Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

R18u9J54tqprH1
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Podczas filmu mężczyźni rozmawiają o otworzeniu działalności gospodarczej.
mb0850cf341587613_1524809872848_0

Moja pierwsza firma

R3VGDeYtAj3QC1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.

Przykładowy dokument CEIDG:

RU10lRfSuCJCc1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

R1bWagkeosSLl1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w branży diagnostyka i mechanika pojazdowa.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z diagnostyką i mechaniką pojazdową

RYh5e0wZvw8UH1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810097676_0

Zakładam firmę - za i przeciw

R1MYHxjWrBf871
Źródło: Pł, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810135062_0

Koncepcja planu marketingowego

R1EyAo6ZFJlzr1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810160664_0

Tworzymy wlasny plan marketingowy

RSewgFnZklwOe1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810241684_0

Zaprezentuj swoją firmę

R5PXpgTPdV57Y1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEmb0850cf341587613_1526331674074_0ROZWIĄZANIE

mb0850cf341587613_1526331674074_0
mb0850cf341587613_1524810361288_0

Urządzamy warsztat samochodowy

R17I94Uy1YBh71
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1SsIHzjQ4Bdk1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1X5BvRWTQ1jv1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524811560240_0

Zagraj z PKD

RAIwWgcIJ9QMr1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RatoeR33dwKZa1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEmb0850cf341587613_1528224493696_0ROZWIĄZANIE

mb0850cf341587613_1528224493696_0
mb0850cf341587613_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
ROFD9Tz6ic8JG1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1FnNWDLmEfVW1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RYtYf7P6mllt11
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RgRivFbSMaQzy1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RxO7Vtn5UKcGI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RFMoObpA7u7Fc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
Ra05Z76mZyb2B1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RgLpDzj6xYqc31
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RKb4I7ndeSHW91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RxSKSuiR5cuc71
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mb0850cf341587613_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (żródło: art. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców).

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (kwiecień 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczane ryczałtowe
rozliczane ryczałtowe

Stawkę podatku ryczałtowego przedsiębiorcy wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

mb0850cf341587613_1530397056329_0

Materiały dydaktyczne

R1GdqJu5rqAK01
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.