Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: blacharz samochodowy, lakiernik.

RTgDL95VHcgZe1
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Podczas filmu mężczyźni rozmawiają o otwarciu działalności gospodarczej.
m89baf405f90b5e10_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1NnREF6EW2Sn1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

 1. wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 4. zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 5. oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

R3KPZ7YVeklq61
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810012610_0

Prowadzenia działalności gospodarczej

R1QTY2rdKdx651
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w branży blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z blacharstwem i lakiernictwem samochodowym (blacharz samochodowy, lakiernik):

RIY7wDfp2dT0w1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810097676_0

Tworzenie analizy SWOT

RE2sYwzpUMlpL1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810135062_0

Warsztat blacharsko‑lakierniczy na rynku

RiC5e7v6oTq2L1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810160664_0

Plan marketingowy - czyli od czego zacząć

R11uV8tRWPjXa1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810241684_0

Narzędzia w warsztacie blacharsko‑lakierniczym

RTmPdNldaU2dT1
Źródło: PL, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810361288_0

Warsztat blacharsko‑lakierniczy w świetle obowiązujących przepisów

R1E9zFiaqpq8f1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1SKZhKdDCGnQ1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

 • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

 • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

 • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RymZyMMsEgIOv1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • kartę podatkową,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

 • pełną księgowość – księgi handlowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZIUA

RShXshISZ8cDb1
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R1elNdIChiOvL1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Rm9k2wIz6kwW61
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
R1arHIztfDNdJ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RrK2JoAXBFrwM1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R5DxoHaAxC0LN1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1W75CrH1BLH61
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1GZQp6s9tJBU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RMendB8ZIb23n1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1LEZBtEcdBrg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1agBiC9ZVhLz1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R17jSqztM7Xz91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RrwGEPanbrJ8l1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R10xqDXqDsgBV1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m89baf405f90b5e10_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

Główny Urząd Statystyczny
Główny Urząd Statystyczny

Centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego.

Karta podatkowa
Karta podatkowa

Forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Karta podatkowa może się okazać najprostszą formą opodatkowania dla salonu fryzjerskiego. Polecana jest właśnie małym przedsiębiorstwom usługowym, wytwórczo‑usługowym i handlowym. Zakład fryzjerski opodatkowany kartą podatkową nie musi prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Długów 
Krajowy Rejestr Długów 

Pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej działające od 4 sierpnia 2003. Podstawą działalności KRD jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej firm oraz konsumentów. Biuro zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych – są to zarówno dane o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy i konsumentów.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych. Nie ma przeszkód, aby podatnik prowadzący warsztat blacharsko‑lakierniczy korzystał z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nawet wówczas, gdy do naprawy pojazdów wykorzystuje własne części zamienne. Jednak w takiej sytuacji muszą być one wliczone w wartość usługi. Ryczałt wynosi 8,5% (stan: 2018).

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

Urząd Skarbowy
Urząd Skarbowy

Jednostka Krajowej Administracji Skarbowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych.

m89baf405f90b5e10_1530397143605_0

Materiały dydaktyczne

R120qUFRG0UyP1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.