Po kliknięciu kursorem myszy na grafikę, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa.
Witold Giersz, culture.pl, CC BY 3.0
m9df5030a3474bce1_0000000000121

Kolaż w filmie animowanym

Film Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka pt. Był sobie raz… to animacja ruchomego kolażuKolaż w filmie animowanymkolażu wykonana techniką wycinankiWycinanka w filmie animowanymwycinanki. Artyści wykorzystali w niej różne materiały, jak rysunek dziecięcy, fragmenty dawnych ilustracji, a nawet fragmenty filmów telewizyjnych.

Więcej na temat kolażu dowiesz się z e‑materiału: Poznajemy technikę kolażu – klasowy fotokolaż.

Przyjrzyj się kadrowi z filmu Był sobie raz... Zauważ, że przedstawia on bardzo zróżnicowane elementy: rysunki, wydzieranki, fragmenty ilustracji, a nawet reprodukcje dzieł sztuki. Animacja przedstawia perypetie dwóch abstrakcyjnych figur, które przybierają rozmaite kształty. Ich przykładowe „wcielenia” poznasz, klikając w interaktywne punkty.

RbclKXq1jzy2R1
Ilustracja interaktywna przedstawia kadr z filmu "Był sobie raz…". Jest to kolaż zawierający bardzo zróżnicowane elementy: rysunki, fragmenty ilustracji, reprodukcje dzieł sztuki. Widzimy m.in. obraz "Mona Lisa", ilustracje przedstawiające kobiety w strojach z XIX i XX wieku, aniołka, czarno - biały kadr z filmu muzycznego, czarno - białe zdjęcie zespołu muzycznego, hipopotama, narysowane kolorowe kwiatki, serduszka. Na ilustracji umieszczone są żółte pulsujące punkty. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.

Jak widzisz, Lenica chętnie wycinał postacie z rysunków, gazet czy starych rycin. Zainspiruj się techniką wycinankową w animacji i stwórz własną wycinankę.

R1HArY5HvxOVZ1
Jan Lenica, niezlasztuka.net, CC BY 3.0
Polecenie 1

Potrzebne będą: stare gazety, pocztówki, wydruki komputerowe, kolorowe papiery, kredki, ołówki, farby, biała kartka papieru formatu A4, nożyczki, klej, aparat fotograficzny lub smartfon.

Przygotuj kartkę papieru i wyobraź sobie, że to twój plan zdjęciowy. Powycinaj kształty, figury, postacie, które mają stanowić tło i przyklej je do kartki. Następnie wyobraź sobie bohaterów Twojej animacji. Te elementy powinny być ruchome, dlatego wytnij je i ułóż w różnych miejscach kartki, ale nie przyklejaj. Przygotuj aparat fotograficzny, możesz użyć smartfona. Zrób pierwsze zdjęcie, wykonaj małe przesunięcie w ułożeniu Twoich bohaterów, wykonaj zdjęcie ponownie. Czynność tę wykonaj kilkakrotnie, tak, aby sfotografować każdą zmianę ruchomych elementów na kartce papieru. Zdjęcia skopiuj do komputera i połącz zdjęcia w ruchomy obraz. Wykorzystaj dostępny program do przeglądania zdjęć lub prosty program do tworzenia filmów.

Obejrzyj kadry z wybranych filmów animowanych Jana Lenicy. Klikając w interaktywne punkty, zapoznasz się z cechami stylu animacji tego twórcy.

