Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Niezapominajki Niezapominajki Źródło: licencja: CC 0.
Niezapominajki
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Jakie masz sposoby na skuteczne zapamiętywanie? Zapisz je tutaj lub w zeszycie, a następnie podziel się swoją wiedzą z innymi.

Ćwiczenie 2

Przeczytaj wiersz Juliana Kornhausera. Zwróć uwagę na to, co warto dostrzec według osoby mówiącej w wierszu.

Julian Kornhauser Zapamiętać

Masz oczy, więc patrz,
nie uroń ani jednego listeczka
z tego okrągłego świata,
ani jednej żyłki z jego delikatnego naskórka,
patrz i zapamiętaj:
to jest dąb, który nigdy nie opuści ziemi,
to jest gwiazda, trzymająca twe sny na sznurku,
to jest dom napuszony jak mądra sowa,
a to mama, wyjmująca gorące ziemniaki z garnka.

Julian Kornhauser, Zapamiętać, [w:] tegoż, Powściągliwość i Praca, lub 178 wierszy, t. 6/7, Kraków 1989, s. 11.
Ćwiczenie 3

Naszkicuj rysunki ilustrujące rzeczowniki konkretne z wiersza. Rzeczowniki konkretne to takie, które nazywają rzeczy, osoby, obiekty, rośliny lub zwierzęta - w przeciwieństwie do rzeczowników abstrakcyjnych nazywających uczucia lub stany.
Dorysuj połączenia między nimi.

Ćwiczenie 4

Wypisz z wiersza – tutaj lub w zeszycie – czasowniki w trybie rozkazującym.

Ćwiczenie 5

Przygotujcie jedną filiżankę pełną wody. Stańcie w kręgu i przekażcie sobie filiżankę z wodą z rąk do rąk. Pamiętajcie, żeby nie uronić ani kropelki.

Wyciągnijcie wnioski z zabawy. Na czym polegała trudność? Jak trzeba było działać, żeby poprawnie wykonać zadanie?

Ćwiczenie 6

Do którego znaczenia słowa uronić odnosi się drugi wers utworu pt. „Zapamiętać”? Wytłumacz, jak rozumiesz słowa: „nie uroń ani jednego listeczka”.

uronić
1. książk. «dać wypaść, upuścić; zgubić coś małego, drobnego»
Nie uronił ani kropli płynu ze szklanki.
Zbierać pióra uronione przez gęsi.
Uronić łzę (łzy) «zapłakać»
2. książk. zwykle z przeczeniem «opuścić, pominąć, przeoczyć»

Ćwiczenie 7

Narysuj, jak sobie wyobrażasz poetyckie obrazy gwiazdy i domu z wiersza Juliana Kornhausera. Podpisz rysunki nazwami środków stylistycznych, jakie zastosował poeta, opisując gwiazdę i dom.

Ćwiczenie 8

Przyjrzyj się światu podczas powrotu ze szkoły do domu. Zapamiętaj kilka szczegółów. Zanotuj tutaj lub w zeszycie, co, twoim zdaniem, warto zapamiętać.

Ćwiczenie 9

Zapisz swoje refleksje związane z wierszem. Możesz zacząć od słów: Tekst Juliana Kornhausera zaciekawił mnie, ponieważ…