Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Korzystanie z Internetu ma swoje nieocenione zalety, ale pamiętaj, że nie jest wolne od zagrożeń.

Ćwiczenie 1

Na podstawie rozmów ze swoimi koleżankami i kolegami spróbuj określić, czy zdają sobie oni sprawę z zagrożeń, jakie mogą pojawiać się podczas korzystania z usług internetowych.
Chcąc przeprowadzić wnikliwą obserwację, zapoznaj się z rodzajami zagrożeń. W tym celu:

 • Odszukaj w sieci rodzaje zagrożeń.

 • Spróbuj je scharakteryzować.

 • Podaj, w jaki sposób można się przed nimi chronić.

 • Wykonaj zestawienie w tabeli.

Gdy będziesz miał kłopoty ze zdobyciem informacji, skorzystaj z treści zawartych w niniejszym rozdziale. Wyniki swoich obserwacji przedstaw koleżankom i kolegom.

Wskazówka
Zagrożenia w Internecie

Cyberprzemoc

Przykrym zjawiskiem, z jakim możesz spotkać się podczas użytkowania komunikatora jest cyberprzemoc, czyli zagrożenie polegające na wyrządzaniu krzywdy przez ludzi złośliwych i ordynarnych. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, czy poniżanie kogoś w Internecie. Może to odbywać się na przykład poprzez robienie komuś zdjęć bez jego zgody, a następnie publikowanie ich i rozsyłanie w sieci. Umieszczone w sieci zdjęcie, przedstawiające wydarzenie niemiłe dla osoby na nim uwiecznionej, opatrzone złośliwymi komentarzami, rodzi w niej poczucie upokorzenia i bezradności.

Zapamiętaj!
 • Nie pozwól się straszyć i ośmieszać. Nie jesteś sam.

 • Gdy coś cię zaniepokoi, powiedz o tym rodzicom lub wychowawcy.

 • W sytuacji zagrożenia w Internecie możesz skorzystać z pomocy oferowanej pod numerem telefonu: 116 111.

Uzależnienia

Korzystając z Internetu, musisz sobie zdawać sprawę z zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas korzystania z jego usług. Jednym z nich jest uzależnienie od Internetu, które może dotyczyć także i ciebie.
Zastanów się czy:

 • ktoś z twoich znajomych mówił ci, że za długo przesiadujesz przy komputerze?

 • podejmowałeś próby ograniczania korzystania z Internetu?

 • rezygnujesz ze spotkań z przyjaciółmi, aby być dłużej w sieci?

 • odczuwasz potrzebę coraz dłuższego przebywania w sieci?

 • zdarza ci się spędzać w Internecie więcej czasu niż planowałeś wcześniej?

 • ryzykujesz zerwanie kontaktów z przyjacielem, tylko dlatego, że spędzasz dużo czasu w sieci?

Każda pozytywna odpowiedź udzielona na powyższe pytania powinna być dla ciebie ostrzeżeniem, które mówi, że musisz ograniczyć korzystanie z Internetu. Poszukaj innych sposobów spędzania wolnego czasu. Spróbuj utworzyć plan dnia, w którym czas korzystania z Internetu, będzie dokładnie określony.

Zapamiętaj!
 • Zbyt częste korzystanie z Internetu może spowodować uzależnienie od niego. W rezultacie możesz zaniedbać naukę i zrezygnować ze swoich dotychczasowych przyjaźni.

 • Zainstaluj na komputerze program antywirusowy.

 • Stosuj trudne do odgadnięcia hasła.

 • W związku z zagrożeniami w sieci bądź ostrożny i nie podawaj wszystkich informacji o sobie oraz nie wysyłaj swoich zdjęć.

 • Podczas przeglądania stron internetowych możesz spotkać się z próbami nawiązania kontaktu z tobą przez osobę podającą się za kogoś innego.

 • Jeśli jesteś w niebezpieczeństwie ,zadzwoń pod numer 116 111 - jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Wirusy też są złośliwe

Korzystając z komputera z dostępem do Internetu, jesteś narażony na ściągnięcie tzw. wirusów, czyli programów mających, w założeniu ich autora, uszkodzić twój komputer. Mogą one skasować dane, wyłączyć komputer, odgrywać niepożądane dźwięki, spowodować wolniejszą pracę komputera, kraść informacje znajdujące się na dysku.

Wirusy komputerowe

Jednym z groźnych wirusów jest wirus nazwany koniem trojańskim, będący programem śledzącym twoje działania i pozwalający na kontrolowanie twojego komputera innym osobom. 
Drugim, równie popularnym wirusem, jest tzw. robak, czyli program tworzący własne kopie. Jego działanie skutkuje, przede wszystkim, zmniejszaniem na dysku miejsca, które możesz wykorzystać na swoje potrzeby. Inne wirusy poznasz w kolejnych klasach.

Uwaga!

Nie otwieraj plików nieznanych typów, czytaj uważnie pojawiające się na ekranie komunikaty, nie reaguj na te, które zalecają otwarcie jakiegoś pliku od nieznanego dostawcy.
Zawsze zwracaj uwagę, w co klikasz, bo przypadkiem możesz ściągnąć wirusa z plikiem muzycznym czy filmem. Do zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi, stosuj program antywirusowy. Dbaj o to, aby był to program zawsze aktualny.

Program antywirusowy
Ciekawostka

O tym jak ważnym problemem jest bezpieczeństwo w sieci, może świadczyć fakt, iż nawet Komisja Europejska zaproponowała coroczne obchodzenie w całej Europie, w pierwszej połowie lutego, Dnia Bezpiecznego Internetu. Tego dnia w szkołach organizowane są zajęcia edukacyjne oraz konkursy o tematyce związanej z przeciwdziałaniem zagrożeniom w sieci internetowej.
Czy twoja szkoła również uczestniczy w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu? Może przyłączycie się do tej inicjatywy?

Ćwiczenie 2

Uruchom w twojej przeglądarce stronę WWW o adresie www.sieciaki.pl. Zapoznaj się z Sieciomisją, w której przedstawiono zagrożenia i zasady bezpieczeństwa w Internecie.