Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Amerykańscy poszukiwacze złota Amerykańscy poszukiwacze złota Źródło: domena publiczna.
Amerykańscy poszukiwacze złota
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Porozmawiajcie o tym, który kruszec jest najcenniejszy. Skąd to wiecie? Do czego używa się najcenniejszych metali?

Ćwiczenie 2

Przyjrzyjcie się zdjęciu poszukiwaczy złota i porozmawiajcie o tym, jak jeszcze inaczej można pozyskiwać ten cenny metal.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Przeczytaj fragment mitu o czterech wiekach ludzkości. Zwróć uwagę na to, jak zmieniało się życie ludzi w kolejnych epokach.

Jan Parandowski Cztery wieki ludzkości

Kiedy Dzeus osiadł tron niebieski, ludzie już byli na ziemi i przed ich zatrwożonymi oczyma rozgrywały się walki bogów o panowanie nad światem. O powstaniu rodu ludzkiego różne były podania, [...] najchętniej jednak przyjmowano baśń o czterech wiekach ludzkości.

Najpierw był, oczywiście, wiek złoty. Panował wtedy Kronos. Rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód najprzedniejszy, a ziemia rodziła wszystko w obfitości, nieprzymuszona pracą rolnika. Ludzie żyli jak niebianie, bez trosk, bez trudów, bez smutków. Ciało ich nie starzało się nigdy i żywot swój trawili na nieustannych biesiadach i zabawach. Z upadkiem Kronosa skończył się wiek złoty, a ówcześni ludzie zmienili się w dobroczynne demony.

Następne pokolenie było srebrne, a więc znacznie lichsze. Ludzie rozwijali się bardzo powoli. Okres dzieciństwa trwał u nich sto lat, a kiedy dochodzili do wieku dojrzałego, życie ich było krótkie i pełne zgryzot. Byli źli i dumni, bogom nie chcieli składać ofiar ani czcić ich, jak należy. Dzeus wytępił ich do ostatniego, lecz w pamięci ludzkiej pozostali oni jako dusze błogosławione.

W wieku brązowym żyło plemię gwałtowne, miłujące wojnę. Ludzie mieli siłę olbrzymów i serca twarde jak kamień. Żelaza nie znali. Wszystko sporządzali z brązu: i mury miast, i domy, i sprzęty, i oręż. Był to okres heroiczny. Wówczas żył wielki Herakles i dzielny Tezeusz, i bohaterowie spod Teb, i spod Troi. Dokonywano czynów tak niezwykłych, jakie już nie powtórzyły się w wieku następnym, żelaznym, który trwa do dzisiaj.

Jan Parandowski, Cztery wieki ludzkości, [w:] tegoż, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1967, s. 32.
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Grecy uważali, że wiek żelazny to wiek zbrodni, chytrości i zdrady. Co o tym sądzisz? Zapisz swoje spostrzeżenia w kilku zdaniach tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Wymyślcie na wzór Greków nazwę dla współczesności. Opiszcie krótko ten etap rozwoju ludzkości tak, jak go widzicie. Możecie to zrobić tutaj lub w zeszytach.

Ćwiczenie 9

Namalujcie obraz zatytułowany „Cztery wieki ludzkości”. Dobierzcie barwy odpowiadające nazwom, np. kolory złota, żółci, jeśli malujecie wiek złoty.