R12fAzkqBEmmE1
Ilustracja interaktywna przedstawia cechy stylu filmu animowanego Jana Lenicy. Tło stanowią czarno - białe pionowe paski. Na tle widzimy czarną postać mężczyzny z profilu, trzyma w ręce białą kartkę. Przed nim, na wysokości głowy, znajduje się gałąź z kolorowymi kwiatami. Na ilustracji umieszczone są żółte pulsujące punkty. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Jan Lenica, kadr z filmu „Monsieur Tête (Pan Głowa)”, 1959, ilustracja pochodzi z: E. Czerwiakowska, T. Kujawski (2002), Jan Lenica. Labirynt, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 204, CC BY 3.0
RUf4st42cLp0Y1
Ilustracja interaktywna przedstawia cechy stylu filmu animowanego Jana Lenicy. Widzimy czarno - biały kadr z filmu "Labirynt". Przed widzem rozpościerają się dwa duże budynki, pomiędzy którymi widać postać mężczyzny. Mężczyzna w czarnym płaszczu i kapeluszy odwrócony jest do widza plecami, twarz widać z profilu. Na ilustracji umieszczone są pulsujące żółte punkty. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Jan Lenica, kadr z filmu "Labirynt", 1962, ilustracja pochodzi z: E. Czerwiakowska, T. Kujawski (2002), Jan Lenica. Labirynt, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 125, CC BY 3.0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RTvCjp5TJ4fVP1
Polecenie do zadania brzmi: „Poniżej znajdują się kadry z filmów Jana Lenicy. Odwołując się do wiedzy o stylu animacji artysty, do każdego kadru dopasuj odpowiednie hasło”. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć w pionie, aby dobrać parami pasujące do siebie kafle. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W kolumnie po lewej stronie umieszczone zostały grafiki. Pierwsza grafika przedstawia postać mężczyzny na czarno - niebieskim tle. Mężczyzna ubrany jest w czarny płaszcz i melonik. Druga grafika przedstawia męską postać, siedzącą przy ściętym drzewie, która gra na flecie. Postać ma fioletową twarz, czerwoną bluzkę oraz czarne spodnie. Przed nią, na niebie, tańczy anioł lub kobieta. Trzecia grafika przedstawia fragment budynku. Zadanie jest też przygotowane w wersji, gdzie prawidłowe odpowiedzi należy wybrać z listy rozwijalnej.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RTE9Qk8hjhcFZm9df5030a3474bce1_00000000000051
Ćwiczenie 2
Ilustracja do zadania
Źródło: online skills, cc0.
classicmobile
Ćwiczenie 3
RFmw7I7JHUpmL1
Polecenie do zadania brzmi: „Przyjrzyj się kadrom z filmu i zaznacz te, które są autorstwa Jana Lenicy”. Poniżej umieszczone są grafiki, z których należy wybrać prawidłowe. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsza grafika przedstawia biało - czerwone tło, na którym widnieje czarna sylwetka mężczyzny. Druga grafika przedstawia rysunek, narysowany ołówkiem, na którym postać przechodzi przez tunel. Trzecia grafika przedstawia osoby siedzące przy stole, wszystkie mają kanciaste kształty, szczególnie głowy. Na stole stoją kolorowe dania. Za osobami widać wejście, które jest bogato zdobione, m.in. rzeźbami aniołków, przestronnym malowidłem ściennym.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 4
RZMex5WACcU6l1
Polecenie do zadania brzmi: „Poniżej znajdują się ilustracje z dziełami Lenicy: plakatem oraz kadrem z filmu. Dopasuj pojęcia do ilustracji”. Poniżej polecenia, w dwóch kolumnach, znajdują się elementy z odpowiedziami. Należy je tak przesunąć w pionie, aby dobrać parami pasujące do siebie kafle. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W kolumnie po lewej stronie umieszczone zostały grafiki. Pierwsza grafika przedstawia postać mężczyzny na kolorowym tle. Tło wykonane jest z kolorowych liści i kwiatów. Mężczyzna ma białą twarz, różowe policzki, na głowie czarny kapelusz. Druga grafika przedstawia białą kartkę, na której widać cztery dłonie z wyciągniętym palcem wskazującym. Dłonie mają kolor czerwony, różowym jasno- i ciemnoniebieski i wskazują cztery strony świata. Poniżej umieszczona jest postać, a nad nią czarne napisy. Zadanie jest też przygotowane w wersji, gdzie prawidłowe odpowiedzi należy wybrać z listy rozwijalnej.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RZ63moq8ZJkjCm9df5030a3474bce1_00000000000061
Ćwiczenie 5
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, cc0.
m9df5030a3474bce1_0000000000005
m9df5030a3474bce1_0000000000006
m9df5030a3474bce1_0000000000171

Witold Giersz

Innym ważnym twórcą polskiej animacji jest Witold Giersz. Stosował on zróżnicowane techniki animacji. Jest współautorem (razem z Ludwikiem Perskim) filmu lalkowego, w którym postacie zostały wykonane z papierowych serwetek, w kilku filmach „bohaterem” uczynił plamę barwną, posługiwał się techniką animacji w mokrej farbie. Zapoznaj się z kadrami wybranych filmów artysty, obrazującymi cechy stylu jego animacji.

Film Oczekiwanie powstał jako wynik inspiracji materiałem. Punktem wyjścia do całej animowanej opowieści jest sytuacja w kawiarni. Mężczyzna siedzi przy stoliku i oczekuje na przyjście kobiety. Widzowie obserwują jego dłonie. W pewnym momencie tworzy on z papierowych serwetek postacie ludzkie: kobietę w długiej, rozłożystej sukni i dżentelmena we fraku. Tak rozpoczynają się perypetie papierowych bohaterów.

