1

Cele projektu

R149M8FQJYIIw1

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e‑podręczników i zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej.

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania e‑podręczników na zasadach pełnej otwartości (materiały zawarte w tych podręcznikach będą publikowane na wolnych licencjach);

  • udostępnione minimum 18 opracowanych e‑podręczników do kształcenia ogólnego;

  • udostępnione minimum 2 500 zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e‑podręczniki;

  • 40% uczniów i nauczycieli z ok. 13 000 szkół podstawowych, 7 000 gimnazjów oraz 6 000 szkół ponadgimnazjalnych wykorzystuje e‑podręczniki jako materiały wspomagające w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

  • opracowany program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z e‑podręcznika;

  • przeszkoleni pracownicy instytucji wspierających szkoły i placówki oświatowe (min. 1 000 osób) z zakresu wykorzystania technologii informacyjno‑komunikacyjnych w nauczaniu, w szczególności wykorzystania e‑podręczników;

  • rekomendacje z badań ewaluacyjnych i prac analitycznych dotyczących funkcjonalności i wykorzystania e‑podręczników i innych e‑zasobów edukacyjnych.