Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał Wydrukuj
Funkcja liniowa
Definicja: Funkcja liniowa

Funkcję f zmiennej x określoną wzorem

fx=ax+b,

gdzie ab są ustalonymi liczbami rzeczywistymi, nazywamy funkcją liniową.
Wykresem funkcji liniowej

fx=ax+b

jest prosta o równaniu y=ax+b. Prosta ta jest równoległa do prostej o równaniu y=ax oraz przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych 0,b.

RwnGXFsFUKEvR1
Animacja pokazuje, że zmieniając współczynniki a i b funkcji liniowej otrzymujemy różne wykresy funkcji liniowej