Doświadczenia w animacji plamy barwnej doprowadziły Giersza do nowych plastycznych rozwiązań. Fragmenty w filmie Pożar są zrealizowane techniką animacji w mokrej farbie. W nieustannym rozedrganiu plamy barwnej i wibrujących kolorach ujawnia się dynamizm zmieniających się malarskich obrazów. Animacja jest ekspresyjna również dzięki fakturze, grubo kładzionej farbie i użyciu odpowiednich narzędzi.

RmasG0O0xTPTx1
Witold Giersz, kadr z filmu "Pożar", 1975, fototeka.fn,org.pl, Filmoteka narodowa
classicmobile
Ćwiczenie 6
R9we31Rtn7nhV1
Polecenie do zadania brzmi: "Przyjrzyj się kadrowi z filmu Pożar. Z wymienionych poniżej haseł wybierz te, które opisują technikę animacji w mokrej farbie”. Poniżej umieszczona jest grafika oraz odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłowe. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 7
R1L3Pb8zP841C1
Polecenie do zadania brzmi: "Poniżej umieszczono kadr z filmu "Oczekiwanie". Zauważ, że autor, manipulując zwykłymi, powszechnie dostępnymi materiałami, uzyskał ciekawe efekty plastyczne. Spośród wymienionych materiałów zaznacz trzy, które dostrzegasz na ilustracji”. Poniżej umieszczona jest grafika oraz odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłowe. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static

Plan pracy przy tworzeniu filmu

Przed przystąpieniem do pracy nad filmem należy stworzyć plan pracy – pisemny scenariusz, a w przypadku filmu animowanego scenopis obrazkowy, nazywany także storyboardem. Storyboard przypomina komiks, zawiera rysunkową opowieść zawartą w filmie, a także czas trwania poszczególnych sekwencji, ujęć oraz montażu. Zapoznaj się z poniższym przykładem fragmentu scenopisu obrazkowego.

R1AFOmxIkTfen1
Przykład scenopisu ilustracyjnego, flickr.com, CC BY 3.0

W filmach Giersza, np. w Małym westernie oraz w Czerwonym i czarnym, rozgrywa się kilka zabawnych, zaskakujących sytuacji nazywanych gagamiGaggagami.

Polecenie 2

Potrzebne będą: kartka białego papieru formatu A4, farby, pędzle różnej szerokości, woda.

Stwórz krótki, składający się z 6‑12 obrazków scenopis obrazkowy z barwnych plam. W scenariuszu spróbuj stworzyć zabawną sytuację, określaną gagiem.

m9df5030a3474bce1_0000000000219

Julian Antonisz

Artystą, któremu zależało na tym, by pod względem formy obraz filmowy był jak najbliższy tradycyjnemu dziełu sztuki, był Julian Antonisz. Dlatego większość swoich animacji twórca narysował bezpośrednio na taśmie filmowej. Antonisz ostrym narzędziem wydrapywał rysunek w taśmie, następnie bezbarwną pastą do butów i czernią z sadzy pokrywał wyryte w taśmie kształty. Na koniec żona artysty uzupełniała je kolorem. Zobacz poniżej kadr z filmu, który ilustruje efekt końcowy.

R18sEjUC0FLQb1
Kadr z filmu Juliana Antonisza, ,"Jak działa jamniczek", fototeka.fn.org.pl, CC BY 3.0

Pierwszą animacją Antonisza była Fobia (1967). Najbardziej znaną realizacją jest Jak działa jamniczek (1971). Wymienione filmy zostały stworzone częściowo bez użycia kamery. W 1977 r. powstała pierwsza animacja zrealizowana całkowicie bez użycia kamery pod tytułem Słońce. Technika taka określana jest jako non‑camera, ponieważ obraz powstaje bezpośrednio na taśmie filmowej, np. poprzez malowanie, wydrapywanie, przyklejanie dodatkowych elementów. W tym celu, tworząc Słońce, Antonisz użył klocka drzeworytniczego. Rysunek odbity na taśmie przypomina stempel, dlatego linia jest rozmyta i nie zawsze wyrazista.

classicmobile
Ćwiczenie 8
RMUti9qcNl3qZ1
Polecenie do zadania brzmi: "Przyjrzyj się poniższym kadrom z filmów Antonisza. Zaznacz ten, do stworzenia którego artysta użył klocka drzeworytniczego". Poniżej umieszczone są grafiki, z których należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Pierwsza grafika przedstawia czarne elementy, odbite jakby ze stempla. Druga grafika przedstawia niebieskie zwierzątką, stojące na wzgórzu. Nad nim widać żółte, smutne słońce z dużymi, czerwonymi oczami.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Polecenie 3

Potrzebne będą: pół dużego ziemniaka, farby, tusze, ołówki, bloczek karteczek samoprzylepnych.

