Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Przeczytaj bajkę Michela Piquemala pt. „Bracia” lub wysłuchaj jej uważnie.

Bajkę Michela Piquemala czyta Maciej Gudowski Bajkę Michela Piquemala czyta Maciej Gudowski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Michel Piquemal Bracia

Dwaj bracia wspólnie uprawiali niewielkie pole i dzielili się zbiorami. Pewnego wieczora, gdy każdy z nich zwiózł już do stodoły swoją część plonów, jeden z braci przebudził się i tak powiedział do siebie:
– Mój brat jest żonaty i ma dwoje dzieci. A to sprawia, że ma troski i wydatki, które mnie zostały oszczędzone. On z pewnością bardziej potrzebuje tego ziarna niż ja. Zaniosę mu więc po kryjomu kilka worków. Wiem przecież dobrze, że gdybym mu to zaproponował – odmówiłby.
Wstał z łóżka, zaniósł kilka worków z ziarnem do stodoły swego brata i wrócił, by znów się położyć. Tymczasem drugi z braci obudził się chwilę później i tak rzekł do siebie:
– Nie jest sprawiedliwe, żebym miał połowę zbiorów z naszego pola. Mój brat nie zna radości życia rodzinnego. Potrzebuje spotkań z innymi ludźmi i rozrywek, a to przecież kosztuje. Pójdę więc zanieść mu część mojego ziarna.
I wstał, żeby przenieść kilka worków do sąsiedniej stodoły.
Następnego ranka każdy z braci był nadzwyczaj zdumiony, że w jego sąsieku jest tyle samo worków zboża, co poprzedniego dnia.
Każdego roku, gdy przychodził czas zbiorów, robili tak samo. I nigdy nie zdołali zrozumieć, jaki to czar sprawia, że liczba ich worków jest niezmiennie ta sama.

Michel Piquemal, Bracia, [w:] tegoż, Bajki filozoficzne, tłum. Helena Sobieraj, Warszawa 2011, s. 38.
Ćwiczenie 3

Zakreśl w tekście na czerwono wyrazy, które są dla ciebie niezrozumiałe. Wyjaśnij ich znaczenie, korzystając z przypisów i słowników.

Garitan, licencja: CC BY-SA 3.0

Michel Piquemal

Francuski nauczyciel, pisarz, autor ponad 200 książek dla dzieci. W Polsce ukazały się jego „Bajki filozoficzne”. Pasjonuje się kulturą Indian.

Ćwiczenie 4

W każdym zadaniu zaznacz poprawną odpowiedź. Pamiętaj, że odpowiedź jest tylko jedna. Do tekstu możesz zaglądać przez cały czas. Jeśli się pomylisz, spróbuj jeszcze raz.

Ćwiczenie 5

Porozmawiajcie:

  • Co to znaczy troszczyć się o siebie nawzajem?

  • Jak rozumiecie wyrażenie „byli bogaci miłością do siebie”?

  • Jakie znacie przykłady wzajemnej pomocy?

Ćwiczenie 6

Jak uważacie:

  • Czy w klasie należy pomagać sobie nawzajem?

  • W jakich sytuacjach tak, a w jakich nie?

  • Czy pomoc zawsze jest słuszna i potrzebna?

Co myślicie o koleżeńskiej pomocy? Zapiszcie tutaj lub na kartkach po jednym argumencie za i przeciw. Następnie przedstawcie swoje zdanie w dyskusji. Prezentujcie po jednym argumencie na zmianę. Możecie zapisywać je na tablicy.

Podsumujcie dyskusję, zwracając uwagę na siłę argumentów i moc przekonywania każdego uczestnika dyskusji. Kto najlepiej bronił swoich racji?

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Dopisz tutaj lub w zeszycie wyrazy, które należą do rodziny rzeczownika „brat”.

Wzór: brat – bratowa

Ćwiczenie 9

Wybierz dwa wyrazy z poprzedniego ćwiczenia i ułóż z nimi zdania. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.