Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Zabawa NA plaży Zabawa NA plaży Źródło: Alvesgaspar, licencja: CC BY-SA 3.0.
Zabawa NA plaży
Alvesgaspar, licencja: CC BY-SA 3.0
Ćwiczenie 1
Zapamiętaj!

Przyimek to taka część mowy, która zawsze łączy się z innym wyrazem, najczęściej z rzeczownikiem. Przyimek nigdy nie występuje samodzielnie.
Poszedł do sklepu.
Przez Kaśkę spóźniłem się do szkoły.
Założył spodnie w kratkę.
Przyimek z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.
Przyimek jest nieodmienny. Rządzi przypadkiem rzeczownika, czyli narzuca mu określoną formę.
Bawili się w berka. (w + biernik)
Bawili się nad rzeką. (nad + narzędnik)
Bawili się na plaży. (na + miejscownik)

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Ułóż zdania z wyrażeniami z poprzedniego ćwiczenia. Wybierz po jednym związku wyrazowym z każdym wymienionym czasownikiem.