Antonisz tworząc „Słońce” użył do tego celu klocka drzeworytniczego, który odbijał na taśmie filmowej. Inspirując się twórczością tego artysty, stwórz swoją prostą animację. Wydrąż w połowie ziemniaka dowolny kształt, zamocz w farbie lub tuszu i odbijaj na kolejnych karteczkach bloczku nie odrywając ich. Następnie stwórz historię, uzupełniając kolejne odbitki rysunkami. Pamiętaj, że aby powstało wrażenie ruchu, detale rysunku na sąsiadujących karteczkach powinny się różnić. Obejrzyj, jak powstaje „animacja karteczkowa”, szybko przewracając kartki bloczku.

Artysta był znawcą fizyki i muzyki. Mówił, że technika jest dla niego rodzajem sztuki. Animacje, które realizował, były odbiciem jego stylu życia. Z materiałów z odzysku, takich jak metal, karton, drewno, skonstruował wiele przedmiotów, wynalazków. Na zdjęciu poniżej znajduje się antoniszograf fazujący, który pomagał wydrapywać klatki na taśmie filmowej.

Ryg94uIIbaKLs1
Antoniszograf fazujący, wynalazek Juliana Antonisza, 2plus3d.pl, CC BY 3.0
classicmobile
Ćwiczenie 9
R1VJmWEH3GrUx1
Polecenie do zadania brzmi: "Poniżej znajduje się kadr z filmu "Jak działa Jamniczek". W filmie artysta wyraża fascynację żywymi organizmami i przyrównuje je do mechanicznych urządzeń. Przyjrzyj się ilustracji i wybierając spośród wymienionych haseł, zaznacz obecne w kadrze przedmioty związane z techniką”. Poniżej umieszczona jest grafika oraz odpowiedzi, z których należy wybrać prawidłowe. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Grafika przedstawia, narysowany czarną farbą, mózg oraz sprężyny i trybiki na czerwono - różowo - pomarańczowym tle.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 10
RaX32KdRNqoB81
Polecenie do zadania brzmi: "Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są poprawne. Zazncz jedną z dwóch opcji: „Prawda” lub „Fałsz”. Poniżej podane są stwierdzenia, dla których należy wybrać opcję „Prawda” lub „Fałsz”. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static

Filmy krótkometrażowe zazwyczaj nie posługują się dialogiem. Cały ciężar filmowej narracji spoczywa na obrazie, dźwięku i muzyce. O Lenicy i innych animatorach tworzących w latach 60. XX w. mówi się, że tworzyli filmy filozoficzne. Animacje te przedstawiały historie dla dorosłego widza i miały uczynić go mądrzejszym, choć czyniły to prostymi środkami wyrazu – jedynie obrazem. Julian Antoniszczak realizował animacje eksperymentalne, jednak pod zabawnymi komentarzami i obrazami kryły się poważne przemyślenia. Z kolei Witolda Giersza inspirowały materiał i forma, a treść historii opowiedzianej w filmie była na drugim miejscu.

m9df5030a3474bce1_0000000000232

Słownik pojęć

Gag
Gag

zabawna sytuacja, żart sytuacyjny w filmie animowanym możliwy dzięki umowności świata przedstawionego.

Kolaż w filmie animowanym
Kolaż w filmie animowanym

technika tworzenia obrazu, polegająca na wykorzystaniu różnych materiałów, w tym fragmentów gotowych ilustracji, wycinków z gazet itd., które następnie komponowane są w nową całość. W filmie poszczególne elementy nie są przytwierdzane do tła, lecz pozostają ruchome i są przesuwane względem siebie i względem tła. Różnorodność wykorzystanych materiałów wpływa na zaskakującą formę animacji.

Metafora
Metafora

termin oznaczający przenośnię – nowy sens nadany przez zestawienie ze sobą odległych znaczeniowo słów lub obrazów.

Wycinanka w filmie animowanym
Wycinanka w filmie animowanym

to technika animacji płaskich elementów. Przedmioty przeznaczone do animacji, przedstawiające na przykład ludzi czy zwierzęta, składają się z kilku oddzielnych, ruchomych elementów, które można przesuwać względem siebie i względem tła. Technika wycinanki w tradycyjnej animacji charakteryzuje się uproszczoną formą plastyczną, jednak umożliwia twórcy samodzielne realizowanie projektów i usprawnia proces animacji.

m9df5030a3474bce1_0000000000247

Galeria dzieł sztuki