Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
R1R3NngXR6tiO11
SzCzęśliwy Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Zapisz poniżej swoje skojarzenia ze słowami „starość” i „młodość”. Możesz również dodać ilustracje.

R1NgoKPkylYFI1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2
R1QVZ6rVFqSKU1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Przeczytaj tekst piosenki Jacka Cyganaj0000008RBB6v21_000tp001Jacka Cygana. Zwróć uwagę na to, kto mówi w tym utworze.

Czas nas uczy pogodyJacek Cygan
Jacek Cygan Czas nas uczy pogody

Widziałem wiatr o siwych włosach,
roznosił spokój wśród pól,
W ciepłe babie lato kości grzał.
A innym razem lasy kosił,
Spadał ostrzem z gór,
Młody był, Bogiem był i gnał,
Wolny tak

Wiele dni, wiele lat
czas nas uczy pogody,
Zaplącze drogi, pomyli prawdy,
nim zboże oddzieli od trawy.
Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz
– jestem tak młody
Czas nas uczy pogody,
tak od lat, tak od lat

Ilu ludzi czas wyleczył z ran,
Zamienił w spokój burzę krwi?
Może kiedyś nam, pod jesień tak,
Też czoła wypogodzi i wygładzi brwi?
Widziałem dni w muzeach sennych
O wnętrzach zimnych jak mrok.

Starsi ludzie w rogach wielkich sal.
Księgi pełne myśli pełne
Pokrył gruby kurz.
Herbaty smak, kapci miękkich szum,
Spokój serc.

Wiele dni, wiele lat
czas nas uczy pogody,
Zaplącze drogi, pomyli prawdy,
nim zboże oddzieli od trawy.
Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz
– jestem tak młody
Czas nas uczy pogody,
tak od lat, tak od lat

j0000008RBB6v21_00000_BIB_001Jacek Cygan, Czas nas uczy pogody, [w:] , Poeci polskiej Piosenki, Warszawa 2012.
Ćwiczenie 4

Przedstaw główną myśl utworu Jacka Cygana.

Ćwiczenie 5

Zacytuj fragmenty wiersza, które odnoszą się do młodości i do starości.

RkDkxl2rhe2yU1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6

Omów zalety obu etapów życia człowieka.

Ćwiczenie 7

Kim jest podmiot mówiący w wierszu? Do kogo się zwraca?

Ćwiczenie 8

Co się zbiera, kiedy sieje się wiatr? Co to znaczy? Wyjaśnij tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Poszukaj w internecie i wysłuchaj piosenki „Czas nas uczy pogody” w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej z muzyką Krzesimira Dębskiego.

  • Które elementy piosenki ułatwiają zrozumienie słów Jacka Cygana?

  • Jakie instrumenty tworzą nastrój piosenki?

Ćwiczenie 10

Jakie dwa wiatry pojawiają się w pierwszej zwrotce piosenki? Co one uosabiają?

Ćwiczenie 11

Co robi czas? Zanotuj jego działania.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 12

Wyjaśnij dwuznaczność słowa „pogoda” w tytule utworu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 13

Zapoznaj się z cyklem obrazów „Podróż życia”, przedstawiającym różne okresy życia człowieka, autorstwa amerykańskiego malarza Thomasa Cole'aj0000008RBB6v21_000tp002Thomasa Cole'a (1801–1848). Które z nich mogłyby stanowić ilustrację do wiersza Jacka Cygana? Uzasadnij swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
j0000008RBB6v21_000tp001
j0000008RBB6v21_000tp002