Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
R17LknMiGqzS011
okładka Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru. Mahatma Gandhi

Ćwiczenie 1

Wyszukaj w słowniku języka polskiego definicję słowa „człowiek”. Przeczytaj ją uważnie.

Ćwiczenie 2

Wyobraź sobie, że spotykasz istotę, która nie wie, kim jest człowiek. Przedstaw jej nasz gatunek. Które znaczenie słowa „człowiek” zechcesz przybliżyć obcemu?

Ćwiczenie 3

Wymień pięć osiągnięć ludzkości, z których można być dumnym, i pięć problemów ludzkości, których się wstydzisz.

RICXrL2wYPSLN1
zadanie interaktywne
1
Ćwiczenie 4
R1U7AConcHcmw1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Zapisz w zeszycie przysłowia, które zostały zapisane jednym ciągiem, i wyjaśnij, w jakiej sytuacji można je wypowiedzieć.

  • człowiekczłowiekowiwilkiem.

  • człowiekrazsięrodziirazumiera.

  • bardzomałyczłowiekmożerzucaćbardzodużycień.

  • chcącczłowiekadobrzepoznać,trzebaznimzjeśćbeczkęsoli.

  • człowieknieznadnianigodziny.

1
Ćwiczenie 6
R1ZcAgprffH7V1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7
R3OXkDivfGT0D1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Do wybranych pięciu wartości dopisz antonimyj0000008QCB6v21_000tp001antonimy. Swoje odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Powiedz, z którą wartością wiąże się sentencjaj0000008QCB6v21_000tp002sentencja Helwecjuszaj0000008QCB6v21_000tp003Helwecjusza:
Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale będę na śmierć bronił twego prawa do mówienia tego.
Jak wysoko była ta wartość w twojej piramidzie?

Ćwiczenie 10

Pracujcie w grupach. Korzystając ze słownika wyrazów obcych i internetu, wyjaśnijcie po jednym z przedstawionych pojęć. Zastanówcie się, jak wytłumaczyć to pojęcie na przykładach. Podzielcie się swoją wiedzą z innymi uczniami.

  • rasizm

  • antysemityzm

  • ksenofobia

  • nacjonalizm

  • antyfeminizm

Powiedzcie, przeciwieństwem którego z wyjaśnianych przez was poglądów jest myśl Malcolma X:
Każdy człowiek – człowiekiem. Nie – białym, czarnym, śniadym czy czerwonym.

Ćwiczenie 11

Podyskutujcie w parach na temat tego, kto jest autorytetem XXI wieku. Przedstawcie kilka waszych propozycji i uzasadnijcie swój wybór.

j0000008QCB6v21_000tp001
j0000008QCB6v21_000tp002
j0000008QCB6v21_000tp003