Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Scenariusz

Autor:

Learnetic SA

Temat zajęć:

Domowe ogródki i rośliny uprawne

Grupa docelowa:

Szkoła podstawowa, przyroda

Ogólny cel kształcenia:

Zapoznanie uczniów z podstawowymi roślinami pola uprawnego i ogrodu oraz ich znaczeniem dla człowieka.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne:

Uczeń:

 • rozpoznaje i nazywa popularne rośliny uprawne;

 • ocenia pozytywny wpływ ogródków przydomowych i działkowych na środowisko;

 • omawia korzyści płynące z samodzielnej uprawy roślin;

 • wyjaśnia zasady prawidłowego przesadzania rośliny.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • dyskusja

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

Środki dydaktyczne i praktyczne wskazówki:

Do przeprowadzenia tej lekcji potrzebne będą:

 • ziemia ogrodowa;

 • doniczki (jedna doniczka na grupę);

 • konewka;

 • małe sadzonki ziół (bazylia, tymianek, oregano, rozmaryn);

 • różne warzywa i owoce (krajowe i cytrusowe), zioła oraz przyprawy.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Nauczyciel przedstawia temat lekcji.

 3. Informuje uczniów, że podczas lekcji będą prowadzić dyskusję na temat roślin, które można uprawiać w ogrodzie oraz zapowiada projekcję filmu na temat ogródków domowych.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel rozstawia na środku sali jeden stół , na którym uczniowie rozkładają przyniesione warzywa i owoce.

 2. W pierwszej kolejności nauczyciel prosi, by uczniowie posegregowali je na dwie grupy. Nauczyciel z każdej grupy roślin wskazuje kolejno warzywa, potem owoce, pytając uczniów o ich nazwy i prosząc o wskazanie miejsca, z którego pochodzą. Nauczyciel wyjaśnia uczniom terminy: „warzywo”, „owoc” oraz „jarzyna”.

 3. Następnie prosi, by uczniowie odłożyli na bok te rośliny, których uprawa nie jest możliwa w naszym kraju i wyjaśnili, jaki jest tego powód.

 4. Następnie uczniowie samodzielnie formułują definicję ogrodu, wymieniają jego rodzaje i wskazują miejsca, gdzie można go założyć.

 5. Uczniowie oglądają pierwszą część filmu, z którego dowiadują się o roślinach uprawianych w ogrodzie (w tym o roślinach okopowych). Poznają też zwierzęta zamieszkujące ogród.

 6. Nauczyciel zatrzymuje film i zadaje uczniom pytania:

  • Czym jest włoszczyzna i co wchodzi w jej skład?

  • Jakie pożyteczne zwierzęta można spotkać w ogrodzie?

  • Które rośliny są okopowe?

 7. Następnie nauczyciel pyta uczniów, czy znają jakieś zioła. Prosi o podanie kilku ich przykładów i możliwości ich zastosowania.

 8. Uczniowie oglądają dalszą część filmu, z której dowiadują się, jak właściwie przesadzać sadzonkę, jakie zioła można wykorzystać do gotowanych potraw oraz do jakich różnych celów człowiek wykorzystuje rośliny.

 9. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda z grup otrzymuje jedną sadzonkę, którą musi przesadzić do większej doniczki oraz odpowiednią ilość ziemi. Uczniowie wykonują zadanie zgodnie z instrukcją z filmu. Przesadzone i podlane sadzonki ustawiają na parapecie w sali lekcyjnej.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

 2. Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

 3. Nauczyciel podsumowuje lekcję, wykorzystując do tego ostatnią stronę „Podsumowanie”.

Praca domowa:

 1. Jakie znasz sposoby wykorzystania roślin uprawnych? Wybierz jedną roślinę i opisz ją w kilku zdaniach.

 2. Podaj trzy przykłady roślin, które są wykorzystywane przez człowieka w różnych dziedzinach jego życia. Odpowiedź uzasadnij jednym zdaniem.

mbf4db2825567034b_1

Metryczka

Tytuł

Domowe ogródki i rośliny uprawne

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego materiał się odnosi

4.11. Domowy ogródek

Przedmiot

Przyroda

Etap edukacyjny

Szkoła podstawowa

Podstawa programowa

Uczeń:

 • podaje przykłady roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej i wymienia podstawowe zasady opieki nad nimi.

Nowa podstawa programowa

Uczeń:

 • obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka.

Kompetencje kluczowe

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 • rozpoznanie i nazwanie popularnych roślin uprawnych;

 • wskazanie pozytywnego wpływu ogródków przydomowych i działkowych na środowisko;

 • wskazanie korzyści płynących z samodzielnej uprawy roślin;

 • wyjaśnienie zasad prawidłowego przesadzania rośliny.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140167/v/latest/t/student-canon/m/iou5AYsFYb#iou5AYsFYb_d5e95