Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
RpN0BwoCOVQg61
Amerykańscy poszukiwacze złota Amerykańscy poszukiwacze złota Źródło: domena publiczna.
Amerykańscy poszukiwacze złota
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Porozmawiajcie o tym, który kruszec jest najcenniejszy. Skąd to wiecie? Do czego używa się najcenniejszych metali?

Ćwiczenie 2

Przyjrzyjcie się zdjęciu poszukiwaczy złota i porozmawiajcie o tym, jak jeszcze inaczej można pozyskiwać ten cenny metal.

1
Ćwiczenie 3
R18XnVU1gcsK91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Przeczytaj fragment mitu o czterech wiekach ludzkości. Zwróć uwagę na to, jak zmieniało się życie ludzi w kolejnych epokach.

Cztery wieki ludzkościJan Parandowski
Jan Parandowski Cztery wieki ludzkości

Kiedy Dzeus osiadł tron niebieski, ludzie już byli na ziemi i przed ich zatrwożonymi oczyma rozgrywały się walki bogów o panowanie nad światem. O powstaniu rodu ludzkiego różne były podania, [...] najchętniej jednak przyjmowano baśń o czterech wiekach ludzkości.

Najpierw był, oczywiście, wiek złoty. Panował wtedy Kronos. Rzeki płynęły mlekiem, z drzew sączył się miód najprzedniejszyj0000008H1B5v22_000tp001najprzedniejszy, a ziemia rodziła wszystko w obfitości, nieprzymuszona pracą rolnika. Ludzie żyli jak niebianie, bez trosk, bez trudów, bez smutków. Ciało ich nie starzało się nigdy i żywot swój trawilij0000008H1B5v22_000tp002trawili na nieustannych biesiadach i zabawach. Z upadkiem Kronosa skończył się wiek złoty, a ówcześni ludzie zmienili się w dobroczynne demony.

Następne pokolenie było srebrne, a więc znacznie lichszej0000008H1B5v22_000tp003lichsze. Ludzie rozwijali się bardzo powoli. Okres dzieciństwa trwał u nich sto lat, a kiedy dochodzili do wieku dojrzałego, życie ich było krótkie i pełne zgryzotj0000008H1B5v22_000tp004zgryzot. Byli źli i dumni, bogom nie chcieli składać ofiar ani czcić ich, jak należy. Dzeus wytępił ich do ostatniego, lecz w pamięci ludzkiej pozostali oni jako dusze błogosławione.

W wieku brązowym żyło plemię gwałtowne, miłujące wojnę. Ludzie mieli siłę olbrzymów i serca twarde jak kamień. Żelaza nie znali. Wszystko sporządzali z brązu: i mury miast, i domy, i sprzęty, i orężj0000008H1B5v22_000tp005oręż. Był to okres heroiczny. Wówczas żył wielki Herakles i dzielny Tezeusz, i bohaterowie spod Tebj0000008H1B5v22_000tp006Teb, i spod Troij0000008H1B5v22_000tp007Troi. Dokonywano czynów tak niezwykłych, jakie już nie powtórzyły się w wieku następnym, żelaznym, który trwa do dzisiaj.

j0000008H1B5v22_00000_BIB_001
Ćwiczenie 5
R17gpNd0TYX8m1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Grecy uważali, że wiek żelazny to wiek zbrodni, chytrości i zdrady. Co o tym sądzisz? Zapisz swoje spostrzeżenia w kilku zdaniach tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 7
RbnNe1hC70SHV1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Wymyślcie na wzór Greków nazwę dla współczesności. Opiszcie krótko ten etap rozwoju ludzkości tak, jak go widzicie. Możecie to zrobić tutaj lub w zeszytach.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Namalujcie obraz zatytułowany „Cztery wieki ludzkości”. Dobierzcie barwy odpowiadające nazwom, np. kolory złota, żółci, jeśli malujecie wiek złoty.

j0000008H1B5v22_000tp001
j0000008H1B5v22_000tp002
j0000008H1B5v22_000tp003
j0000008H1B5v22_000tp004
j0000008H1B5v22_000tp005
j0000008H1B5v22_000tp006
j0000008H1B5v22_000tp007