Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Definicja: Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której zaznaczamy

  • zwrot (strzałkę wskazującą, w którą stronę liczby się zwiększają)

  • liczbę 0

  • liczbę 1

    Punkty odpowiadające liczbom 01 są końcami odcinka, który nazywamy jednostką osi liczbowej.
    Długość odcinka jednostkowego wynosi 1.

Przykład 1

Klaudia i Piotrek narysowali w zeszycie oś liczbową i zaznaczyli na niej punkt A, odpowiadający liczbie 3. Klaudia przyjęła za jednostkę szerokość dwóch kratek, a Piotrek szerokość jednej kratki. Oboje wykonali rysunek poprawnie.

Mówimy, że punkt A ma współrzędną 3. Zapisujemy to = 3.

Ćwiczenie 1

Odczytaj współrzędną punktu A na osi liczbowej.

Ćwiczenie 2