Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
RAbKUMPP4MM8J1
Prasa tradycyjna Źródło: Prasa tradycyjna, licencja: CC 0.
Prasa tradycyjna
Prasa tradycyjna, licencja: CC 0

Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś: „Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów”. Nie bez powodu media są określane mianem „czwartej władzy”.

Ćwiczenie 1
R1UeQhFcP6vYk1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1GG0D6Md95Lq1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Przygotujcie w grupach prezentację na temat historii wybranego wynalazku.

Zaprezentujcie swoje prace klasie.

Rf0OuX1Ez1Y9i1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R12KSsyoPBsq91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RKM1zgyHPQW7p1
Telegraf
1809, domena publiczna
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Ciekawostka

Albert Einstein, poproszony o opisanie radia, odpowiedział: „Widzicie, telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo długiego kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku, a jego głowa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio działa na tej samej zasadzie: wysyłacie sygnały stąd, a odbierają je tam. Jedyną różnicą jest to, że nie ma kota”.

Ćwiczenie 5

Wymień trzy władze charakterystyczne dla społeczeństwa demokratycznego. Wyjaśnij, dlaczego media są nazywane czwartą władzą.

Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, na czym polega masowość mediów. Dla kogo są przeznaczone? Kto nie korzysta z mediów?

1
Ćwiczenie 7

Uzupełnij tabelkę.

R1VTCoaVTJLRu1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Z jakiego środka masowego przekazu korzystasz najczęściej? Na jakie zmysły ten środek przekazu oddziałuje?

Ćwiczenie 9

Czy twoim zdaniem rzeczywistość ukazywana w mediach jest prawdziwa? Uzasadnij swoją opinię.

Ćwiczenie 10

Podstawowym celem mass mediów jest rozpowszechnianie informacji. Nazwij cechy dobrej informacji.

Ćwiczenie 11

Podyskutujcie na temat różnic w środkach masowego przekazu i oceńcie różne media, biorąc pod uwagę podane niżej kryteria.

  • obiektywizm/prawdziwość przekazywanego materiału

  • aktywność odbiorcy

  • łatwość korzystania

  • dostępność

Ćwiczenie 12

Odczytaj poniższe myśli dotyczące mediów, a następnie wytłumacz jedną z nich.

RVAHF8ffo3gWS1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Wyobraź sobie, że wszystkie media zniknęły. Napisz opowiadanie o świecie, w którym nie ma żadnych mediów. Możesz wykorzystać poniższy fragment powieści „Porządek alfabetyczny” Juana Joségo Millásaj0000008RVB6v21_000tp001Juana Joségo Millása jako źródło inspiracji.

j0000008RVB6v21_000tp001
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Ciekawostka

Kiedy z dworców i lotnisk poznikały znaki informacyjne, trzeba było drastycznie ograniczyć liczbę pasażerów. Przepadły nazwy ulic i numery domów i chociaż nie miało to wpływu na dostarczenie korespondencji – listy dawno już opuściły skrzynki i urzędy pocztowe i teraz fruwały po niebie – jeszcze bardziej pogłębiało stan chaosu. Szybko przekonaliśmy się, że miasto z anonimowymi ulicami i nienumerowanymi domami przekształciło się w labirynt, w pułapkę, w którą łatwo było wpaść. Zalecano, by mieszkańcy nie opuszczali swoich dzielnic, policja bowiem nieustannie odbierała telefony od zagubionych osób. To chyba wtedy właśnie ktoś powiedział w radiu, że to, co się dzieje, przypomina długotrwałe odcięcie prądu lub wody – tych dóbr, które doceniamy dopiero, gdy je utracimy.